English

St. Chad Gospels

1

1

The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham:

LIBER GENERATIONIS IHU XPI FILII DAUID

1

2

Abraham begot Isaac. And Isaac begot Jacob. And Jacob begot Judas and his brethren.

Abracham autem genuit Isac Isac autem genuit Iacob Iacob autem genuit Iudam et fratres eius

1

3

And Judas begot Phares and Zara of Thamar. And Phares begot Esron. And Esron begot Aram.

Iudas autem genuit Fhares et Zaram de Thamar Frares autem Esrom Esrom autem genuit Aram

1

4

And Aram begot Aminadab. And Aminadab begot Naasson. And Naasson begot Salmon.

Aras autem genuit Aminadab Aminadab autem genuit nason Nasson autem genuit Salmon

1

5

And Salmon begot Booz of Rahab. And Booz begot Obed of Ruth. And Obed begot Jesse.

Salmon autem genuit Boz de Rahab Boz autem genuit Obeth ex Ruth Obeth autem genuit Iesse Iesse autem genuit Dauid regem

1

6

And Jesse begot David the king. And David the king begot Solomon, of her that had been the wife of Urias.

Dauid autem genuit Salamonem ex ea quae fuit Uriae

1

7

And Solomon begot Roboam. And Roboam begot Abia. And Abia begot Asa.

Salamonem autem genuit Robu Robuas autem genuit Abiud Abiud autem genuit Assaph

1

8

And Asa begot Josaphat. And Josaphat begot Joram. And Joram begot Ozias.

Assaph autem genuit Iosafad Iosafat autem genuit Ioram Ioras autem genuit Oziam

1

9

And Ozias begot Joatham. And Joatham begot Achaz. And Achaz begot Ezechias.

Oziam autem genuit Iotham Iotham autem genuit Achaz Achaz autem genuit Ezechiam

1

12

And Ezechias begot Manasses. And Manasses begot Amon. And Amon begot Josias.

Ezechias autem genuit Mannes . Mannasses autem genuit Amos Amos autem genuit Iosiam

1

11

And Josias begot Jechonias and his brethren in the transmigration of Babylon.

Iosias autem genuit . Iechoniam et fratres eius in transmigrationem Babilonis

1

12

And after the transmigration of Babylon, Jechonias begot Salathiel. And Salathiel begot Zorobabel.

et post transmigrationem Babiloniae Iechonias autem genuit Salathiel Salathiel autem genuit Zorababel

1

13

And Zorobabel begot Abiud. And Abiud begot Eliacim. And Eliacim begot Azor.

Zorababel autem genuit Abiud Abiud autem genuit Eliachim Eliachim autem genuit Azor

1

14

And Azor begot Sadoc. And Sadoc begot Achim. And Achim begot Eliud.

Azor autem genuit Sadoc Sadoc autem genuit Achim Achim autem genuit Eliud

1

15

And Eliud begot Eleazar. And Eleazar begot Mathan. And Mathan begot Jacob.

Eliud autem genuit Eliazar Eleazar autem genuit Matham Matha autem genuit Iacob

1

16

And Jacob begot Joseph the husband of Mary, of whom was born Jesus, who is called Christ.

Iacob autem genuit Ioseph uirum Mariae de qua natus est ihs qui uocatur xps

1

17

So all the generations from Abraham to David, are fourteen generations. And from David to the transmigration of Babylon, are fourteen generations: and from the transmigration of Babylon to Christ are fourteen generations.

Omnes ergo generationes sunt Abracham [usque ad Dauid generationes quattuordecim et a Dauid usque ad transmigrationem Babylonis generationes quattuordecim et a transmigratione Babylonis usque ad Christum generationes quattuordecim]

1

18

Now the generation of Christ was in this wise. When as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child, of the Holy Ghost.

XPI AUTEM GENERATIO SIC ERAT CUM ESSET disponsata mater eius Maria Ioseph antequam conuenirent inuenta est in utero habens de su ∙ so

1

19

Whereupon Joseph her husband, being a just man, and not willing publicly to expose her, was minded to put her away privately.

Ioseph autem uir eius cum esset homo iustus Et nolet eam traducere uoluit occulte dimittere eam

1

20

But while he thought on these things, behold the Angel of the Lord appeared to him in his sleep, saying: Joseph, son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her, is of the Holy Ghost.

haec autem eo cogitante ecce angelus dni in somnis apparuit ei dicens Ioseph fili Dauid noli timere accipere Mariam coiugem tuam quod enim ex ea nasceretur de su so

1

21

And she shall bring forth a son: and thou shalt call his name Jesus. For he shall save his people from their sins.

pariet autem filium et uocabis nomen eius ihm ipse enim saluum faciet populum suum a peccatis eorum

1

22

Now all this was done that it might be fulfilled which the Lord spoke by the prophet, saying:

hoc hr totum factum est ut adinpleretur quod dictum est a dno ∙ per Esaiam profetam dicentem

1

23

Behold a virgin shall be with child, and bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is, God with us.

ecce in utero habebit et pariet filium et uocabunt nomen eius Emanuel quod est interpraetatum . nobiscum ds

1

24

And Joseph rising up from sleep, did as the angel of the Lord had commanded him, and took unto him his wife.

Exsurgens autem Ioseph a somno fecit sicut praeciperat ei angelus dni et accepit coniugem suam

1

25

And he knew her not till she brought forth her firstborn son: and he called his name Jesus.

et non cognoscebat eum donec peperit filium suum primogenitum Et uocauit nomen eius ihm

 

 

 

Chapter 2

 

2

1

When Jesus therefore was born in Bethlehem of Judah, in the days of king Herod, behold, there came wise men from the East to Jerusalem,

Cum ergo natus esset ihs in Bethlem < Iudae in dibus Herodis regis ∙ ecce magi ab oriente uenerunt Hierusolimam

2

2

Saying: Where is he that is born king of the Jews? For we have seen his star in the East, and are come to adore him.

dicentes ubi est qui natus est rex Iudeorum ∙ uidimus enim stllam eius in oriente et uenimus adorare eum

2

3

And king Herod hearing this, was troubled, and all Jerusalem with him.

audiens autem Herodis rex turbatus est ∙ et omnes Hierusolima cum eo

2

4

And assembling together all the chief priests and the scribes of the people, he inquired of them where Christ should be born.

et congregans omnes principes sacerdotum et scribas populi ∙ sciscitabatur ab eis ubi xps nasceretur

2

5

But they said to him: In Bethlehem of Judah. For so it is written by the prophet:

at illi dixerunt in Bethlem Iudae sic enim scribtum per profetam

2

6

And thou Bethlehem the land of Judah art not the least among the princes of Judah: for out of thee shall come forth the captain that shall rule my people Israel.

et tu Bethlem terra Iuda ∙ nequaquam minima es in principibus Iuda ex te enim exiet dux ∙ qui reget populum meum Israhel

2

7

Then Herod, privately calling the wise men learned diligently of them the time of the star which appeared to them;

tunc Herodis clam uocatis magis ∙ diligenter didicit ab eis tempus stellae quae apparuit eis

2

8

And sending them into Bethlehem, said: Go and diligently inquire after the child, and when you have found him, bring me word again, that I also may come and adore him.

et mittens illos in Bethlem ∙ dixit ite ∙ interrogate diligenter de puero et cum inueneritis eum renuntiate mihi ∙ ut ego ueniens adorem eum

2

9

Who having heard the king, went their way; and behold the star which they had seen in the East, went before them, until it came and stood over where the child was.

qui cum audissent regem ∙ abierunt et ecce stella quem uiderant in oriente antecedebat eos ∙ usque dum ueniens staret supra ubi erat puer

2

12

And seeing the star they rejoiced with exceeding great joy.

uidentes autem stellam ∙ gauisi sunt gaudio magno ualde

2

11

And entering into the house, they found the child with Mary his mother, and falling down they adored him: and opening their treasures, they offered him gifts; gold, frankincense, and myrrh.

et intrantes domum ∙ inuenerunt puerum cum Maria matre eius et procedentes ∙ adorauerunt eum et apertis thensauris suis ∙ obtulerunt ei munera aurum ∙ tus ∙ et mirram

2

12

And having received an answer in sleep that they should not return to Herod, they went back another way into their country.

et responso accepto in somnis ∙ ne redirent ad Herodem ∙ sed per aliam uiam regessi sunt in regionem suam

2

13

And after they were departed, behold an angel of the Lord appeared in sleep to Joseph, saying: Arise, and take the child and his mother, and fly into Egypt: and be there until I shall tell thee. For it will come to pass that Herod will seek the child to destroy him.

qui cum recessisent ∙ ecce angelus dni apparuit in somnis Ioseph dicens surge et accipe puerum et matrem eius et fuge in Aegeptum ∙ et esto ibi usque dum dicam tibi ∙ futurum est enim ∙ ut Herodis qua erat puerum istum ad perdendum

2

14

Who arose, and took the child and his mother by night, and retired into Egypt: and he was there until the death of Herod:

qui consurgens accipit puerum et matrem nocte : et secessit in Aegiptum

2

15

That it might be fulfilled which the Lord spoke by the prophet, saying: Out of Egypt have I called my son.

et erat ibi usque ad obitum Herodis ut adinpleretur quod dictum est [a Domino] per profetam dicentem Ex Aegipto uocaui filium meum

2

16

Then Herod perceiving that he was deluded by the wise men, was exceeding angry: and sending killed all the menchildren that were in Bethlehem, and in all the borders thereof, from two years old and under, according to the time which he had diligently inquired of the wise men.

tunc Herodis uidens quoniam delussus esset a magis ∙ iratus est ualde et mittens occidit omnes pueros quierant in Bethlem et in omnibus finibus eius a bimatu et infra ∙ secundum tempus quod exquisirat a magis

2

17

Then was fulfilled that which was spoken by Jeremias the prophet, saying:

tunc adinpletum est ∙ quod dictum est per Herimiam profetam dicentem

2

18

A voice in Rama was heard, lamentation and great mourning; Rachel bewailing her children, and would not be comforted, because they are not.

uox in Rama audita est ∙ ploratus et ululatus multus ∙ Racheal plorans filios suos et noluit consulari quia non sunt

2

19

But when Herod was dead, behold an angel of the Lord appeared in sleep to Joseph in Egypt,

defuncto autem Herode ecce apparuit angelus dni in somnis Ioseph in Aegipto

2

20

Saying: Arise, and take the child and his mother, and go into the land of Israel. For they are dead that sought the life of the child.

dicens surge et accipe puerum et matrem eius ∙ et uade in terram Israhel Defuncti sunt enim ∙ qui querebant animam pueri

2

21

Who arose, and took the child and his mother, and came into the land of Israel.

qui consurgens accipit puerum et matrem eius ∙ et uenit in terram Israhel

2

22

But hearing that Archclaus reigned in Judea in the room of Herod his father, he was afraid to go thither: and being warned in sleep retired into the quarters of Galilee.

audiens autem quod Archilaus regnaret in Iudea pro Herode patre suo ∙ timuit illuc irae et admonitus in somnis ∙ secessit in partes Galilae

2

23

And coming he dwelt in a city called Nazareth: that it might be fulfilled which was said by the prophets: That he shall be called a Nazarene.

et ueniens habitauit in ciuitate quae uocatur Nazareth ∙ ut adinpleretur quod dictum est per profetas ∙ quoniam Nazareus uocabitur

 

 

 

Chapter 3

 

3

1

And in those days cometh John the Baptist preaching in the desert of Judea.

In diebus autem illis uenit Iohannis Bapta ∙ praedicans in deserto Iudeae

3

2

And saying: Do penance: for the kingdom of heaven is at hand.

et dicens penitentiam agite ∙ adpropinquauit enim regnum caelorum

3

3

For this is he that was spoken of by Isaias the prophet, saying: A voice of one crying in the desert, Prepare ye the way of the Lord, make straight his paths.

hic est enim ∙ qui dictus est per Essaeiam profetam dicentem Uox clamantis in deserto ∙ parate uiam dni rectas facite semitas eius

3

4

And the same John had his garment of camel's hair, and a leathern girdle about his loins: and his meat was locusts and wild honey.

Ipse autem Iohanis habebant uestimentum de pillis camellorum ∙ et zonam pellicam circa lumbos suos esca autem eius erat locusta ∙ et mel siluestrae

3

5

Then went out to him Jerusalem and all Judea, and all the country about Jordan:

Tunc exiebat ad eum Hierusolima ∙ et omnis Iudea ∙ et omnis regio [circa] Iordanen ·

3

6

And were baptized by him in the Jordan, confessing their sins.

et baptiszabantur in Iordane ab eo ∙ confitentes peccata sua

3

7

And seeing many of the Pharisees and Sadducees coming to his baptism, he said to them: Ye brood of vipers, who hath shewed you to flee from the wrath to come?

uidiens autem multos Fariseorum et Saddoceorum uenientes ad baptismum suum ∙ dixit eis progenies uiperarum ∙ quis demonstrauit uobis fugere a futura ira ∙

3

8

Bring forth therefore fruit worthy of penance.

facite ergo fructum dignum penitentiae ∙

3

9

And think not to say within yourselves, We have Abraham for our father. For I tell you that God is able of these stones to raise up children to Abraham.

et ne uellitis dicere intra uos patrem abemus Abracham dico enim uobis ∙ quia potest ds ex lapidibus istis suscitare filios Abrachae

3

12

For now the axe is laid to the root of the trees. Every tree therefore that doth not yield good fruit, shall be cut down, and cast into the fire.

iam enim securis ad radices arborum possita est omnis arbor quae non facit fructum bonum ∙ excidetur et in ignem mittetur

3

11

I indeed baptize you in water unto penance, but he that shall come after me, is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear: he shall baptize you in the Holy Ghost and fire.

ego quidem baptizo in aqua in penitentia ∙ qui autem post me uenturus est fortior me est ∙ cuius non sum dignus calciamenta portare ipse uos baptizauit in spu sco et igni

3

12

Whose fan is in his hand, and he will thoroughly cleanse his floor and gather his wheat into the barn; but the chaff he will burn with unquenchable fire.

cuius uentilabrum in manu sua ∙ et mundabit aream suam et congregabit triticum suum in orreum ∙ paleas autem conburet igni inextinguibili

3

13

Then cometh Jesus from Galilee to the Jordan, unto John, to be baptized by him.

Tunc uenit ihs a Galilea in Iordanem ad Iohannem ∙ ut baptizaretur ab eo

3

14

But John stayed him, saying: I ought to be baptized by thee, and comest thou to me?

Iohannis autem prohebebat eum dicens ego a te debeo baptizari ∙ et tu uenis ad me :

3

15

And Jesus answering, said to him: Suffer it to be so now. For so it becometh us to fulfil all justice. Then he suffered him.

respondens ihs ∙ dixit ei sine modo ∙ sic enim dicet nos inplere omnem iustitiam [tunc dimisit eum]

3

16

And Jesus being baptized, forthwith came out of the water: and lo, the heavens were opened to him: and he saw the Spirit of God descending as a dove, and coming upon him.

baptizatus autem ihs confestim ascendit de aqua ∙ et ecce aperti sunt ei caeli et uidit spm di discendentem de celo sicut columbam uenientem super se

3

17

And behold a voice from heaven saying: This is my beloved Son, in whom I am well pleased.

eccc uox de caelis dicens hie est filius meus dilectus ∙ in quo mihi conplacui

 

 

 

Chapter 4

 

4

1

Then Jesus was led by the spirit into the desert, to be tempted by the devil.

Tunc ihs ductus est in desertum ab spu ∙ ut temtaretur a diabulo

4

2

And when he had fasted forty days and forty nights, afterwards he was hungry.

et cum ieiunasset xl diebus et xl noctibus ∙ postea esurit

4

3

And the tempter coming said to him: If thou be the Son of God, command that these stones be made bread.

et accedens ad eum temptator dixit ei si filius di es ∙ dic ut lapides isti panes fiant

4

4

Who answered and said: It is written, Not in bread alone doth man live, but in every word that proceedeth from the mouth of God.

qui respondens dixit scriptum est enim non in pane solo uiuet homo ∙ sed in omni uerbo quod procedit de ore di

4

5

Then the devil took him up into the holy city, and set him upon the pinnacle of the temple,

tunc adsumpsit eu diabulus in scam ciuitatem : et statuit eum supra pinnaculum templi

4

6

And said to him: If thou be the Son of God, cast thyself down, for it is written: That he hath given his angels charge over thee, and in their hands shall they bear thee up, lest perhaps thou dash thy foot against a stone.

et dixit ei si filius di es ∙ mitte te deorsum scriptum est enim ∙ quia angelis suis mandauit de te . ut in omnibus tollent te ∙ ne forte offendas ad lapidem pedem tuum

4

7

Jesus said to him: It is written again: Thou shalt not tempt the Lord thy God.

ait ille ihs rursum scriptum est enim ∙ non temptabis dnm dm tuum

4

8

Again the devil took him up into a very high mountain, and shewed him all the kingdoms of the world, and the glory of them,

iterum adsumpsit eum diabulus in montem excelsum ualde et ostendit ei omnia regna mundi et gloriam eorum

4

9

And said to him: All these will I give thee, if falling down thou wilt adore me.

et dixit illi haec tibi omnia dabo ∙ si cadens adoraueris me

4

12

Then Jesus saith to him: Begone, Satan: for it is written: The Lord thy God shalt thou adore, and him only shalt thou serve.

tunc dicit ei ihs uade retro Satanas ∙ scribtum est enim dnm dm tuum adorabis ∙ et illi soli seruies

4

11

Then the devil left him; and behold angels came and ministered to him.

tunc reliquit eum diabulus ∙ et ecce angeli accesserunt et ministrabant ei

4

12

And when Jesus had heard that John was delivered up, he retired into Galilee:

Cum autem audisset ihs quod Iohanis traditus esset secessit in Galileam

4

13

And leaving the city Nazareth, he came and dwelt in Capharnaum on the sea coast, in the borders of Zabulon and of Nephthalim;

et relicta ciuitate Nazareth ∙ uenit et habitauit in Cafarnaum maritimam in finibus Zabulon et Neptalim

4

14

That it might be fulfilled which was said by Isaias the prophet:

ut adinplertur quod dictum est per Esaiam profetam dicentem

4

15

Land of Zabulon and land of Nephthalim, the way of the sea beyond the Jordan, Galilee of the Gentiles:

terra Zabilon et terra Neptalim ∙ uia maris trans Iordanen Galileae gentium

4

16

The people that sat in darkness, hath seen great light: and to them that sat in the region of the shadow of death, light is sprung up.

populus qui sedebat in tenebris lucem uidit magnam et sedentibus in regione et in umbra mortis ∙ lux orta est eis

4

17

From that time Jesus began to preach, and to say: Do penance, for the kingdom of heaven is at hand.

exinde coepit ihs praedicare et dicere penitentiam agite adpropinquauit enim regnum caelorum

4

18

And Jesus walking by the sea of Galilee, saw two brethren, Simon who is called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea (for they were fishers).

ambulans autem iuxta mare Galilae ∙ uidit duos fratres Simonem qui uocatur Petrus ∙ et Andream fratrem eius mittentes retia in mare erant enim piscatores

4

19

And he saith to them: Come ye after me, and I will make you to be fishers of men.

et ait illis ihs uenite post me ∙ et faciam uos fieri piscatores hominum

4

20

And they immediately leaving their nets, followed him.

at illi continuo relictis retibus ∙ secuti sunt eum

4

21

And going on from thence, he saw other two brethren, James the son of Zebedee, and John his brother, in a ship with Zebedee their father, mending their nets: and he called them.

et procedens inde uidit alios duos fratres Jacobum Zebedei et Iohannem fratrem eius in naui cum Zebedeo patre eorum ∙ refecientes retia sua et uocauit eo

4

22

And they forthwith left their nets and father, and followed him.

illi autem statim relictis retibus suis et patre ∙ secuti sunt eum

4

23

And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom: and healing all manner of sickness and every infirmity, among the people.

Et circumibat ihs totam Galilea ∙ docens in sinagogis eorum et praedicans euangelium regni et sanans omnem langorem et omnem infirmitatem in populo

 

4

24

And his fame went throughout all Syria, and they presented to him all sick people that were taken with divers diseases and torments, and such as were possessed by devils, and lunatics, and those that had the palsy, and he cured them:

et abiit opinio in totam Siriam et obtulerunt ei omnes male habentes uaris langoribus et tormentis conpraehensos et qui demonia habebant et lunaticos et paraliticos et curauit eos

4

25

And much people followed him from Galilee, and from Decapolis, and from Jerusalem, and from Judea, and from beyond the Jordan.

et secutae sunt eum turbae multae de Galilea et Decapuli et de Hierusolimis et Iudea trans Iordanen

 

 

 

Chapter 5

 

5

1

And seeing the multitudes, he went up into a mountain, and when he was set down, his disciples came unto him.

Uidens autem ihs turbas ascendit in montem et cum sedisset accesserunt ad eum discipuli eius

5

2

And opening his mouth he taught them, saying:

et aperuit os suum et docebat eos dicens

5

3

Blessed are the poor in spirit: for theirs is the kingdom of heaven.

Beati pauperes spu qm ipsorum est regnum caelorum

5

4

Blessed are the meek: for they shall possess the land.

Beati mites quoniam ipsi possedebunt terram

5

5

Blessed are they that mourn: for they shall be comforted.

Beati qui lucent nunc qm ipsi consulabuntur

5

6

Blessed are they that hunger and thirst after justice: for they shall have their fill.

Beati qui esuriunt et sitiunt iustitiam quoniam ipsi consulabuntur

5

7

Blessed are the merciful: for they shall obtain mercy.

Beati misericordes quoniam ipsi misericordiam consequentur

5

8

Blessed are the clean of heart: they shall see God.

Beati mundo corde quoniam ipsi dm uidebunt

5

9

Blessed are the peacemakers: for they shall be called the children of God.

Beati pacifici quoniam filii di uocabuntur

5

12

Blessed are they that suffer persecution for justice' sake: for theirs is the kingdom of heaven.

Beati qui persecutionem patiuntur propter iustitiam quoniam ipsorum est regnum caelorum ∙

5

11

Blessed are ye when they shall revile you, and persecute you, and speak all that is evil against you, untruly, for my sake:

Beti estis cum maledixerint uobis hominis et persecuti uos fuerit et dixerint omne malum aduersum uos mentientes propter me

5

12

Be glad and rejoice for your reward is very great in heaven. For so they persecuted the prophets that were before you.

gaudite et exsultate ∙ quoniam mercis uestra ∙ copiosa est in caelis sic enim persecuti sunt ∙ et profetas qui fuerunt ante uos

5

13

You are the salt of the earth. But if the salt lose its savour, wherewith shall it be salted? It is good for nothing anymore but to be cast out, and to be trodden on by men.

Uos estis sal terrae ∙ quod si sal uauerit ∙ in quo salietur ad nihilum ualebit nisi ut mittatur foras ∙ et conculcetur ab hominibus

5

14

You are the light of the world. A city seated on a mountain cannot be hid.

Uos estis lux mundi non potest ciuitas abscondi supra montem possita ∙

5

15

Neither do men light a candle and put it under a bushel, but upon a candlestick, that it may shine to all that are in the house.

neque accendunt lucernam et ponunt eam sub modio ∙ sed supra candellabrum ut luceat omnibus qui in do sunt

5

16

So let your light shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father who is in heaven.

sic luceat lux uestra coram hominibus ∙ ut uideant opera uestra bona et glorificent patrem uestrem qui in caelis est

5

17

Do not think that I am come to destroy the law, or the prophets. I am not come to destroy, but to fulfil.

Nolite putare quoniam ueni soluere legem et profetas ∙ non ueni soluere sed adinplere

5

18

For amen I say unto you, till heaven and earth pass, one jot, or one tittle shall not pass of the law, till all be fulfilled.

Amen quippe dico uobis donec transeat caelum et terra ito unum aut unus apex ∙ non praeteribit a lege usquequo omnia fiant

5

19

He therefore that shall break one of these least commandments, and shall so teach men shall be called the least in the kingdom of heaven. But he that shall do and teach, he shall be called great in the kingdom of heaven.

qui enim soluerit unum de mandatis istis minimis et docuerit ∙ sic homines ∙ minimus uocabitur in regno caelorum qui autem fecerit et docuerit ∙ hic magnus uocabitur in regno caelorum

5

20

For I tell you, that unless your justice abound more than that of the scribes and Pharisees, you shall not enter into the kingdom of heaven.

Dico enim uobis quia nisi abundauerit iustitia uestra pluus quam scribarum et fariseorum ∙ non intrabitis in regnum caelorum

5

21

You have heard that it was said to them of old: Thou shalt not kill. And whosoever shall kill, shall be in danger of the judgment.

audistis quia dictum est antiquis ∙ non occides qui autem occiderit ∙ reus erit iudicio

5

22

But I say to you, that whosoever is angry with his brother, shall be in danger of the judgment. And whosoever shall say to his brother, Raca, shall be in danger of the council. And whosoever shall say, Thou fool, shall be in danger of hell fire.

ego autem dico uobis ∙ quia omnis qui irascitur fratri suo ∙ reus erit iudicio qui autem dixerit fratri suo racha ∙ reus erit concilio qui autem dixerit fatuae reus erit gehenne ignis

5

23

If therefore thou offer thy gift at the altar, and there thou remember that thy brother hath anything against thee;

Si ergo offerres munus tuum ad altare ∙ et ibi recordatus fueris quia frater tuus habet aliquid aduersum te

5

24

Leave there thy offering before the altar, and go first to be reconciled to thy brother, and then coming thou shalt offer thy gift.

relinque ibi munus tuum ante altare ∙ et uade prius reconciliare fratri tuo et tunc uenies offerres munus tuum

5

25

Be at agreement with thy adversary betimes, whilst thou art in the way with him: lest perhaps the adversary deliver thee to the judge, and the judge deliver thee to the officer, and thou be cast into prison.

esto consentiens aduersario tuo cito ∙ dum es in uia cum eo ne forte tradat te aduersarius iudici ∙ et iudex tradat te ministro et in carcerem mittaris

5

26

Amen I say to thee, thou shalt not go out from thence till thou repay the last farthing.

amen dico tibi ∙ non exies inde donec reddas nouissimum quadrantem ∙

5

27

You have heard that it was said to them of old: Thou shalt not commit adultery.

Audistis quia dictum est antiquis non mechabe

5

28

But I say to you, that whosoever shall look on a woman to lust after her, hath already committed adultery with her in his heart.

ego autem dico uobis ∙ quia omnis qui uiderit mulierem ad concupiscendum eam ∙ iam mechatus est in corde suo

5

29

And if thy right eye scandalize thee, pluck it out and cast it from thee. For it is expedient for thee that one of thy members should perish, rather than thy whole body be cast into hell.

quod si oculus tuus dexter scandalizat te ∙ erue eum et proice abs te expedit enim tibi ut pereat una pars membrorum tuorum ∙ quam totum corpus tuum mittatur in gehennam

5

30

And if thy right hand scandalize thee, cut it off, and cast it from thee: for it is expedient for thee that one of thy members should perish, rather than that thy whole body go into hell.

et si dextera manus tua scandalizat te abscide eam et proice abs te expedit enim tibi ut pereat unum membrorum tuorum quam totum corpus tuum eat in gehennam

5

31

And it hath been said, Whosoever shall put away his wife, let him give her a bill of divorce.

dictum est autem ∙ quicumque dimiserit uxorerem suam ∙ det illi [li]bellum repuadi

5

32

But I say to you, that whosoever shall put away his wife, excepting the cause of fornication, maketh her to commit adultery: and he that shall marry her that is put away, committeth adultery.

ego autem dico uobis ∙ quia omnis qui dimiserit uxorem suam excepta fornicationis causa ∙ facit eam mechari et qui demisam duxerit adulterat

5

33

Again you have heard that it was said to them of old, thou shalt not forswear thyself: but thou shalt perform thy oaths to the Lord.

iterum audistis quia dictum est antiquis ∙ non  periurabis ∙ reddes autem dno iuramenta tua

5

34

But I say to you not to swear at all, neither by heaven for it is the throne of God:

Ego autem dico uobis non iurare omnino ∙ neque per caelum quia thronum di est

5

35

Nor by the earth, for it is his footstool: nor by Jerusalem, for it is the city of the great king:

neque per terram quia scabellum est peduum eius ∙ neque per Hierusolimam ∙ quia ciuitas est magni regis

5

36

Neither shalt thou swear by thy head, because thou canst not make one hair white or black.

neque per capud tuum iuraueris ∙ quia non potes unum capillum tuum album facere aut nigrum

5

37

But let your speech be yea, yea: no, no: and that which is over and above these, is of evil.

sit autem sermo uester ∙ est ∙ est ∙ non ∙ non quod hr his abundantius a malo est

5

38

You have heard that it hath been said: An eye for an eye, and a tooth for a tooth.

audistis quia dictum est oculum pro oculo [et] dentem pro dente

5

39

But I say to you not to resist evil: but if one strike thee on thy right cheek, turn to him also the other:

Ego autem dico uobis non resistere malo sed si quis te percusserit in dexteram maxillam tuam ∙ praebae illi et alteram

5

40

And if a man will contend with thee in judgment, and take away thy coat, let go thy cloak also unto him.

et ei qui uult tecum iudicio contendere et toniam tuam tollere remitte et ei et pallium

5

41

And whosoever will force thee one mile, go with him other two.

et quicumque te angarizauerit millae passus ∙ uade cum illo alia et duo

5

42

Give to him that asketh of thee, and from him that would borrow of thee turn not away.

qui petit a te da ei ∙ et uolenti motuari a te ne auertaris :

5

43

You have heard that it hath been said, Thou shalt love thy neighbour, and hate thy enemy.

audistis quia dictum est diliges proximum tuum ∙ et odies [habebis] inimicum tuum

5

44

But I say to you, Love your enemies: do good to them that hate you: and pray for them that persecute and calumniate you:

ego autem dico uobis dilegite inimicos uestros et benefacite his qui oderunt uos et orate pro persequentibus et calumnientibus uobis∙

5

45

That you may be the children of your Father who is in heaven, who maketh his sun to rise upon the good, and bad, and raineth upon the just and the unjust.

ut sitis filii patris uestri qui in caelis est qui solem suum oriri facit super bonus et malos et pluit super iustos et iniustos

5

46

For if you love them that love you, what reward shall you have? do not even the publicans this?

si enim diligatis eos qui uos diligunt quam mercidem habebitis nonne et publicani hoc faciunt

5

47

And if you salute your brethren only, what do you more? do not also the heathens this?

et [si] salutaueritis fratres uestros tantum quid amplius facitis nonne et aetinici hoc faciunt

5

48

Be you therefore perfect, as also your heavenly Father is perfect.

estote ergo uos perfeeti ∙ sicut pater uester caelestis perfectus est

 

 

 

Chapter 6

 

6

1

Take heed that you do not your justice before men, to be seen by them: otherwise you shall not have a reward of your Father who is in heaven.

adtendite ne iustitiam uestram faciatis coram hominibus ∙ ut uidiamini ab eis alioquin ∙ mercidem non abebitis apud patrem uestrum qui in caelis est

6

2

Therefore when thou dost an alms-deed, sound not a trumpet before thee, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may be honoured by men. Amen I say to you, they have received their reward.

Cum ergo facies aelimosinam ∙ noli tuba canere ante te sicut hipochite faciunt in sinagogis et in uicis ut honorificentur ab hominibus amen dico uobis ∙ perciperunt mercidem suam

6

3

But when thou dost alms, let not thy left hand know what thy right hand doth.

Te autem faciente elimoisinam ∙ nesciat sinistra tua quid faciat dextera tua

6

4

That thy alms may be in secret, and thy Father who seeth in secret will repay thee.

ut sit aelimoisina tua in absconso [et pater tuus qui uidet in abscondito] reddet tibi

6

5

And when ye pray, you shall not be as the hypocrites, that love to stand and pray in the synagogues and corners of the streets, that they may be seen by men: Amen I say to you, they have received their reward.

et cum oratis ∙ non oretis sicut hippochritae qui amant in sinagogis et in angulis platearum stantes orare ut uideantur ab hominibus amen dico uobis ∙ reciperunt mercidem suam

6

6

But thou when thou shalt pray, enter into thy chamber, and having shut the door, pray to thy Father in secret, and thy father who seeth in secret will repay thee.

tu autem cum orabis ∙ intra in cubiculum tuum et cluso ostio tuo ora patrem tuum in absconso et pater tuus qui uidet in absconso ∙ reddet tibi

6

7

And when you are praying, speak not much, as the heathens. For they think that in their much speaking they may be heard.

Orantes autem [nolite] multum loqui sicut ethnici putant enim ∙ qui in multiloquio suo exaudiantur

6

8

Be not you therefore like to them for your Father knoweth what is needful for you, before you ask him.

nolite ergo adsimillare eis scit enim pater uester quibus opus sit uobis antequam petatis eum

6

9

Thus therefore shall you pray: Our Father who art in heaven, hallowed be thy name.

sic ergo uos orabitis Pater noster quies in caelis scificetur nomen tuum

6

12

Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven.

et ueniet regnum tuum fiat uoluntas tua sicut in caelo et in terra

6

11

Give us this day our supersubstantial bread.

panem nostrum cotidianum da nobis odie

6

12

And forgive us our debts, as we also forgive our debtors.

et dimitte nobis debita nostra sicut et nos demittimus debitoribus nostris

6

13

And lead us not into temptation. But deliver us from evil. Amen.

et ne nos inducas in temptemtationem sed libera nos a malo

6

14

For if you will forgive men their offences, your heavenly Father will forgive you also your offences.

Si enim demisseritis hominibus peccata eorum ∙ demittet [et] uobis pater uester caelestis delicta uestra ∙

6

15

But if you will not forgive men, neither will your Father forgive you your offences.

si autem non demisseritis hominibus ∙ nec pater uester caelestis demittet uobis peccata uestra ∙

6

16

And when you fast, be not as the hypocrites, sad. For they disfigure their faces, that they may appear unto men to fast. Amen I say to you, they have received their reward.

Cum autem ieiunatis ∙ nolite fieri sicut hippochritae tristes ∙ exterminant enim facies suas ∙ ut pareant hominibus ieiunantes amen dico uobis ∙ quia reciperunt mercidem suam

6

17

But thou, when thou fastest anoint thy head, and wash thy face;

tu autem cum ieiunas ∙ ungae capud tuum et faciem tuam laua

6

18

That thou appear not to men to fast, but to thy Father who is in secret: and thy Father who seeth in secret, will repay thee.

ne uidearis hominibus ieiunans sed patri tuo qui est in absconso [et pater tuus qui videt in abscondito] reddet tibi

6

19

Lay not up to yourselves treasures on earth: where the rust, and moth consume, and where thieves break through, and steal.

nolite thesaurizare autem uobis thesauros in terra ∙ ubi erugo et tinea demolitur et ubi fures effodunt et furantur ∙

6

20

But lay up to yourselves treasures in heaven: where neither the rust nor moth doth consume, and where thieves do not break through, nor steal.

thesaurizate hr uobis thesauros in caelo ∙ ubi neque erugo neque tenea demollitur ∙ et ubi fures non effodiunt nec furantur

6

21

For where thy treasure is, there is thy heart also.

ubi eni est thesaurus tuus ∙ ibi erit et cor tuum

6

22

The light of thy body is thy eye. If thy eye be single, thy whole body shall be lightsome.

lucerna corporis tui ∙ est oculus tuus si fuerit oculus tuus simplex totum corpus tuum lucidum erit

6

23

But if thy eye be evil thy whole body shall be darksome. If then the light that is in thee, be darkness: the darkness itself how great shall it be!

[si autem oculus tuus nequam fuerit] totum corpus tuum tenebrosum erit si ergo lumen quod in te est tenebrae sunt ∙ ipse tenebrae quante erunt

6

24

No man can serve two masters. For either he will hate the one, and love the other: or he will sustain the one, and despise the other. You cannot serve God and mammon.

Nemo potest duobus dominis seruire aut enim unum odio abebit et alterum diligit aut unum sustenebit et alterum contemnet non potestis do seruire et mammone

6

25

Therefore I say to you, be not solicitous for your life, what you shall eat, nor for your body, what you shall put on. Is not the life more than the meat: and the body more than the raiment?

ideo dico uobis ∙ ne solliciti sitis animae uestrae quid manducetes neque corpori uestro quid induamini nonne anima plus est quam esca et corpus quam uestimentum

6

26

Behold the birds of the air, for they neither sow, nor do they reap, nor gather into barns: and your heavenly Father feedeth them. Are not you of much more value than they?

respicete uolatilia caeli ∙ quoniam non serunt ∙ [neque metunt] neque congregant in horrea et pater uester caelestis pascit illa nonne uos magis plures estis illis

6

27

And which of you by taking thought, can add to his stature one cubit?

quis autem uestrum cogitans potest adicire ad staturam suam cubitum unum

6

28

And for raiment why are you solicitous? Consider the lilies of the field, how they grow: they labour not, neither do they spin.

et de uestimento quid soliciti estis considerate lilia agri quomodo crescunt non laborant ∙ nec neunt ∙

6

29

But I say to you, that not even Solomon in all his glory was arrayed as one of these.

dico enim uobis ∙ quia nec solomon in omni gloria sua coopertus est sicut unum ex istis

6

30

And if the grass of the field, which is to day, and to morrow is cast into the oven, God doth so clothe: how much more you, O ye of little faith?

si autem fenum agri quod hodie est et cras in clibanum mittetur ds sic uestit ∙ quanto magis uos modice fidei ∙

6

31

Be not solicitous therefore, saying: What shall we eat: or what shall we drink, or wherewith shall we be clothed?

nolite ergo solliciti esse dicentes ∙ quid manducabimus ∙ aut quid bibemus ∙ aut quid uestiemur

6

32

For after all these things do the heathens seek. For your Father knoweth that you have need of all these things.

haec enim omnia gentes inquirunt scit enim pater uester quia his omnibus indigetis

6

33

Seek ye therefore first the kingdom of God, and his justice, and all these things shall be added unto you.

quaerite autem primum regnum di et iusttiam eius ∙ et omnia haec adicient uobis

6

34

Be not therefore solicitous for to morrow; for the morrow will be solicitous for itself. Sufficient for the day is the evil thereof.

nolite ergo esse solliciti in crastinum crastinus enim dies sollicitus erit sibi ipse sufficit diei malitia sua

 

 

 

Chapter 7

 

7

1

Judge not, that you may not be judged.

nolite iudicare ∙ ut non iudicemini

7

2

For with what judgment you judge, you shall be judged: and with what measure you mete, it shall be measured to you again.

in quo enim iudicio iudicaueritis iudicamini et in qua mensura mensi fueritis ∙ remitietur uobis

7

3

And why seest thou the mote that is in thy brother's eye; and seest not the beam that is in thy own eye?

Quid autem uides fistucam in oculo fratres tui et trabem in oculo tuo non uides

7

4

Or how sayest thou to thy brother: Let me cast the mote out of thy eye; and behold a beam is in thy own eye?

aut quomodo dicis fratri tuo sine eiciam fistucam de oculo tuo et ecce trabis est in oculo tuo ∙

7

5

Thou hypocrite, cast out first the beam out of thy own eye, and then shalt thou see to cast out the mote out of thy brother's eye.

hippochrita eice primum trabem de oculo tuo et tunc uidebis eiquere fistucam de oculo fratris tui

7

6

Give not that which is holy to dogs; neither cast ye your pearls before swine, lest perhaps they trample them under their feet, and turning upon you, they tear you.

Nolite dare scm canibus neque mittatis margaritas uestras ante porcos ∙ ne forte conculcent eas pedibus suis ∙ et conuersi disrumpant uos

7

7

Ask, and it shall be given you: seek, and you shall find: knock, and it shall be opened to you.

Petite et dabitur uobis quaerite et inuenietis pulsante ∙ et aperietur uobis

7

8

For every one that asketh, receiveth: and he that seeketh, findeth: and to him that knocketh, it shall be opened.

omnis enim qui petit accipit et qui quaerit inuenit et pulsanti aperietur

7

9

Or what man is there among you, of whom if his son shall ask bread, will he reach him a stone?

aut quis est ex uobis homo quem si petierit filius suus panem numquid lapidem dabit illi

7

12

Or if he shall ask him a fish, will he reach him a serpent?

aut si piscem petit numquid serpentem dabit ei

7

11

If you then being evil, know how to give good gifts to your children: how much more will your Father who is in heaven, give good things to them that ask him?

si ergo uos cum sitis mali ∙ nostis bona dare filis uestris ∙ quanto magis pater uester qui in caelis est dabit bona petentibus se

7

12

All things therefore whatsoever you would that men should do to you, do you also to them. For this is the law and the prophets.

omnia ergo quaecumque uultis ut faciant uobis homines bona ita et uos facite eis haec est enim lex et profetae

7

13

Enter ye in at the narrow gate: for wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction, and many there are who go in thereat.

INtrate per angustam portam quam lata porta et spatiosa uia quae ducit ad perditionem ∙ et multi sunt qui intrant per eam

7

14

How narrow is the gate, and strait is the way that leadeth to life: and few there are that find it!

quam angusta porta et arta est uia quae ducit ad itam et pauci sunt qui inueniunt eam

7

15

Beware of false prophets, who come to you in the clothing of sheep, but inwardly they are ravening wolves.

adtendite uobis a falsis profetis qui ueniunt ad uos in uestimentis ouium ∙ intrinsecus autem sunt lupi rapacis

7

16

By their fruits you shall know them. Do men gather grapes of thorns, or figs of thistles?

a fructibus eorum ∙ cognoscetis eos numquid colligunt de spinis uuas aut de tribulis ficus

7

17

Even so every good tree bringeth forth good fruit, and the evil tree bringeth forth evil fruit.

sic omnis arbor bona ∙ fructus bonos facit [mala autem arbor fructus malos facit]

7

18

A good tree cannot bring forth evil fruit, neither can an evil tree bring forth good fruit.

non potest arbor mala bonos fructus facere neque arbor bona fructus malos facere

7

19

Every tree that bringeth not forth good fruit, shall be cut down, and shall be cast into the fire.

omnis arbor quae non facit fructus bonum ∙ excidetur et in ignem mittetur

7

20

Wherefore by their fruits you shall know them.

igitur ex fructibus eorum cognoscetis eos

7

21

Not every one that saith to me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven: but he that doth the will of my Father who is in heaven, he shall enter into the kingdom of heaven.

Non omnes qui dicit mihi dne dne intrabit in regnum caelorum sed qui facit uoluntatem patris mei qui in caelis est ipse intrauit in regnum caelorum

7

22

Many will say to me in that day: Lord, Lord, have not we prophesied in thy name, and cast out devils in thy name, and done many miracles in thy name?

multi mihi dicent in illa die dne dne nonne in tuo nomine profitauimus et in nomine tuo demonia eicimus et in tuo nomine uirtutes multas fecimus

7

23

And then will I profess unto them, I never knew you: depart from me, you that work iniquity.

et tunc confitebor illis ∙ quia numquam noui uos ∙ discidite a me qui operamini iniquitatem

7

24

Every one therefore that heareth these my words, and doth them, shall be likened to a wise man that built his house upon a rock,

omnis ergo qui audit uerba mea haec et facit ea adsimilabitur uiro sapienti qui aedificauit domum suam super petram ∙

7

25

And the rain fell, and the floods came, and the winds blew, and they beat upon that house, and it fell not, for it was founded on a rock.

[et] discendit pluia ∙ et uenerunt flumina et flauerunt uenti et uenerunt in domum illam et non cicidit fundata enim erat super petram

7

26

And every one that heareth these my words and doth them not, shall be like a foolish man that built his house upon the sand,

et omnis qui audit uerba mea haec et non facit ea ∙ similis erit uero stulto qui aedificauit domum suam super arenam

7

27

And the rain fell, and the floods came, and the winds blew, and they beat upon that house, and it fell, and great was the fall thereof.

[et] discendit pluia et uenerunt flumina flauerunt uenti et inrunt in domum illam et cicidit et fuit ruina eius magna

7

28

And it came to pass when Jesus had fully ended these words, the people were in admiration at his doctrine.

Et factum est cum consummasset ihs uerba haec admirabantur turbae super doctrinam eius

7

29

For he was teaching them as one having power, and not as the scribes and Pharisees.

erat enim docens eos sicut potestatem habens ∙ et non sicut scribae eorum et Farisei

 

 

 

Chapter 8

 

 

8

1

And when he was come down from the mountain, great multitudes followed him:

cum autem discendisset de monte secute sunt eum turbae multae

8

2

And behold a leper came and adored him, saying: Lord, if thou wilt, thou canst make me clean.

et ecce leprosus quidam ueniens ∙ adorabat eum dicens dne si uis potes me mundare

8

3

And Jesus stretching forth his hand, touched him, saying: I will, be thou made clean. And forthwith his leprosy was cleansed.

et extendens manum tetigit eum ihs dicens uolo mundare et confestim mundata est lepra eius

8

4

And Jesus saith to him: See thou tell no man: but go, shew thyself to the priest, and offer the gift which Moses commanded, for a testimony unto them.

et ait illi ihs uide nemini dixeris sed uade ostende te sacerdoti et offer munus quod praecipit Mosses ∙ in testimonium illis

8

5

And when he had entered into Capharnaum, there came to him a centurion, beseeching him,

post haec autem cum introisset Cafarnauum acessit ad eum quidam centorio rogans eum

8

6

And saying, Lord, my servant lieth at home sick of the palsy, and is grievously tormented.

et dicens dne puer meus siacet in domo mea paraliticus et male torcetur

8

7

And Jesus saith to him: I will come and heal him.

et ait illi ihs ego ueniam et curabo eum

8

8

And the centurion, making answer, said: Lord, I am not worthy that thou shouldst enter under my roof; but only say the word, and my servant shall be healed.

et respondens centorio ait illi dne non sum dignus ut intres sub tectum meum ∙ sed tantum dic uerbo et sanabitur puer meus

8

9

For I also am a man subject to authority, having under me soldiers; and I say to this, Go, and he goeth, and to another Come, and he cometh, and to my servant, Do this, and he doeth it.

nam et ego homo sub potestate constitus sum ∙ habens sub me milites ∙ et dico huic uade et uadit et alio ueni et uenit et seruo meo dico fac hoc et facit

8

12

And Jesus hearing this, marvelled; and said to them that followed him. Amen I say to you, I have not found so great faith in Israel.

audiens [autem] ihs miratus est et secentibus se dixit amen dico uobis quia apud nullum inueni tantam fidem in Israhel

8

11

And I say to you that many shall come from the east and the west, and shall sit down with Abraham, and Isaac and Jacob in the kingdom of heaven:

dico autem uobis ∙ quod multi ab oriente et occidente uenient et recumbent cum Abracham et Isac et Iacob in regno Caelorum

8

12

But the children of the kingdom shall be cast out into the exterior darkness: there shall be weeping and gnashing of teeth.

filii autem regni huius eicientur in tenebras exteriores ibi erit fletus et stridor dentium

8

13

And Jesus said to the centurion: Go, and as thou hast believed, so be it done to thee. And the servant was healed at the same hour.

et dixit ihs centorioni uade sicut credidisti fiat tibi et sanitas est puer ex illa hora

8

14

And when Jesus was come into Peter's house, he saw his wife's mother lying, and sick of a fever;

Et cum uenisset ihs in domum Petri uidit socrum eius iacentem et febricitantem

8

15

And he touched her hand, and the fever left her, and she arose and ministered to them.

et tetigit manum eius et demisit eam febris et surrexit et ministrabat eis

8

16

And when evening was come, they brought to him many that were possessed with devils: and he cast out the spirits with his word: and all that were sick he healed:

uespere autem facto obtullerunt ei multos demonia [habentes et eiciebat spiritus uerbo et omnes male] habentes curauit

8

17

That it might be fulfilled, which was spoken by the prophet Isaias, saying: He took our infirmities, and bore our diseases.

ut adinpleretur quod dictum est per Esaiam profetam dicentem quia ipse infirmitates nostras accipit et egrotationes portabit

8

18

And Jesus seeing great multitudes about him, gave orders to pass over the water.

Uidens autem ihs turbas multas circa se iusit ire trans fretum

8

19

And a certain scribe came and said to him: Master, I will follow thee whithersoever thou shalt go.

et accidens ad eum unus scriba ait illi magister sequar te quocumque ieris

8

20

And Jesus saith to him: The foxes have holes, and the birds of the air nests; but the Son of man hath not where to lay his head.

et dixit ei ihs ulpes foueas habent et uolucres caeli tabernacula filius autem hominis non habet ubi capud reclinet

8

21

And another of his disciples said to him: Lord, suffer me first to go and bury my father.

Alius autem de discipulis suis ait illi dne permitte mihi prmum ire et sepelire [patrem] meum]

8

22

But Jesus said to him: Follow me, and let the dead bury their dead.

ihs autem ait illi sequere me et demitte mortuos sepelire mortuos suos

8

23

And when he entered into the boat, his disciples followed him:

et ascendente eo in nauicula ∙ secuti sunt eum discipuli eius

8

24

And behold a great tempest arose in the sea, so that the boat was covered with waves, but he was asleep.

et ecce motus magnus factus est in mari ita in nauicula operiretur fructibus erat enim illis uentus contrarius ∙ ipse uero dormiebat

8

25

And they came to him, and awaked him, saying: Lord, save us, we perish.

et accesserunt et suscitauerunt eum dicentes dne salua nos perimus

8

26

And Jesus saith to them: Why are you fearful, O ye of little faith? Then rising up, he commanded the winds, and the sea, and there came a great calm.

et dicit eis quid timiti estis modice fidei tunc surgens imperauit uentis et mari et facta est tranquillitas magna

8

27

But the men wondered, saying: What manner of man is this, for the winds and the sea obey him?

porro homines ∙ mirati sunt dicentes qualis est hic quia uenti et in mare oboediunt ei

8

28

And when he was come on the other side of the water, into the country of the Gerasens, there met him two that were possessed with devils, coming out of the sepulchres, exceeding fierce, so that none could pass by that way.

Et cum uenisset trans fretum in regionem Gerasinorum accurrerunt ei duo homines habentes demonia de monumentis exeuntes seui nimis ita ut nemo possit transire per uiam illam

8

29

And behold they cried out, saying: What have we to do with thee, Jesus Son of God? art thou come hither to torment us before the time?

et ecce exclamauerunt dicentes quid nobis et tibi ihu fili di uenisti huc ante tempus torquere nus

8

30

And there was, not far from them, a herd of many swine feeding.

erat autem non longe ab eis grex porcorum multorum pascentim

8

31

And the devils besought him, saying: If thou cast us out hence, send us into the herd of swine.

demones autem rogabant eum dicentes si eicis nos mitte nos in gregem porcorum

8

32

And he said to them: Go. But they going out went into the swine, and behold the whole herd ran violently down a steep place into the sea: and they perished in the waters.

et ait illis ite ac illi exeuntes abierunt in porcos et ecce impetu abit totus grex per praeceps in mare et mortui sunt in aquis

8

33

And they that kept them fled: and coming into the city, told every thing, and concerning them that had been possessed by the devils.

pastores autem fugerunt et uenientes in ciuitatem nuntiarunt omnia et de his qui demonia habuerunt

8

34

And behold the whole city went out to meet Jesus, and when they saw him, they besought him that he would depart from their coast.

et ecce tota ciuitas exit obuiam ihu et uiso eo rogaunt ut transiret a finibus eorum

 

 

 

Chapter 9

 

9

1

And entering into a boat, he passed over the water and came into his own city.

Et ascendens in nauiculam transfretauit et uenit in ciuitatem suam

9

2

And behold they brought to him one sick of the palsy lying in a bed. And Jesus, seeing their faith, said to the man sick of the palsy: Be of good heart, son, thy sins are forgiven thee.

et ecce offerebant ei paraliticum iacentem in lecto et uidens ihs fidem illorum ∙ dixit paralitico confide fili ∙ remittuntur tibi peccata tua

9

3

And behold some of the scribes said within themselves: He blasphemeth.

et ecce quidam de scribis dixerunt intra se hic blasfemat

9

4

And Jesus seeing their thoughts, said: Why do you think evil in your hearts?

et cum uidisset ihs cogitationes eorum ∙ dixit quid cogitis mala in cordibus uestris

9

5

Whether is easier, to say, Thy sins are forgiven thee: or to say, Arise, and walk?

quid enim est facilius dicere demittuntur tibi peccata an dicere surge et ambula

9

6

But that you may know that the Son of man hath power on earth to forgive sins, (then said he to the man sick of the palsy,) Arise, take up thy bed, and go into thy house.

ut sciatis autem quia filius hominis habet potestatem in terra demittendi peccata ∙ tunc ait paralitico surge et tolle lectum tuum et uade in domum tuam

9

7

And he arose, and went into his house.

et surrexit et aueuit in domum suam

9

8

And the multitude seeing it, feared, and glorified God that gave such power to men.

uidentes autem turbae timuerunt et glorificauerunt dm qui dedit potestatem talem hominibus

9

9

And when Jesus passed on from thence, he saw a man sitting in the custom house, named Matthew; and he saith to him: Follow me. And he arose up and followed him.

et cum transiret inde ihs uidit hominem sedentem in tiloneo Matheum nomine et ait illi sequere me et surgens secus est eum

9

12

And it came to pass as he was sitting at meat in the house, behold many publicans and sinners came, and sat down with Jesus and his disciples.

Et factum est discumbente eo in domo ecce multi publicani et peccatores uenientes discumbebant cum ihu et discipuli eius

9

11

And the Pharisees seeing it, said to his disciples: Why doth your master eat with publicans and sinners?

et uidentes Farisei dicebant discipuli eius quare cum publicanis et peccatoribus manducat magister uester

9

12

But Jesus hearing it, said: They that are in health need not a physician, but they that are ill.

ad ihs audiens ait non est opus ualentibus medicus sed male habentibus

9

13

Go then and learn what this meaneth, I will have mercy and not sacrifice. For I am not come to call the just, but sinners.

euntes autem discite quid sit missericordiam uolo et non sacrificium non enim ueni uocare iustos sed peccatores

9

14

Then came to him the disciples of John, saying: Why do we and the Pharisees, fast often, but thy disciples do not fast?

Tunc accesserunt ad eum discipuli Iohannis dicentes quare nos et Farisei ieiunamus frequenter discipuli autem tui non ieiunt

9

15

And Jesus said to them: Can the children of the bridegroom mourn, as long as the bridegroom is with them? But the days will come, when the bridegroom shall be taken away from them, and then they shall fast.

et ait illis ihs numquid possunt filii sponsi lugere quamdiu cum illis est sponsus uenient autem dies cum auferetur ab eis sponsus et tunc ieiunabunt in illis diebus

9

16

And nobody putteth a piece of raw cloth unto an old garment. For it taketh away the fulness thereof from the garment, and there is made a greater rent.

Nemo autem committit commissuram panni rudis in uestimentum uetus tollit enim plenitudinem eius a uestimento et peior scissura fit

9

17

Neither do they put new wine into old bottles. Otherwise the bottles break, and the wine runneth out, and the bottles perish. But new wine they put into new bottles: and both are preserved.

neque mittunt uinum nouum in utres ueteres alioquin rumpentur utres et uinum effundetur et utres peribunt sed uinum nouum in utres nouos mittunt et ambo conseruant

9

18

As he was speaking these things unto them, behold a certain ruler came up, and adored him, saying: Lord, my daughter is even now dead; but come, lay thy hand upon her, and she shall live.

haec eo loquente ad eos eece princeps unum accedens adorabat eum dicens filia mea modo defuncta est sed ueni inpone manum tuam super eam et uiuet

9

19

And Jesus rising up followed him, with his disciples.

et surgens [ihs] sequebatur eum et discipuli eius

9

20

And behold a woman who was troubled with an issue of blood twelve years, came behind him, and touched the hem of his garment.

et ecce mulier quae fluxsum sanguinis patiebatur XII ∙ annis acessit retro ∙ et tetigit fimbriam uestimenti eius

9

21

For she said within herself: If I shall touch only his garment, I shall be healed.

Dicebat enim intra se si tetigero tantum uestimentum eius ∙ salua uero

9

22

But Jesus turning and seeing her, said: Be of good heart, daughter, thy faith hath made thee whole. And the woman was made whole from that hour.

ad ihs conuersus et uidens eam dixit confide filia fides tua te saluum fecit et salua facta est mulier ex illa ora

9

23

And when Jesus was come into the house of the ruler, and saw the minstrels and the multitude making a rout,

Et cum uenisset ihs in domum principis ∙ et uidens tubicines et turbam tumultuantem

9

24

He said: Give place, for the girl is not dead, but sleepeth. And they laughed him to scorn.

dicebat recidite non est puella mortua sed dormit et diridebant eum

9

25

And when the multitude was put forth, he went in, and took her by the hand. And the maid arose.

et cum iecta esset turba intrauit et tenuit manum eius et surrexit puella ∙

9

26

And the fame hereof went abroad into all that country.

et exit fama haec in uniuersam terram illam

9

27

And as Jesus passed from thence, there followed him two blind men crying out and saying, Have mercy on us, O Son of David.

Et transeunte inde ihs secuti st eum duo caeci clamantes et dicentes miserere nostri fiIi Dauid

9

28

And when he was come to the house, the blind men came to him. And Jesus saith to them, Do you believe, that I can do this unto you? They say to him, Yea, Lord.

cum autem uenisset domum accesserunt ad eum duo caeci et dicit eis ihs creditis quia possum hoc facere uobis dicunt ei utique dne

9

29

Then he touched their eyes, saying, According to your faith, be it done unto you.

tunc tetigit oculos eorum dicens secundum fidem uestram fiat uobis

9

30

And their eyes were opened, and Jesus strictly charged them, saying, See that no man know this.

et aperti sunt oculi eorum et comminatus est illis ihs dicens uidete ne quis sciat

9

31

But they going out, spread his fame abroad in all that country.

illi autem exeuntes ∙ defamauerunt eum in totam terram illam

9

32

And when they were gone out, behold they brought him a dumb man, possessed with a devil.

Egressis autem illis ecce obtulerunt ei hominem mutum et surdum demonium hebentem

9

33

And after the devil was cast out, the dumb man spoke, and the multitudes wondered, saying, Never was the like seen in Israel.

et eiecto demonia locutus est mutus et miratae sunt turbae dicentes numquam apparuit sic in Israhel

9

34

But the Pharisees said, By the prince of devils he casteth out devils.

Parisei hr dicebant in belzebub principe demoniorum eicit demonia

9

35

And Jesus went about all the cities and towns, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing every disease, and every infirmity.

Et circumibat ihs ciuitates omnes castella docens in sinagogis eorum et praedicans euangelium regni et curans omnem langorem et omnem infirmitatem

9

36

And seeing the multitudes, he had compassion on them: because they were distressed, and lying like sheep that have no shepherd.

uidiens autem [turbas] missertus est quae erant uexati et iacentes sicut oues non habentes pastorem

9

37

Then he saith to his disciples, The harvest indeed is great, but the labourers are few.

tunc dicit discipulis suis messes quidem multa oberari autem pauci

9

38

Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he send forth labourers into his harvest.

rogate autem dnm messis ut mittat operarios in messem suam

 

 

 

Chapter 10

 

10

1

And having called his twelve disciples together, he gave them power over unclean spirits, to cast them out, and to heal all manner of diseases, and all manner of infirmities.

et conuocatis XII discipulis suis dedit illis potestatem spirituum inmundorum ut eicerent eos et curarent omnem langorem et omnem infirmitatem

10

2

And the names of the twelve Apostles are these: The first, Simon who is called Peter, and Andrew his brother,

duodecim autem apostolorum nomina sunt primus Simon qui dicitur Petrus et Andreas frater eius

10

3

James the son of Zebedee, and John his brother, Philip and Bartholomew, Thomas and Matthew the publican, and James the son of Alpheus, and Thaddeus,

Iacobus Zebedei et Iohannes frater eius Philipus et Bartholomeus Thomas et Matheus publicanus Iacobus Albhei et Thadeus

10

4

Simon the Cananean, and Judas Iscariot, who also betrayed him.

Simon Channaneus et Iudas Scariothes qui [et] tradidit eum

10

5

These twelve Jesus sent: commanding them, saying: Go ye not into the way of the Gentiles, and into the city of the Samaritans enter ye not.

Hos duodecim misit ihs praecipiens eis et dicens [in uiam gentium ne abieritis et in] ciuitates Samaritanorum ne intraueritis

10

6

But go ye rather to the lost sheep of the house of Israel.

sed potius ite ad oues quae perierunt domus Israhel

10

7

And going, preach, saying: The kingdom of heaven is at hand.

euntes autem praedicate [dicentes] quia adpropinquauit regnum caelorum

10

8

Heal the sick, raise the dead, cleanse the lepers, cast out devils: freely have you received, freely give.

Infirmos curate mortuos suscitate leprosus mundate demones iecite gratis accipistis gratis date

10

9

Do not possess gold, nor silver, nor money in your purses:

nolite possidere aurum neque argentum neque peccuniam in zonis uestris

10

10

Nor scrip for your journey, nor two coats, nor shoes, nor a staff; for the workman is worthy of his meat.

non peram in uia neque duas tonicas neque calciamenta neque uirgam dignus est operarios cibo suo

10

11

And into whatsoever city or town you shall enter, inquire who in it is worthy, and there abide till you go thence.

in quacumque ciuitate aut castellum intraueritis interrogate quis in ea dignussit et ibi manete donec exeatus ∙

10

12

And when you come into the house, salute it, saying: Peace be to this house.

intrantes autem in domum salutate eam dicentes pax huic domui

10

13

And if that house be worthy, your peace shall come upon it; but if it be not worthy, your peace shall return to you.

et siquidem fuerit digna ueniet pax uestra super eam si autem non fuerit digna pax uestra ad uos reuertetur

10

14

And whosoever shall not receive you, nor hear your words: going forth out of that house or city shake off the dust from your feet.

et quicumque non reciperit uos neque audierit sermones uestros exeuntes foras de domo uel de cuitate uel de castello illo exeunte puluerem de pedibus uestris

10

15

Amen I say to you, it shall be more tolerable for the land of Sodom and Gomorrha in the day of judgment, than for that city.

amen dico uobis tollerapilius erit terae Zodomorum et Gumorre eorum in die iudicii quam illi ciuitati uel domui

10

16

Behold I send you as sheep in the midst of wolves. Be ye therefore wise as serpents and simple as doves.

Ecce ego mitto uos [sicut oves] in medio luporum estote ergo prudentes sicut serpentes et simplices sicut columbae

10

17

But beware of men. For they will deliver you up in councils, and they will scourge you in their synagogues.

cauete autem ab hominibus tradent enim uos in concilis et in sinagogis suis flagillabunt uos

10

18

And you shall be brought before governors, and before kings for my sake, for a testimony to them and to the Gentiles:

et ad praesides et ad regis ducemini propter me in testimonium illis et gentibus

10

19

But when they shall deliver you up, take no thought how or what to speak: for it shall be given you in that hour what to speak:

cum autem tradent uos nolite cogitare quomodo aut quid loquemini dabitur enim uobis in illa hara quid loquamini

10

20

For it is not you that speak, but the spirit of your Father that speaketh in you.

non enim uos estis qui loquaemini sed sps patris uestri qui loquitur in uobis

10

21

The brother also shall deliver up the brother to death, and the father the son; and the children shall rise up against their parents, and shall put them to death.

tradet autem frater fratrem in mortem et pater filium et insurgent filii in parentes et morte eos adficient

10

22

And you shall be hated by all men for my name's sake: but he that shall persevere unto the end, he shall be saved.

et eritis odio omnibus gentibus propter nomen meum qui autem perseuerauerit usque in finem hic saluus erit

10

23

And when they shall persecute you in this city, flee into another. Amen I say to you, you shall not finish all the cities of Israel, till the Son of man come.

Cum autem persquentur uos in ciuitate ista fugete in aliam ∙ amen dico uobis non consummabitis ciuitates Israhel donee ueniet filius hominis

10

24

The disciple is not above the master, nor the servant above his lord.

non est discipulus super magistrum nec seruus super dnm suum

10

25

It is enough for the disciple that he be as his master, and the servant as his lord. If they have called the good man of the house Beelzebub, how much more them of his household?

sufficit discipulo ut sit sicut magister eius et seruus sicut dominus eius si pater familias Beelzebub uocauerunt quando magis domisticos eius

10

26

Therefore fear them not. For nothing is covered that shall not be revealed: nor hid, that shall not be known.

nec ergo timueritis eos nihil est enim opertum quod non reuelabitur et occultum quod non scietur

10

27

That which I tell you in the dark, speak ye in the light: and that which you hear in the ear, preach ye upon the housetops.

quod dico uobis in tenebris dicite in lumine et quod in aure audistis praedicate super tecta

10

28

And fear ye not them that kill the body, and are not able to kill the soul: but rather fear him that can destroy both soul and body in hell.

et nolite timere eos qui occidunt corpus animam autem non possunt occidere sed putius eum timete qui potest corpus et animam perdere in gehenna

10

29

Are not two sparrows sold for a farthing? and not one of them shall fall on the ground without your Father.

nonne dno passeres asse ueniunt et unus ex illis non cadet super terram sine uoluntate di patris uestri qui in caelis est

10

30

But the very hairs of your head are all numbered.

uestri autem [et] capilli capitis omnes numerati sunt

10

31

Fear not therefore: better are you than many sparrows.

Nolite ergo timere eos multo magis passeribus melioris estis uos

10

32

Every one therefore that shall confess me before men, I will also confess him before my Father who is in heaven.

Omnis ergo qui confitebitur me coram hominibus confitebur et ego eum coram patre meo qui in caelis est

10

33

But he that shall deny me before men, I will also deny him before my Father who is in heaven.

Qui autem negauerit me coram hominibus negabo et ego eum coram patre meo qui in caelis est

10

34

Do not think that I came to send peace upon earth: I came not to send peace, but the sword.

Nolite arbitrari quia uenerim pacem in terram mittere est non ueni pacem mittere sed gladium

10

35

For I came to set a man at variance against his father, and the daughter against her mother, and the daughter in law against her mother in law.

ueni enim seperare hominem aduersus patrem et filiam aduersus matrem suam et nurum aduersus socrum suam 

10

36

And a man's enemies shall be they of his own household.

et inimici non plus quam me hominis eius

10

37

He that loveth father or mother more than me, is not worthy of me; and he that loveth son or daughter more than me, is not worthy of me.

Qui amat patrem est me dignus et qui amat filium aut filiam plus quam me non est me dignus

10

38

And he that taketh not up his cross, and followeth me, is not worthy of me.

et qui non accipit crucem suam et sequatur me non est me dignus

10

39

He that findeth his life, shall lose it: and he that shall lose his life for me, shall find it.

qui inuenit animam suam perdet illam et qui perdiderit animam suam propter me inueniet illam

10

40

He that receiveth you, receiveth me: and he that receiveth me, receiveth him that sent me.

qui recipit uos me recipit [et] qui recipit me recipit eum qui me missit

10

41

He that receiveth a prophet in the name of a prophet, shall receive the reward of a prophet: and he that receiveth a just man in the name of a just man, shall receive the reward of a just man.

Qui recipit profetam in nomine profete mercidem profetae accipiet et qui recipit iustum in nomine iusti mercidem iusti accipiet

10

42

And whosoever shall give to drink to one of these little ones a cup of cold water only in the name of a disciple, amen I say to you he shall not lose his reward.

et quicumque potum dederit uni ex minimis istis calicem aquae frigide tantum in nomine discipuli ∙ amen dico uobis non perdet mercidem suam

 

 

 

Chapter 11

 

11

1

And it came to pass, when Jesus had made an end of commanding his twelve disciples, he passed from thence, to teach and to preach in their cities.

Et factum est cum con consummasset ihs uerua haec praecipiens xpi discipulis suis transit inde ut doceret et praedicaret in ciuitatibus eorum

11

2

Now when John had heard in prison the works of Christ: sending two of his disciples he said to him:

Iohannis autem cum audisset in uinculis opera xpi mittiens de discipulis suis

11

3

Art thou he that art to come, or look we for another?

euntes dicite tu es qui uenturus es an alium exspectamus

11

4

And Jesus making answer said to them: Go and relate to John what you have heard and seen.

et respondens ihs ait illis ∙ euntes renuntiate Iohanni quae audistis inuidistis

11

5

The blind see, the lame walk, the lepers are cleansed, the deaf hear, the dead rise again, the poor have the gospel preached to them.

caeci uident claudi ambulant leprosi mundantur surdi audiunt et mortui resurgunt et pauperes euangelizantur

11

6

And blessed is he that shall not be scandalized in me.

Et beatus est qui in me non fuerit scandalizatus [in me]

11

7

And when they went their way, Jesus began to say to the multitudes concerning John: What went you out into the desert to see? a reed shaken with the wind?

illis autem abeuntibus caepit ihs dicere ad turbas de Iohanne Babtista Quid existis in deserto uidere harundinem uento moueri

11

8

But what went you out to see? a man clothed in soft garments? Behold they that are clothed in soft garments, are in the houses of kings.

sed quid existis uidere hominem mollibus uestibus uestitum Eecce qui mollibus uestiuiitur in domibus regum sunt

11

9

But what went you out to see? A prophet? Yea I tell you, and more than a prophet.

sed quid existis uidere [profetam] etiam dico [uobis] et plus quam profeta

11

12

For this is he of whom it is written: Behold I send my angel before my face, who shall prepare thy way before thee.

hic est enim de quo scriptum est ∙ Ecce mitto angelum meum ante faciem tuam qui praeparabit uiam suam ante te

11

11

Amen I say to you, there hath not risen among them that are born of women a greater than John the Baptist: yet he that is the lesser in the kingdom of heaven is greater than he.

amen dico uobis non surrexit inter natos mulierum maior Iohanne Babtista ∙ qui autem minor est in regno caelorum maior est illo ∙

11

12

And from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffereth violence, and the violent bear it away.

A diebus autem Iohannis Babtistae usque nunc regnum eaelorum uim patitur et uiolenti rapiunt illud

11

13

For all the prophets and the law prophesied until John:

Omnes enim profetae et lex usque ad Iohannem Babtistam profetauerunt

11

14

And if you will receive it, he is Elias that is to come.

et si uultis recipere ipse est Helias qui uenturus est

11

15

He that hath ears to hear, let him hear.

qui habet aures audiendi audiet

11

16

But whereunto shall I esteem this generation to be like? It is like to children sitting in the market place.

Cui autem similem estimabo generationem istam similis est pueris sedentibus in foro qui clamantes caecalibus

11

17

Who crying to their companions say: We have piped to you, and you have not danced: we have lamented, and you have not mourned.

dicunt cicinimus uobis et non saltastis lamentauimus uobis et inon planxistis ∙

11

18

For John came neither eating nor drinking; and they say: He hath a devil.

Uenit enim Iohannis neque manducans neque bibens et dicunt demomum habet

11

19

The Son of man came eating and drinking, and they say: Behold a man that is a glutton and a wine drinker, a friend of publicans and sinners. And wisdom is justified by her children.

uenit filius hominis manducans et bibens et dicunt ecce homo uolex et potator uini publicanorum et peccatorum amicus et iustificata est sapientia a filis suis

11

20

Then began he to upbraid the cities wherein were done the most of his miracles, for that they had not done penance.

Tunc coepit exprobrare ciuitatibus in cibus factae sunt plurimae uirtutes eius quia non aegissent penitentiam

11

21

Woe thee, Corozain, woe to thee, Bethsaida: for if in Tyre and Sidon had been wrought the miracles that have been wrought in you, they had long ago done penance in sackcloth and ashes.

Uae [tibi Corazain vae] tibi Bezaida quia si in Tiro et Sidonae factae essent uirtutes quae factae sunt in uobis ollim in cilicio et cinere penitentiam aegissen

11

22

But I say unto you, it shall be more tolerable for Tyre and Sidon in the day of judgment, than for you.

uerumtamen dico uobis Tiro et Sidoni remisius erit quam uobis in die iudicii

11

23

And thou Capharnaum, shalt thou be exalted up to heaven? thou shalt go down even unto hell. For if in Sodom had been wrought the miracles that have been wrought in thee, perhaps it had remained unto this day.

Et tu Cafarnum numquid usque ad caelum exaltaueris usque ad infernum discendis quia si in Sodomis factae fuissent uirtutes quae factae sunt in te forte mansisent uque in hunc diem

11

24

But I say unto you, that it shall be more tolerable for the land of Sodom in the day of judgment than for thee.

uerumtamen dico uobis quia terrae Sodomorum remisius erit ii die iudicii quam uobis

11

25

At that time Jesus answered and said: I confess to thee, O Father, Lord of Heaven and earth, because thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them to little ones.

IN illo tempore respondens ihs dixit confeteor tibi pater dne caeli et terrae quia abscondisti haec a sapientibus et prudentibus et reuelasti ea paruulis

11

26

Yea, Father: for so hath it seemed good in thy sight.

ita pater quoniam sic fuit placitum ante te

11

27

All things are delivered to me by my Father. And no one knoweth the Son but the Father: neither doth any one know the Father, but the Son, and he to whom it shall please the Son to reveal him.

Omnia mihi tradita sunt a patre meo ∙ et nemo nouit filium nisi pater neque patrem quisquam nouit nisi filius et cui uoluerit filius reuelare ∙

11

28

Come to me all you that labor and are burdened, and I will refresh you.

Uenite ad me omnes qui laboratis et honorati estis et ego reficiam uos

11

29

Take up my yoke upon you, and learn of me, because I am meek, and humble of heart: And you shall find rest to your souls.

tollite iugum meum super uos et discite a me quia mitis sum et humilis corde et inuenietis requiem animabus uestris

11

30

For my yoke is sweet and my burden light.

iugum enim meum suaue est et honus meum leue [est]

 

 

 

Chapter 12

 

12

1

At that time Jesus went through the corn on the sabbath: and his disciples being hungry, began to pluck the ears, and to eat.

IN illo tempore abiit ihs per sata sabbato discipuli autem eius essurientes caeperunt uellere spicas et manducare

12

2

And the Pharisees seeing them, said to him: Behold thy disciples do that which is not lawful to do on the sabbath days.

[Farisaei autem uidentes] dixerunt ei ∙ ecce discipulitui faciunt quod non licet eis facere sabbatis ∙

12

3

But he said to them: Have you not read what David did when he was hungry, and they that were with him:

At ille dixit eis non legistis quid fecerit Dauid quando esurit et qui cum eo erant

12

4

How he entered into the house of God, and did eat the loaves of proposition, which it was not lawful for him to eat, nor for them that were with him, but for the priests only?

quomodo intrauit in domum di et panes praepossitionis comedit quos non licebat ei edere neque his qui cum eo erant nisi solis sacerdotibus

12

5

Or have ye not read in the law, that on the sabbath days the priests in the temple break the sabbath, and are without blame?

aut non legistis in lege quia sabbatis saeerdotes in templo sabbatum uiolant et sine cremine sunt

12

6

But I tell you that there is here a greater than the temple.

Dico autem uobis quia templo maior est hic ∙

12

7

And if you knew what this meaneth: I will have mercy, and not sacrifice: you would never have condemned the innocent.

si autem scieretis quid est missericordiam uolo et non sacrificium ∙ Numquam condemnassetis innocentes

12

8

For the Son of man is Lord even of the sabbath.

dns est enim filius hominis etiam sabbati

12

9

And when he had passed from thence, he came into their synagogues.

Et cum inde transisset uenit in snagogam eorum ∙

12

12

And behold there was a man who had a withered hand, and they asked him, saying: Is it lawful to heal on the sabbath days? that they might accuse him.

[et] ecce homo erat manum habens aridam et interrogabant eum dicentes si licet sabbatis curare ut accussarent eum

12

11

But he said to them: What man shall there be among you, that hath one sheep: and if the same fall into a pit on the sabbath day, will he not take hold on it and lift it up?

Ille autem dixit illis quis erit ex uobis homo qui habeat ouem unam et si ciciderit haec sabbatis in foueam nonne tenebit et laeuabit eum

12

12

How much better is a man than a sheep? Therefore it is lawful to do a good deed on the sabbath days.

quanto magis melior est homo oue ∙ [itaque licet sabbatis benefacere]

12

13

Then he saith to the man: Stretch forth thy hand; and he stretched it forth, and it was restored to health even as the other.

Tunc ait homini extende manum tuam et extendit manum suam et restituta est sana sicut ex altera

12

14

And the Pharisees going out made a consultation against him, how they might destroy him.

Exeuntes autem Pharissei consilium faciebant aduersus eum quomodo eum prderent

12

15

But Jesus knowing it, retired from thence: and many followed him, and he healed them all.

Ihs autem sciens secesit inde et secuti sunt eum multi et curauit eos omnes derent

12

16

And he charged them that they should not make him known.

[et] praedpiens eis ne manifestum eum facerent

12

17

That it might be fulfilled which was spoken by Isaias the prophet, saying:

ut adinpleretur quod dictum est per Essaiam profetam dicentem

12

18

Behold my servant whom I have chosen, my beloved in whom my soul hath been well pleased. I will put my spirit upon him, and he shall shew judgment to the Gentiles.

ecce puer meus quem elegi delectus meus in quo bene conplacuit anima mea ponam spm meum super eum et iudicium gentibus ad nuntiauit

12

19

He shall not contend, nor cry out, neither shall any man hear his voice in the streets.

non contendet neque clamabit neque audiet aliquis in plateis uocem eius ∙

12

20

The bruised reed he shall not break: and smoking flax he shall not extinguish: till he send forth judgment unto victory.

Arundinem quassatam non confringet et limum fumigans non extinget donec ieciat ad uictoriam iudicium

12

21

And in his name the Gentiles shall hope.

et in nomine eius sperabunt gentes

12

22

Then was offered to him one possessed with a devil, blind and dumb: and he healed him, so that he spoke and saw.

Tunc oblatus est ei homo demonium habens caecus et mutus et curauit eum ita ut loqueretur et uideret

12

23

And all the multitudes were amazed, and said: Is not this the son of David?

et stupebant omnes turbae et dicebant numquid hic est filius Dauid

12

24

But the Pharisees hearing it, said: This man casteth not out devils but by Beelzebub the prince of the devils.

Pharissei hr audientes dixerunt hic non iecit demonia nisi in Belzebub prmcipe demoniorum

12

25

And Jesus knowing their thoughts, said to them: Every kingdom divided against itself shall be made desolate: and every city or house divided against itself shall not stand.

Ihs autem sciens cogitationes eorum dixit eis omne regnum diuisum contra se desolauitur et omnis ciuitas uel domus contra se diuisa non stabit

12

26

And if Satan cast out Satan, he is divided against himself: how then shall his kingdom stand?

si enim Satanas Satanan iecit aduersus se deuisus est quomodo ergo stabit regnum eius

12

27

And if I by Beelzebub cast out devils, by whom do your children cast them out? Therefore they shall be your judges.

Et si ergo in Belzebub iecio demones filii uestri ∙ [in quo eiciunt ideo iudices erunt uestri]

12

28

But if I by the Spirit of God cast out devils, then is the kingdom of God come upon you.

si autem in spu di ego iecio demones igitur peruenit in uos regnum di

12

29

Or how can any one enter into the house of the strong, and rifle his goods, unless he first bind the strong? and then he will rifle his house.

Aut quomodo potest quisquam intrare in domum fortis et uassa eius deripere nisi prius alligauerit fortem et tunc domum illius diripiet

12

30

He that is not with me, is against me: and he that gathereth not with me, scattereth.

Qui enim non est mecum contra me est et qui non congregat dispargit

12

31

Therefore I say to you: Every sin and blasphemy shall be forgiven men, but the blasphemy of the Spirit shall not be forgiven.

ideo dico uobis omne peccatum et blasfemia remittentur hominibus sps autem blasfemia non remittetur

12

32

And whosoever shall speak a word against the Son of man, it shall be forgiven him: but he that shall speak against the Holy Ghost, it shall not be forgiven him neither in this world, nor in the world to come.

et quicumque dixit uerbum contra filium hominis remittetur ei qui autem dixerit contra spm scm non remittetur ei neque in hoc saeculo neque in furo

12

33

Either make the tree good and its fruit good: or make the tree evil, and its fruit evil. For by the fruit the tree is known.

Aut facite arboram fructum eius bonum aut facite arborem malam et fructum eius malum siquidem ex fructu arbor agnoscitur

12

34

O generation of vipers, how can you speak good things, whereas you are evil? for out of the abundance of the heart the mouth speaketh.

Progentes uiperarum quomodo potestis bona loqui cum sitis mali Ex abundantia enim cordis os loquitur ∙

12

35

A good man out of a good treasure bringeth forth good things: and an evil man out of an evil treasure bringeth forth evil things.

bonus enim homo de bono thesauro profert bona et malus homo de malo thesauro profert mala

12

36

But I say unto you, that every idle word that men shall speak, they shall render an account for it in the day of judgment.

Dico autem uobis quoniam omne uerbum otiosum quod locuti fuerint homines reddent rationem pro eo in die iudicii

12

37

For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned.

ex uerbis enim tuis iustificaueris et ex uerbis tuis condemnaueris

12

38

Then some of the scribes and Pharisees answered him, saying: Master, we would see a sign from thee.

Tunc responderunt ei quidam de scribis et Pharisseis dicentes magister uolumus a te signum quaerere

12

39

Who answering said to them: An evil and adulterous generation seeketh a sign: and a sign shall not be given it, but the sign of Jonas the prophet.

Qui respondens ait illis generatio mala et adultra signum querit et signum non dabitur ei nisi signum Ionae profete

12

40

For as Jonas was in the whale's belly three days and three nights: so shall the Son of man be in the heart of the earth three days and three nights.

sicut enim fuit Ionas in uentre caeti tribus diebus et tribus noctibus sic erit filius hominis in uentre terrae tribus diebus et tribus noctibus

12

41

The men of Ninive shall rise in judgment with this generation, and shall condemn it: because they did penance at the preaching of Jonas. And behold a greater than Jonas here.

uiri Ninuitae surgent in iudicio cum generatione ista et contempnabunt eam quia poenitentiam aegerunt in praedicatione Ionae Et ecce plus quam Iona hie

12

42

The queen of the south shall rise in judgment with this generation, and shall condemn it: because she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon, and behold a greater than Solomon here.

regna iusti surget in iudicio cum generatione ista et condemnabunt eam quia uenit a finibus terrae audire sapientiam Salamonis et ecce plus quam Salamon hic

12

43

And when an unclean spirit is gone out of a man he walketh through dry places seeking rest, and findeth none.

Cum autem ihs inmundus exieret ab homine ambulans per loca arida quaerens requiam et non inuenit ∙

12

44

Then he saith: I will return into my house from whence I came out. And coming he findeth it empty, swept, and garnished.

tunc dicit reuertar in domum meam unde exiui et ueniens inuenit eam uocantem scopis mundatam et ornatam ∙

12

45

Then he goeth, and taketh with him seven other spirits more wicked than himself, and they enter in and dwell there: and the last state of that man is made worse than the first. So shall it be also to this wicked generation.

tunc uadit et adsumit secum septem alios sps nequiores se et intrantes habitant ibi et fiunt nouissima hominis illius peiora prioribus sic erit generationi huic pessimae

12

46

As he was yet speaking to the multitudes, behold his mother and his brethren stood without, seeking to speak to him.

Adhuc eo loquente ad turbas ecce mater eius et fratres eius foris stabant quaeren loqui cum eo

12

47

And one said unto him: Behold thy mother and thy brethren stand without, seeking thee.

Dixit autem ei quidam eccce mater tua et fratres tui foris stant quaerentes loqui tecum ·

12

48

But he answering him that told him, said: Who is my mother, and who are my brethren?

at ipse respondens dicenti sibi ait quae est mater mea et qui sunt fratres mei

12

49

And stretching forth his hand towards his disciples, he said: Behold my mother and my brethren.

[et] extendens manum in discipulos suos dixit ecce mater mea et fratres mei

12

50

For whosoever shall do the will of my Father, that is in heaven, he is my brother, and sister, and mother.

quicumque enim feccrit uoluntatem patris mei qui in caelis est ipse meus frater et soror et mater est

 

 

 

Chapter 13

 

13

1

The same day Jesus going out of the house, sat by the sea side.

IN illo die exiens ihs de domu sedebat scus mare

13

2

And great multitudes were gathered together unto him, so that he went up into a boat and sat: and all the multitude stood on the shore.

et congregatae sunt ad eum turbae multae ita ut in nauicula ascendens sederet et omnes stabant in litore

13

3

And he spoke to them many things in parables, saying: Behold the sower went forth to sow.

et locutus est multa [in parabolis] dicens Ecce exiit qui seminat seminare

13

4

And whilst he soweth some fell by the way side, and the birds of the air came and ate them up.

et dum seminat quadam ciciderunt secus uiam et uenerunt uolucres et comederunt ea

13

5

And other some fell upon stony ground, where they had not much earth: and they sprung up immediately, because they had no deepness of earth.

Alia autem ciciderunt in petrosa ubi non habebant terram multam et continuo exorta sunt quia non habebant altitudinem terrae

13

6

And when the sun was up they were scorched: and because they had not root, they withered away.

sole autem orto aestuauerunt et quia non habebant radcem aruerunt ∙

13

7

And others fell among thorns: and the thorns grew up and choked them.

alia [autem] ciciderunt in spinas et creuerunt spinae et soffocauerunt ea

13

8

And others fell upon good ground: and they brought forth fruit, some an hundred fold, some sixty fold, and some thirty fold.

Alia autem ciciderunt in terram bonam [et dabant] fructum aliud centissimum ∙ aliud sexagissimum aliud trigissimum

13

9

He that hath ears to hear, let him hear.

qui habet aures audiendi audiet

13

12

And his disciples came and said to him: Why speakest thou to them in parables?

Et accidentes discipuli dixerunt ei quare in parabulis loqueris eis

13

11

Who answered and said to them: Because to you it is given to know the mysteries of the kingdom of heaven: but to them it is not given.

qui respondens ait illis quia uobis datum est nosse misteria regni caelorum ∙ illis autem non est datum ∙

13

12

For he that hath, to him shall be given, and he shall abound: but he that hath not, from him shall be taken away that also which he hath.

qui enim habet dabitur ei et habundabit qui autem non habet et quod habet auferetur ab eo

13

13

Therefore do I speak to them in parables: because seeing they see not, and hearing they hear not, neither do they understand.

ideo in parabulis loquor eis quia uidentes non uident et audientes non audiunt neque intellegunt

13

14

And the prophecy of Isaias is fulfilled in them, who saith: By hearing you shall hear, and shall not understand: and seeing you shall see, and shall not perceive.

ut adinpleretur eis profetia Iessaiae dicentus auditu audietis et non intellegitis et uidentes uidebitis et non uidebitis ∙

13

15

For the heart of this people is grown gross, and with their ears they have been dull of hearing, and their eyes they have shut: lest at any time they should see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their heart, and be converted, and I should heal them.

incrassatum est enim cor populi huius et auribus suis grauiter audierunt et oculos suos concluserunt nequando oculis uideant et auribus audiant et corde intellegant et conuertantur et sanem eos

13

16

But blessed are your eyes, because they see, and your ears, because they hear.

Uestri autem beati oculi qui uident et aures uestrae quae audiunt

13

17

For, amen, I say to you, many prophets and just men have desired to see the things that you see, and have not seen them: and to hear the things that you hear and have not heard them.

Amen dico uobis quippe quia mulfetae [profetae] et iusti cupierunt uidere quae uos uidetis et non uiderunt et audire quae uos audtis et non audierunt ∙

13

18

Hear you therefore the parable of the sower.

Uos autem audite parabulam seminantis

13

19

When any one heareth the word of the kingdom, and understandeth it not, there cometh the wicked one, and catcheth away that which was sown in his heart: this is he that received the seed by the way side.

omnis qui audit uerbum regni et non intellegit uenit malignus et rapit quod seminatum est in corde eius hic est qui secus uiam seminatus est ∙

13

20

And he that received the seed upon stony ground, is he that heareth the word, and immediately receiveth it with joy.

qui autem super petrosa seminatus est hic est qui uerbum audit et continuo cum gaudio accipit illud

13

21

Yet hath he not root in himself, but is only for a time: and when there ariseth tribulation and persecution because of the word, he is presently scandalized.

non habet autem hr in se radicem sed est temporalis facta autem tribulatione et persecutione propter uerbum continuo scandalizatur

13

22

And he that received the seed among thorns, is he that heareth the word, and the care of this world and the deceitfulness of riches choketh up the word, and he becometh fruitless.

qui autem seminatus est in spinis hic est qui uerbum audit et sollicitudo saeculi istius et fallacia diuitiarum suffocant uerbum et sine frutu efficitur ∙

13

23

But he that received the seed upon good ground, is he that heareth the word, and understandeth, and beareth fruit, and yieldeth the one an hundredfold, and another sixty, and another thirty.

qui uero in terram bonam seminatus est hic est qui uerbum audit et intellegit et fructum adfert et facit aliud quidem centissimum Aliud autem sexagissimum porro aliud triginsimum

13

24

Another parable he proposed to them, saying: The kingdom of heaven is likened to a man that sowed good seed in his field.

Aliam parabulam propossuit eis dicens simile factum est regnum caelorum hornini qui seminauit bonum semen in agro suo

13

25

But while men were asleep, his enemy came and oversowed cockle among the wheat and went his way.

cum autem dormirent homines uenit inimicus eius et superseminauit zezania in medio tritici et abiit

13

26

And when the blade was sprung up, and had brought forth fruit, then appeared also the cockle.

cum autem creuesset herba et fructum fecisset  [tunc] apparunt [et] zezania ∙

13

27

And the servants of the good man of the house coming said to him. Sir, didst thou not sow good seed in thy field? Whence then hath it cockle?

Accedentes autem serui ad patrem familias dixerunt ei domine nonne bonum semen seminasti in agro tuo ∙ unde ergo habet zezaniam

13

28

And he said to them: An enemy hath done this. And the servants said to him: Wilt thou that we go and gather it up?

et ait illis inimicus homo hoc fecit ∙ serui autem dixerunt ei uiss imus et cullegimus ea

13

29

And he said: No, lest perhaps gathering up the cockle, you root up the wheat also together with it.

et ait non ne forte collegentes zezania eradicetis simul cum eis triticum ∙

13

30

Suffer both to grow until the harvest, and in the time of the harvest I will say to the reapers: Gather up first the cockle, and bind it into bundles to burn, but the wheat gather ye into my barn.

sed sinite utraque crescire simul usque ad mensem et in tempore mesis dicam messoribus meis collite primum zezania et collegite ea fasciculos ad conburendum triticum congrega in orreum meum

13

31

Another parable he proposed unto them, saying: The kingdom of heaven is like to a grain of mustard seed, which a man took and sowed in his field.

Aliam parabulam praepossuit eis dicens simile est regnum caelorum grano sinapis quod accipiens homo seminauit in agro suo

13

32

Which is the least indeed of all seeds; but when it is grown up, it is greater than all herbs, and becometh a tree, so that the birds of the air come, and dwell in the branches thereof.

quod minimum quidem est omnibus seminbus cum autem creuerit maius est omnibus oleribus et fit arbor ita ut uolucres caeli uenient et in habitent in ramis eius

13

33

Another parable he spoke to them: The kingdom of heaven is like to leaven, which a woman took and hid in three measures of meal, until the whole was leavened.

Aliam parabulam loqutus est eis di simile est regnum caelorum fermento quod acceptum mulier abscondit in farinae satis tribus donec fermentum est totum

13

34

All these things Jesus spoke in parables to the multitudes: and without parables he did not speak to them.

Haec omnia loqutus est ihs in parabulis ad turbas et sine parabulis non loquaeuatur eis

13

35

That it might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying: I will open my mouth in parables, I will utter things hidden from the foundation of the world.

ut inpleretur quod dictum erat per profetam dicentem aperiam in parabulis os meum eructabo absconsa a constitutione mundi

13

36

Then having sent away the multitudes, he came into the house, and his disciples came to him, saying: Expound to us the parable of the cockle of the field.

Tunc dimisis turbis uenit in domum et accesserunt ad eum discipuli eius dicentes dissere nobis parabulam zizaniorum agri

13

37

Who made answer and said to them: He that soweth the good seed is the Son of man.

qui respondens ait qui seminat bonum semen est filius hominis

13

38

And the field is the world. And the good seed are the children of the kingdom. And the cockle are the children of the wicked one.

ager autem est mundus ∙ bonum uero semen hii sunt filii regni∙ zizania autem filii sunt nequam

13

39

And the enemy that sowed them, is the devil. But the harvest is the end of the world. And the reapers are the angels.

Inimicus autem qui seminauit ea est zabulus messes uero consummatio saeculi est messores autem angeli sunt ∙

13

40

Even as cockle therefore is gathered up, and burnt with fire: so shall it be at the end of the world.

sicut ergo colliguntur zizania et igni conburuntur sic erit et in consummatione saeculi ∙

13

41

The Son of man shall send his angels, and they shall gather out of his kingdom all scandals, and them that work iniquity.

mittet filius hominis angelos suos et colligent de regno eius omnia scandala et eos qui faciunt iniquitatem

13

42

And shall cast them into the furnace of fire: there shall be weeping and gnashing of teeth.

et mittent eos in caminum ignis ibi erit fletus et stridor dentium

13

43

Then shall the just shine as the sun, in the kingdom of their Father. He that hath ears to hear, let him hear.

Tunc iusti fulgebunt sicut sol in regno patis eorum qui habet aures audiendi audiat ∙

13

44

The kingdom of heaven is like unto a treasure hidden in a field. Which a man having found, hid it, and for joy thereof goeth, and selleth all that he hath, and buyeth that field.

simile est regnum caelorum thesauro abscondito in agro quem qui inuenit homo abscondit et prae gaudio illius uadit et uendit uniuersa quae habet et emit  agrum illum ∙

13

45

Again the kingdom of heaven is like to a merchant seeking good pearls.

Iterum simile est regnum caelorum homini negotiatori querenti bonas margaritas ∙

13

46

Who when he had found one pearl of great price, went his way, and sold all that he had, and bought it.

inuenta autem una praetiosa margareta abiit et uendidit omnia quae habuit et emit eam ∙

13

47

Again the kingdom of heaven is like to a net cast into the sea, and gathering together of all kinds of fishes.

Iterum simile est regnum caelorum saginae misae in mare et ex omni genere congreganti

13

48

Which, when it was filled, they drew out, and sitting by the shore, they chose out the good into vessels, but the bad they cast forth.

quam cum inpleta esset educentes et secus litus sedentes elegerunt bonos in uassa ∙ malos autem foras misserunt

13

49

So shall it be at the end of the world. The angels shall go out, and shall separate the wicked from among the just.

sic erit in consummatione saeculi exibunt angeli et seperabunt malos de medio iustorum

13

50

And shall cast them into the furnace of fire: there shall be weeping and gnashing of teeth.

et mittent eos in caminunum ignis ibi erit fletus et stridor dentium ∙

13

51

Have ye understood all these things? They say to him: Yes.

intellexistis haec omnia dicunt ei etiam

13

52

He said unto them: Therefore every scribe instructed in the kingdom of heaven, is like to a man that is a householder, who bringeth forth out of his treasure new things and old.

ait illis ∙ ideo omnis sciba doctus in regno caelorum similis est omni patri familias qui profert de tesauro suo noua et uetera ∙

13

53

And it came to pass: when Jesus had finished these parables, he passed from thence.

et factum est cum consummasset [ihs parabolas] istas transiit inde ∙

13

54

And coming into his own country, he taught them in their synagogues, so that they wondered and said: How came this man by this wisdom and miracles?

Et ueniens in patriam suam docebat eos in sinagogis eorum ita ut mirarentur et dicernt unde huic sapientia haec et uirtutes

13

55

Is not this the carpenter's son? Is not his mother called Mary, and his brethren James, and Joseph, and Simon, and Jude:

nonne hic est fabri filius et mater eius dicitur Maria et fratres eius Iacobus et Ioseph et Smon et Iudas

13

56

And his sisters, are they not all with us? Whence therefore hath he all these things?

et sorores eius nonne omnes apud nos sunt unde ergo huic omnia ista

13

57

And they were scandalized in his regard. But Jesus said to them: A prophet is not without honour, save in his own country, and in his own house.

et scandalizabantur in eo Ihs autem dixit eis non est profeta sine honore nisi in patria sua et in domu sua

13

58

And he wrought not many miracles there, because of their unbelief.

et non fecit ibi uirtutes multas propter incredulitatem illorum ∙

 

 

 

Chapter 14

 

14

1

At that time Herod the Tetrarch heard the fame of Jesus.

In illo tempore audiuit Herodis tetracha famam ihu

14

2

And he said to his servants: This is John the Baptist: he is risen from the dead, and therefore mighty works shew forth themselves in him.

et ait pueris suis hic est Iohannis Babtiza ipse surrexit a mortuis et ideo uirtutes operatur in eo

14

3

For Herod had apprehended John and bound him, and put him into prison, because of Herodias, his brother's wife.

Hirodis enim timuit Iohannem et alligauit eum adem uxorem fratris sui ∙

14

4

For John said to him: It is not lawful for thee to have her.

dicebat enim illi Iohannis non licet tibi hauere eam

14

5

And having a mind to put him to death, he feared the people: because they esteemed him as a prophet.

et uolens eum occidere timuit populum quia sicut profetam eum habebant

14

6

But on Herod's birthday, the daughter of Herodias danced before them: and pleased Herod.

Die autem natalis Herodis saltauit filia Herodiadis in medio et placuit Herodi ∙

14

7

Whereupon he promised with an oath, to give her whatsoever she would ask of him.

Unde cum iuramento pollicitus est ei dare quodcumque postolasset ab eo

14

8

But she being instructed before by her mother, said: Give me here in a dish the head of John the Baptist.

 ∙ at illa praemonita a matre sua da mihi inquit hic in disco caput Iohannis Babtistae

14

9

And the king was struck sad: yet because of his oath, and for them that sat with him at table, he commanded it to be given.

Et contristatus est rex propter iuramentum [autem] et eos qui pariter recumbebant iusit dari

14

12

And he sent, and beheaded John in the prison.

missitque et decolauit Iohannem in carcere

14

11

And his head was brought in a dish: and it was given to the damsel, and she brought it to her mother.

et adlatum est caput eius in disco et datum est puellae et dedit matri suae

14

12

And his disciples came and took the body, and buried it, and came and told Jesus.

et accedenteo discipuli eius tollerunt corpus et sepelierunt illud et uenientes nuntiauerunt ihu

14

13

Which when Jesus had heard, he retired from thence by a boat, into a desert place apart, and the multitudes having heard of it, followed him on foot out of the cities.

Quod cum audisset ihs secessit inde in nauicula in locum ∙ destum seorsum et cum audissent turbae sequtae sunt eum pedestres de ciuitatibus

14

14

And he coming forth saw a great multitude, and had compassion on them, and healed their sick.

et exiens uidit turbam multam et misertus est eius et curauit languidos eorum

14

15

And when it was evening, his disciples came to him, saying: This is a desert place, and the hour is now passed: send away the multitudes, that going into the towns, they may buy themselves victuals.

Uespere autem facto accesserunt ad eum discipulis [eius] dicentes disertus locus est et hora iam praeterent demite turbas ut euntes in castella emant sibi escas :

14

16

But Jesus said to them, They have no need to go: give you them to eat.

ihs autem dixit illis non habent necesse ire date illis manducare

14

17

They answered him: We have not here, but five loaves, and two fishes.

responderunt ei non habemus hic nisi quinque panes et duos pisces

14

18

Who said to them: Bring them hither to me.

qui ait illis adferte illos mihi huc

14

19

And when he had commanded the multitude to sit down upon the grass, he took the five loaves and the two fishes, and looking up to heaven, he blessed, and brake, and gave the loaves to his disciples, and the disciples to the multitudes.

et cum iusiset turbam discumbere supra foenum acceptis quinque panibus et duobus piscibus aspiciens in caelum benedixit et fregit [et] dedit discipulis suis panes discipuli autem turbis

14

20

And they did all eat, and were filled. And they took up what remained, twelve full baskets of fragments.

et manducauerunt omnes et saturati sunt et tulerunt reliquias duodecim cofinos fragmentorum plenos

14

21

And the number of them that did eat, was five thousand men, besides women and children.

manducantium autem fuit numerus quinque milia uirorum exceptis mulieribus et paruulis ∙

14

22

And forthwith Jesus obliged his disciples to go up into the boat, and to go before him over the water, till he dismissed the people.

et statim iusit discipulos ascendere in nauiculam et praecedere eum trans fretum donec demitterret turbas ∙

14

23

And having dismissed the multitude, he went into a mountain alone to pray. And when it was evening, he was there alone.

et dimisa turba ascendit in montem solus orare Uespere autem facto solus erat ibi

14

24

But the boat in the midst of the sea was tossed with the waves: for the wind was contrary.

Nauicula autem in medio mari iactauatur fluctibus erat enim contrarius uentus

14

25

And in the fourth watch of the night, he came to them walking upon the sea.

quarta uigilia noctis uenit ad eos ambulans super mare

14

26

And they seeing him walking upon the sea, were troubled, saying: It is an apparition. And they cried out for fear.

et uidentes eum supra mare ambulantem turbati sunt dicentes quia fantasma est et prae timore clamauerunt

14

27

And immediately Jesus spoke to them, saying: Be of good heart: it is I, fear ye not.

statimque ihs loqutus est eis dicens habete fiduciam ego sum nolite timere

14

28

And Peter making answer, said: Lord, if it be thou, bid me come to thee upon the waters.

Respondens autem Petrus dixit dne si tu es iube me uenire ad te super aquas

14

29

And he said: Come. And Peter going down out of the boat walked upon the water to come to Jesus.

at ipse ait ueni et discendens Petrus de nauicula ambulabat super aquam ut ueniret ad ihm

14

30

But seeing the wind strong, he was afraid: and when he began to sink, he cried out, saying: Lord, save me.

uidens uero uentum ualidum timuit et cum caepisset mergi clamauit dicens dne saluum me fac

14

31

And immediately Jesus stretching forth his hand took hold of him, and said to him: O thou of little faith, why didst thou doubt?

et continuo ihs extendens manum adpraechendit eum et ait illi modice fidei quare duuitasti

14

32

And when they were come up into the boat, the wind ceased.

Et cum ascendissent in nauiculam cessauit uentus

14

33

And they that were in the boat came and adored him, saying: Indeed thou art the Son of God.

qui autem in nauicula erat uenerunt et adorarunt eum dicentes uere filius di es

14

34

And having passed the water, they came into the country of Genesar.

Et cum transfretassent uenerunt in terram Genezar

14

35

And when the men of that place had knowledge of him, they sent into all that country, and brought to him all that were diseased.

et cum cognouissent eum uori loci illius miserunt in uniuersam regionem illam et obtulerunt ei omnes male habentes

14

36

And they besought him that they might touch but the hem of his garment. And as many as touched, were made whole.

et rogabant eum ut uel fimbriam uestimenti eius tangerent et quicumque tetigerunt salui facti sunt

 

 

 

Chapter 15

 

15

1

Then came to him from Jerusalem scribes and Pharisees, saying:

Tunc accesserunt ad eum ab Hierusolimis scribae et Farissei dicentes

15

2

Why do thy disciples transgress the tradition of the ancients? For they wash not their hands when they eat bread.

quare discipuli tui transgrediuntur traditionem seniorum non enim lauant manus suas cum pam manducant

15

3

But he answering, said to them: Why do you also transgress the commandment of God for your tradition? For God said:

ipse autem respondens ait illis quare et uos transgrediemini mandatum di propter traditionem uestram

15

4

Honour thy father and mother: And: He that shall curse father or mother, let him die the death.

nam ds dixit honora patrem et matrem qui maledixerit patri uel matri morte moriatur

15

5

But you say: Whosoever shall say to father or mother, The gift whatsoever proceedeth from me, shall profit thee.

Uos autem dicitis quicumque dixerit patri uel matri monus quodcumque est ex me tibi proderit

15

6

And he shall not honour his father or his mother: and you have made void the commandment of God for your tradition.

et non honorificauit patrem suum aut matrem suam et inritum fecistis mandatum [Dei] propter traditionem uestram

15

7

Hypocrites, well hath Isaias prophesied of you, saying:

Hipochritae bene profetauit de uobis Issaias dicens

15

8

This people honoureth me with their lips: but their heart is far from me.

populus hic labis me honorat cor hr eorum longue est a me

15

9

And in vain do they worship me, teaching doctrines and commandments of men.

sine causa autem colunt me docentes doctrnas et mandata hominum

15

12

And having called together the multitudes unto him, he said to them: Hear ye and understand.

et conuocatis ad se turbis dixit cis audite et intellegite

15

11

Not that which goeth into the mouth defileth a man: but what cometh out of the mouth, this defileth a man.

non quod intrat in os quoinquinat hominum sed quod procedit ex ore hoc quoinquinat hominem ∙

15

12

Then came his disciples, and said to him: Dost thou know that the Pharisees, when they heard this word, were scandalized?

Tunc accedentes discipuli eius dixerunt scis quia Farissei audito uerbo scandalizati sunt

15

13

But he answering, said: Every plant which my heavenly Father hath not planted, shall be rooted up.

at ille respondens ait omnis plantatio quam non plantauit Pater meus caelestis eradicabitur ∙

15

14

Let them alone: they are blind, and leaders of the blind. And if the blind lead the blind, both fall into the pit.

sinite illos caeci sunt duces caecorum caecus autem si caeco ducatum prestet ambo in foueam cadent

15

15

And Peter answering, said to him: Expound to us this parable.

Respondens autem Petrus dixit ei dissere nobis parabulam istam

15

16

But he said: Are you also yet without understanding?

at ille dixit adhuc et uos sine intellectu estis

15

17

Do you not understand, that whatsoever entereth into the mouth, goeth into the belly, and is cast out into the privy?

non intellegistis quia omne quod in os intrat in uentrem uadit et in secessum emittetur

15

18

But the things which proceed out of the mouth, come forth from the heart, and those things defile a man.

quae autem procedunt de ore de corde exeunt et ea quoinquinant hominem

15

19

For from the heart come forth evil thoughts, murders, adulteries, fornications, thefts, false testimonies, blasphemies.

de corde enim exeunt cogitationes malae homicidia adulteria fornicationes furta falsa testimonia blasfemiae

15

20

These are the things that defile a man. But to eat with unwashed hands doth not defile a man.

haec sunt quae coincinant hominem non lotis autem hominem manducare non coinquinat hominem ∙

15

21

And Jesus went from thence, and retired into the coast of Tyre and Sidon.

Et egressus inde ihs secessit in partes Tiri et Sidonis

15

22

And behold a woman of Canaan who came out of those coasts, crying out, said to him: Have mercy on me, O Lord, thou son of David: my daughter is grievously troubled by a devil.

et ecce mulier Cannania a finibus illis egresa clamauit dicens ei misserere mei dne filii Dauid filia mea male a demonio uexatur

15

23

Who answered her not a word. And his disciples came and besought him, saying: Send her away, for she crieth after us:

qui non respondit ei uerbum [et accedentes discipuli eius] rogabant eum dicentes demitte eam quia clamat post nos

15

24

And he answering, said: I was not sent but to the sheep, that are lost of the house of Israel.

ipse autem respondens ait non sum misus nisi ad oues quae perierunt domus Israhel ∙

15

25

But she came and adored him, saying: Lord, help me.

At illa uenit et adorabat eum dicens dne adiuua me

15

26

Who answering, said: It is not good to take the bread of the children, and to cast it to the dogs.

qui respondens ait non est bonum sumere panem filiorum et mittere canibus

15

27

But she said: Yea, Lord; for the whelps also eat of the crumbs that fall from the table of their masters.

at illa dixit etiam dne nam et catuli edunt de micis quae cadunt de mensa dominorum suorum ∙

15

28

Then Jesus answering, said to her: O woman, great is thy faith: be it done to thee as thou wilt: and her daughter was cured from that hour.

tunc respondens ihs ait illi o mulier magna est fides tua fiat tibi sicut tuuis et sanata est filia illius ex illa hora

15

29

And when Jesus had passed away from thence, he came nigh the sea of Galilee: and going up into a mountain, he sat there.

Et cum transiset inde ihs uenit secus mare Galiliae et ascendens in montem sedebat ibi

15

30

And there came to him great multitudes, having with them the dumb, the blind, the lame, the maimed, and many others: and they cast them down at his feet, and he healed them:

et accesserunt ad eum turbae multae habens secum mutos cludos caecos debiles et alios multos et proiecerunt eos ad pedes eius et curauit eos

15

31

So that the multitudes marvelled seeing the dumb speak, the lame walk, the blind see: and they glorified the God of Israel.

ita ut et turbae mirarentur uidentes mutos locentes cludos ambulantes cecos uidentes et magnificabant dm Israhel

15

32

And Jesus called together his disciples, and said: I have compassion on the multitudes, because they continue with me now three days, and have not what to eat, and I will not send them away fasting, lest they faint in the way.

ihs autem conuocatis discipulis suis dixit miserior turbae huic quia triduum est in quo perseuerant mecum et non habent quod manducent et dimittere eos ieiunos nolo ne deficiant in uia

15

33

And the disciples say unto him: Whence then should we have so many loaves in the desert, as to fill so great a multitude?

et dicunt ei discipuli unde ergo nobis in diserto panes tantos ut saturentur turbae tante

15

34

And Jesus said to them: How many loaves have you? But they said: Seven, and a few little fishes.

et ait illis ihs quod panes habetis ∙ at illi dixerunt septem et paucos pisciculos  

15

35

And he commanded the multitude to sit down upon the ground.

Et praecipit turbae ut discumberent super terram

15

36

And taking the seven loaves and the fishes, and giving thanks, he brake, and gave to his disciples, and the disciples gave to the people.

et accipens ihs ∙ uii ∙ panes et pisces et gratias agens fregit et dedit discipulis suis et discipuli dederunt dederunt

15

37

And they did all eat, and had their fill. And they took up seven baskets full, of what remained of the fragments.

et comederunt omnes et saturati sunt et quod superfuit de fragmentis tulerunt ∙ uii ∙ sportas plenas

15

38

And they that did eat, were four thousand men, beside children and women.

erant autem qui manducauerunt quatuar milia hominum extra paruulos et mulieris ∙

15

39

And having dismissed the multitude, he went up into a boat, and came into the coasts of Magedan.

Et dimisa turba ascendit in nauiculam et uenerunt in fines Magidan

 

 

 

Chapter 16

 

16

1

And there came to him the Pharisees and Sadducees tempting: and they asked him to shew them a sign from heaven.

et accesserunt [ad eum] Pharissei et Saducei temptantes et rogauerunt eum ut signum de caelo ostenderet eis

16

2

But he answered and said to them: When it is evening, you say, It will be fair weather, for the sky is red.

At ille respondens ait eis facto uespere dicetis serenum erit cras rubicundum est enim caelum

16

3

And in the morning: To day there will be a storm, for the sky is red and lowering. You know then how to discern the face of the sky: and can you not know the signs of the times?

et mane hodie tempestas rutulat enim triste caelum

16

4

A wicked and adulterous generation seeketh after a sign: and a sign shall not be given it, but the sign of Jonas the prophet. And he left them, and went away.

faciam ergo caeli iudicare nostis signa autem temporum non potestis Generatio mala et adultera signum querit et signum non dauitur ei nisi signum Ionae profetae et relictis illis abit

16

5

And when his disciples were come over the water, they had forgotten to take bread.

et cum uenissent discipuli eius trans fretum obliti sunt panes accipere

16

6

Who said to them: Take heed and beware of the leaven of the Pharisees and Sadducees.

Qui dixit illis intuemini et cauete a fermento Faris eorum et Saduceorum

16

7

But they thought within themselves, saying: Because we have taken no bread.

At illi cogitabant intra se dicentes quia panes non accipimus

16

8

And Jesus knowing it, said: Why do you think within yourselves, O ye of little faith, for that you have no bread?

sciens autem ihs cogitationes eorum eorum dixit quid cogitatis inter uos modice fidei quia panes non habetis

16

9

Do you not yet understand, neither do you remember the five loaves among five thousand men, and how many baskets you took up?

nondum enim intellegitis neque recordamini de quinque panibus et quinque milibus hominum et quot coffmos sumpsistis

16

12

Nor the seven loaves, among four thousand men, and how many baskets you took up?

neque uii panes et quatuar milia hominum et quod sportas sumsistis

16

11

Why do you not understand that it was not concerning bread I said to you: Beware of the leaven of the Pharisees and Sadducees?

quare non intellegitis quia non de pane dixi uobis cauete a fermento Fariseorum et Saduceorum

16

12

Then they understood that he said not that they should beware of the leaven of bread, but of the doctrine of the Pharisees and Sadducees.

tunc intellexerunt quia non dixerit cauete a fermento panium sed a doctrina Pariseorum et Saducaeorum ad tendire sibi

16

13

And Jesus came into the quarters of Cesarea Philippi: and he asked his disciples, saying: Whom do men say that the Son of man is?

Uenit autem ihs in partes Cessare Pilipi et interregabat discipulos suos dicens quem me dicunt homines esse filium hominis

16

14

But they said: Some John the Baptist, and other some Elias, and others Jeremias, or one of the prophets.

at illi dixerunt Iohannam Babtissam alii autem Heremiam alii uero Heliam aut unum ex profetis

16

15

Jesus saith to them: But whom do you say that I am?

dicit illis ihs uos autem quem me dicitis esse

16

16

Simon Peter answered and said: Thou art Christ, the Son of the living God.

respondens Simon Petrus dixit tu es xps filius di uiui

16

17

And Jesus answering said to him: Blessed art thou, Simon Bar-Jona: because flesh and blood hath not revealed it to thee, but my Father who is in heaven.

Respondens autem ihs dixit ei beatus es Simon Bar Iona quia caro et sangis non reuelauit tibi sed Pater meus qui in caelis est

16

18

And I say to thee: That thou art Peter; and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it.

et ego dico tibi tues Petrus et super hanc petram aedificabo aeclesiam meam et portae inferni non praeualebunt aduersus eam

16

19

And I will give to thee the keys of the kingdom of heaven. And whatsoever thou shalt bind upon earth, it shall be bound also in heaven: and whatsoever thou shalt loose on earth, it shall be loosed also in heaven.

et tibi dabo claues regni caelorum et quodcumque ligaueris super terram erit ligatum in caelis et quaecumque solueris super terram erunt soluta in caelis

16

20

Then he commanded his disciples, that they should tell no one that he was Jesus the Christ.

Tunc praecipit discipulis suis ut nemini dicerent quia ipse esset ihs xps

16

21

From that time Jesus began to shew to his disciples, that he must go to Jerusalem, and suffer many things from the ancients and scribes and chief priests, and be put to death, and the third day rise again.

Exinde cepit ihs ostendire discipulis suis quia oporteret eum ire in Hiruslimam et multa pati a senioribus et scribis et principibus sacerdotum et occidi et tertiae die resurgere

16

22

And Peter taking him, began to rebuke him, saying: Lord, be it far from thee, this shall not be unto thee.

et adsumens eum Petrus cepit increpare eum et dicere absit a te dne non erit tibi hoc

16

23

Who turning, said to Peter: Go behind me, Satan, thou art a scandal unto me: because thou savourest not the things that are of God, but the things that are of men.

quia conuersus dixit Petro uade post me Satanas scandalum es mihi quia non sapis ea quae di sunt sed ea quae hominum

16

24

Then Jesus said to his disciples: If any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me.

Tunc ihs dixit discipulis suis si quis uult post me uenire abnegat se ipsum sibi et tollet crucem suam et sequatur me

16

25

For he that will save his life, shall lose it: and he that shall lose his life for my sake, shall find it.

qui enim uoluerit animam suam saluam facire perdet eam qui autem perdiderit animam suam propter me inueniet illam

16

26

For what doth it profit a man, if he gain the whole world and suffer the loss of his own soul? Or what exchange shall a man give for his soul?

quid enim prodest homini si mundum uniuersum lucretur animae uero suae detrmentum patiatur aut quam dauit homo commotationem pro anima sua

16

27

For the Son of man shall come in the glory of his Father with his angels: and then will he render to every man according to his works.

Nam filius hominis uenturus est in gloria Patris sui cum angelis suis et tunc redet unicuique secundum opera eius

16

28

Amen I say to you, there are some of them that stand here, that shall not taste death, till they see the Son of man coming in his kingdom.

Amen dico uobis sunt quidam de his ad stantibus quia non gustabant mortem donec uideant filium hominis uenientem in regno suo

 

 

 

Chapter 17

 

17

1

And after six days Jesus taketh unto him Peter and James, and John his brother, and bringeth them up into a high mountain apart:

Et factum est post dies sex adsumsit ihs Petrum et Iacobum et Iohannem fratrem eius et ducit illos in montem exeelsum seorsum

17

2

And he was transfigured before them. And his face did shine as the sun: and his garments became white as snow.

et transfiguratus est ante eos et resplenduit facies eius sicut sol uestimenta hr eius facta sunt alba sicut nix

17

3

And behold there appeared to them Moses and Elias talking with him.

et ecce aparuit illis Moyses et Heleas cum eo loquentes

17

4

And Peter answering, said to Jesus: Lord, it is good for us to be here: if thou wilt, let us make here three tabernacles, one for thee, and one for Moses, and one for Elias.

respondens autem Petrus dixit ad ihm dne bonum est nobis hic esse si uis faciamus hic trea tabernacula tibi unum et Moysi unum et Heliae unum

17

5

And as he was yet speaking, behold a bright cloud overshadowed them. And lo a voice out of the cloud, saying: This is my beloved Son, in whom I am well pleased: hear ye him.

adhuc eo loquente ecce nubs lucida inumbrauit eos et ecce uox de nube dicens hic est filius meus dilectus in quo mihi conplacui ipsum audite

17

6

And the disciples hearing fell upon their face, and were very much afraid.

et ecce audientes discipuli ciciderunt in faciam suam et timuerunt ualde

17

7

And Jesus came and touched them: and said to them: Arise, and fear not.

et aecessit ihs et tetigit eos dixitque eis surgite et nolite tmere

17

8

And they lifting up their eyes, saw no one, but only Jesus.

leuantes autem oculos suos neminem uederunt nisi solum ihm

17

9

And as they came down from the mountain, Jesus charged them, saying: Tell the vision to no man, till the Son of man be risen from the dead.

et discendentibus illis de monte praecipit eis ihs dicens nemini dixeritis uisionem donec filius homi a mortuis resurgat

17

12

And his disciples asked him, saying: Why then do the scribes say that Elias must come first?

Et interrogauerunt eum discipuli dicentes quid ergo scribe dicunt quod Heliam oportet primum uenire

17

11

But he answering, said to them: Elias indeed shall come, and restore all things.

at ille respondens ait eis helias [quidem uenturus est et restituet omnia]

17

12

But I say to you, that Elias is already come, and they knew him not, But have done unto him whatsoever they had a mind. So also the Son of man shall suffer from them.

[dico autem uobis quia Helias] iam uenit et non cognouerunt eum sed fecerunt in eo quaecumque uoluerunt sic et filius hominis passurus est ab eis

17

13

Then the disciples understood, that he had spoken to them of John the Baptist.

tunc intellexerunt discipuli quia de Iohanne Babtista dixisset eis

17

14

And when he was come to the multitude, there came to him a man falling down on his knees before him saying: Lord, have pity on my son, for he is a lunatic, and suffereth much: for he falleth often into the fire, and often into the water.

Et cum ueniss ad turbas accessit ad eum homo genibus prouolutus ante eum dicens dne misserere filio meo quia lunaticus est et male patitur nam sepe cadit in ignem et crebro in aquam

17

15

And I brought him to thy disciples, and they could not cure him.

et obtuli eum discipulis suis et non potuerunt curare

17

16

Then Jesus answered and said: O unbelieving and perverse generation, how long shall I be with you? How long shall I suffer you? Bring him hither to me.

respondens ihs ait o generatio incredula et peruersa quousque ero uobis cum usquequo patiar uos adferte illum ad me

17

17

And Jesus rebuked him, and the devil went out of him, and the child was cured from that hour.

et increpauit eum ihs et exiit ab eo demonium et curatus est prer ex illa hora

17

18

Then came the disciples to Jesus secretly, and said: Why could not we cast him out?

Tunc accesserunt discipuli ad ihm secreto et dixerunt ei quare nos non potuimus iecere illum

17

19

Jesus said to them: Because of your unbelief. For, amen I say to you, if you have faith as a grain of mustard seed, you shall say to this mountain: Remove from hence hither, and it shall remove: and nothing shall be impossible to you.

dicit illis propter incredulitatem uestram ∙ Amen quippe dico uobis nisi habueritis fidem sicut granum sinapis dicetis monti huic transi hinc illuc et transibit et nihil inpossibile erit uobis

17

20

But this kind is not cast out but by prayer and fasting.

hoc autem genus non iecitur nisi per orationem et ieiuniumus

17

21

And when they abode together in Galilee, Jesus said to them: The Son of man shall be betrayed into the hands of men:

Conuocantibus autem eis in Galilea dixit eis ihs filius hominis tradendus est in manus hominum

17

22

And they shall kill him, and the third day he shall rise again. And they were troubled exceedingly.

et occident eum et tertio die resurget et contristatis uechimenter

17

23

And when they were come to Capharnaum, they that received the didrachmas, came to Peter, and said to him: Doth not your master pay the didrachma?

Et cum uenisent Cafarnauum accesserunt qui didragma accipiebant ad Petrum et dixerunt magister uester non soluit detrama

17

24

He said: Yes. And when he was come into the house, Jesus prevented him, saying: What is thy opinion, Simon? The kings of the earth, of whom do they receive tribute or custom, of their own children, or of strangers?

ait autem et cum intrasset in domum praeuenit eum ihs dicens quid tibi uidetur Simon reges terrae a quibus accipiunt tributum uel censum a filis suis an ab alenis

17

25

And he said: Of strangers. Jesus said to him: Then the children are free.

dicente autem illo ab alenis dixit illi ihs ego liberi sunt filii

17

26

But that we may not scandalize them, go to the sea, and cast in a hook: and that fish which shall first come up, take: and when thou hast opened it's mouth, thou shalt find a stater: take that, and give it to them for me and thee.

ut autem n scandalizemus eos uade ad mare et mitte hamum et eum piscem qui primus ascenderit tolle et aperte ore eius inueniens ibi stateram illum sumens da eis pro me et te

 

 

 

Chapter 18

 

18

1

At that hour the disciples came to Jesus, saying: Who, thinkest thou, is the greater in the kingdom of heaven?

In illa hora accesserunt discipuli ad ihm dicentes quis putas maior est in regno caelorum

18

2

And Jesus, calling unto him a little child, set him in the midst of them.

et aduocans ihs parabulum statuit eum in medio eorum

18

3

And said: amen I say to you, unless you be converted, and become as little children, you shall not enter into the kingdom of heaven.

et dixit amen dico uobis nisi conuersi fueritis et efficiamini sicut paruuli non intrabitis in regnum caelorum

18

4

Whosoever therefore shall humble himself as this little child, he is the greater in the kingdom of heaven.

quicumque ergo humiliauerit se sicut parulus iste hic est maior in regno caelorum

18

5

And he that shall receive one such little child in my name, receiveth me.

et qui susciperit unum parabulum talem in nomine meo me suscipit

18

6

But he that shall scandalize one of these little ones that believe in me, it were better for him that a millstone should be hanged about his neck, and that he should be drowned in the depth of the sea.

Qui autem scandalizauerit [unum] de pusillis istis qui in me credunt expedit ei ut suspendatur mola assinaria in collo eius et demergatur in profundum maris

18

7

Woe to the world because of scandals. For it must needs be that scandals come: but nevertheless woe to that man by whom the scandal cometh.

uae autem mundo huic ab scandalis necesse est enim uenire scandala uerumtamen uae homini illi per quem scandalum uenit

18

8

And if thy hand, or thy foot, scandalize thee, cut it off, and cast it from thee. It is better for thee to go into life maimed or lame, than having two hands or two feet, to be cast into everlasting fire.

Si autem manus tua uel pes tuus scandalizat te abscide eum et proiece abs te bonum tibi est ad uitam ingredi debilem domum quam duas manus uel duos pedes habentem mitti inignem aeternam

18

9

And if thy eye scandalize thee, pluck it out, and cast it from thee. It is better for thee having one eye to enter into life, than having two eyes to be cast into hell fire.

et si oculus tuus scandalizat te erue eum et proiece abs te bonum tibi est uno oculo ad uitam intrare quam duos oculos habentem mitti in gechennem ignis

18

12

See that you despise not one of these little ones: for I say to you, that their angels in heaven always see the face of my Father who is in heaven.

Uidete ne condemnatis unum ex his pussillis qui credunt in me dico enim uobis quia angeli eorum in caelis semper uident faciem patris mei qui in caelis est

18

11

For the Son of man is come to save that which was lost.

uenit enim filius hominis saluare quod perierat

18

12

What think you? If a man have an hundred sheep, and one of them should go astray: doth he not leave the ninety-nine in the mountains, and goeth to seek that which is gone astray?

Quid uobis uidetur si fuerint alicui centum oues et errauerit una ex eis nonne relinquet nonagenta nouem in montibus et uadet querere eam quae errauit

18

13

And if it so be that he find it: Amen I say to you, he rejoiceth more for that, than for the ninety-nine that went not astray.

et si contigerit ut inueniat eam amen dico uobis quia gaudebit super eam magis quam super nonagenta nouem qua non errauerunt

18

14

Even so it is not the will of your Father, who is in heaven, that one of these little ones should perish.

sic non est uoluntas ante patrern uestrum qui in caelis est ut pereat unus de pussillis istis

18

15

But if thy brother shall offend against thee, go, and rebuke him between thee and him alone. If he shall hear thee, thou shalt gain thy brother.

Si autem peccauerit in te frater tuus uade et corripe eum inter te et ipsum solum si te audierit lucratus eris fratrem tuum

18

16

And if he will not hear thee, take with thee one or two more: that in the mouth of two or three witnesses every word may stand.

Si autem non te audierit adhibe tecum adhuc unum uel duos ut in ore duorum uel trium testium stet omne uerbum

18

17

And if he will not hear them: tell the church. And if he will not hear the church, let him be to thee as the heathen and publican.

quod si non audierit eos dic aeclesiae si autem aeclesiam non audierit sit tibi sicut ethnicus et puplicauus

18

18

Amen I say to you, whatsoever you shall bind upon earth, shall be bound also in heaven: and whatsoever you shall loose upon earth, shall be loosed also in heaven.

Amen dico uobis quaecumque alritis super terram erunt ligata et in caelo et quaecumque solueritis super terram erunt soluta et in caelis

18

19

Again I say to you, that if two of you shall consent upon earth, concerning anything whatsoever they shall ask, it shall be done to them by my Father who is in heaven.

Iterum dico uobis quia si duo ex uobis consenserent super terram de omni re quaecumque petierint fiet illis a patre meo qu in caelis est

18

20

For where there are two or three gathered together in my name, there am I in the midst of them.

ubi enim sunt duo uel tres congregati nomine meo ibi sum in medio eorum

18

21

Then came Peter unto him and said: Lord, how often shall my brother offend against me, and I forgive him? till seven times?

Tunc accedens Petrus ad eum dixit dne quotiens in me peccauit frater meus et demittam ei usque septies

18

22

Jesus saith to him: I say not to thee, till seven times; but till seventy times seven times.

dicit illi ihs non dico tibi usque septuagies et septies

18

23

Therefore is the kingdom of heaven likened to a king, who would take an account of his servants.

Ideo ad similatam est regnum caelorum homini regi qui uoluit rationem ponere cum seruis suis

18

24

And when he had begun to take the account, one as brought to him, that owed him ten thousand talents.

et cum caepisset rationem ponere oblatus est ei unus qui debebat decim milia talenta

18

25

And as he had not wherewith to pay it, his lord commanded that he should be sold, and his wife and children, and all that he had, and payment to be made.

cum autem non haberet unde rederet iusit eum dns uenundari et uxorem eius et filios et omnia quae habebat et reddi debitum

18

26

But that servant falling down, besought him, saying: Have patience with me, and I will pay thee all.

procedens autem seruus ille rogabat eum dicens patientiam habe in me dne et omnia reddam tibi

18

27

And the lord of that servant being moved with pity, let him go and forgave him the debt.

missertus est dns serui illius dimissit eum et debitum dimissit ei

18

28

But when that servant was gone out, he found one of his fellow-servants that owed him an hundred pence: and laying hold of him, he throttled him, saying: Pay what thou owest.

egresus autem ille seruus inuenit unum de conseruis suis qui debebat ei centum denarios et tenens soffocabat eum dicens redde quod dabis

18

29

And his fellow-servant falling down, besought him, saying: Have patience with me, and I will pay thee all.

et procedens conseruus eius rogabat eum dicens patientiam habe in me et omnia reddam tibi

18

30

And he would not: but went and cast him into prison, till he paid the debt.

ille autem noluit sed abit et missit eum in carcerem donec redderet debitum

18

31

Now his fellow servants seeing what was done, were very much grieved, and they came, and told their lord all that was done.

uidentes autem conserui eius quae fiebant contristati sunt ualde et uenerunt et narauerunt dno suo omnia quae facta fuerant

18

32

Then his lord called him: and said to him: Thou wicked servant, I forgave thee all the debt, because thou besoughtest me:

tunc uocauit illum dns suus et ait illi serue nequam omne debitum dimisi tibi quoniam rogasti me

18

33

Shouldst not thou then have had compassion also on thy fellow servant, even as I had compassion on thee?

nonne ergo oportuit et te missereri conserui tui sicut et ego tui misertus sum

18

34

And his lord being angry, delivered him to the torturers until he paid all the debt.

et iratus dns eius tradidit eum tortoribus quoadusque redderet uniuersum debitum

18

35

So also shall my heavenly Father do to you, if you forgive not every one his brother from your hearts.

sic et pater meus caelestis faciet uobis si non remiseritis unusquisque fratri suo de cordibus uestris :

 

 

 

Chapter 19

 

19

1

And it came to pass when Jesus had ended these words, he departed from Galilee and came into the coasts of Judea, beyond Jordan.

Et factum est cum consummasset ihs sermones istos migrauit a Galilea et uenit in fines Iudeae trans Iordanen

19

2

And great multitudes followed him: and he healed them there.

et sequtae sunt eum turbae multae et curauit eos ibi

19

3

And there came to him the Pharisees tempting him, saying: Is it lawful for a man to put away his wife for every cause?

et accesserunt ad eum Farissei temptantes eum et dicentes si licet homini dimittere uxorem suam quacumque ex causa

19

4

Who answering, said to them: Have ye not read, that he who made man from the beginning, made them male and female? And he said:

qui respondens ait eis non legistis quia qui fecit ab initio masculum et feminam fecit eos

19

5

For this cause shall a man leave father and mother, and shall cleave to his wife, and they two shall be in one flesh.

et dixit propter hoc demittet homo patrem et matrem et adherebit uxori suae et erunt duo in carnae una

19

6

Therefore now they are not two, but one flesh. What therefore God hath joined together, let no man put asunder.

itaque etiam non st duo sed una caro quod ergo ds coniunxit homo non separet

19

7

They say to him: Why then did Moses command to give a bill of divorce, and to put away?

dicunt illi quid ergo Moises mandauit dari libelum repudii et demittere

19

8

He saith to them: Because Moses by reason of the hardness of your heart permitted you to put away your wives: but from the beginning it was not so.

ait illis quoniam Moyses ad duritiam cordis uestri permittit uobis demittere uxores uestros ab initio autem non sic fuit

19

9

And I say to you, that whosoever shall put away his wife, except it be for fornication, and shall marry another, committeth adultery: and he that shall marry her that is put away, committeth adultery.

Dico autem uobis quia quicumque dimiserit uxorem suam nisi ob fornicationem et haliam duxerit mechatur et qui dimisam dixerit mechatur

19

12

His disciples say unto him: If the case of a man with his wife be so, it is not expedient to marry.

Dicunt ei discipuli eius si ita est causa hominis cum uxore non expedit nubere

19

11

Who said to them: All men take not this word, but they to whom it is given.

qui dixit non omnes capiunt uerbum istud sed quibus datum est

19

12

For there are eunuchs, who were born so from their mothers womb: and there are eunuchs, who were made so by men: and there are eunuchs, who have made themselves eunuchs for the kingdom of heaven. He that can take, let him take it.

sunt enim eunuchi qui de matris utero nati sunt et sunt eunchi qui facti sunt ab hominibus et sunt eunuchi qui se ipsos iunuchauerunt propter regnum caelorum qui potest capere capiat

19

13

Then were little children presented to him, that he should impose hands upon them and pray. And the disciples rebuked them.

Tunc oblati sunt ei paruuli ut manus eis inponeret [et oraret] discipuli autem increpabant eis

19

14

But Jesus said to them: Suffer the little children, and forbid them not to come to me: for the kingdom of heaven is for such.

ihs uero ait eis sinnite paruulos et nolite eos prohibere ad me uenire talium enim est regnum caelorum

19

15

And when he had imposed hands upon them, he departed from thence.

et cum inpossuisset eis manus abiit inde

19

16

And behold one came and said to him: Good master, what good shall I do that I may have life everlasting?

Et ecce unus accedens ait illi magister bonae quid boni faciam ut habeam uitam aetenam

19

17

Who said to him: Why askest thou me concerning good? One is good, God. But if thou wilt enter into life, keep the commandments.

qui dixit ei quid me interrogas de bona unus est bonus ds si autem uis ingredi ad uitam serua mandata

19

18

He said to him: Which? And Jesus said: Thou shalt do no murder, Thou shalt not commit adultery, Thou shalt not steal, Thou shalt not bear false witness.

dicit illi quae ihs autem dixit non homicidium facies non adulterabis non facies furtum non falsum testimonium dices

19

19

Honour thy father and thy mother: and, Thou shalt love thy neighbor as thyself.

honora patrem et matrem et dileges proximum tuum sicut te ipsum

19

20

The young man saith to him: All these have I kept from my youth, what is yet wanting to me?

dicit ei adoliscens omnia haec custodiui quid adhuc mihi deest

19

21

Jesus saith to him: If thou wilt be perfect, go sell what thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven: and come, follow me.

Ait illi ihs si uis perfectus esse uade et uende omnia quae habes et da pauperibus et habis thesaurum in caelo et ueni sequere me

19

22

And when the young man had heard this word, he went away sad: for he had great possessions.

Cum audisset autem adoliscens uerbum abiit tritis erat enim habens multas possessiones

19

23

Then Jesus said to his disciples: Amen, I say to you, that a rich man shall hardly enter into the kingdom of heaven.

ihs autem dixit discipulis suis amen dico uobis quia diues deficele intrabit in regnum caelorum

19

24

And again I say to you: It is easier for a camel to pass through the eye of a needle, than for a rich man to enter into the kingdom of heaven.

et iterum dico uobis et facilius est camellum per foramen acus transire quam diuitem intrare in regnum caelorum

19

25

And when they had heard this, the disciples wondered much, saying: Who then can be saved?

auditis autem his discipuli mirabantur et timebant ualde dicentes quis ergo poterit saluus esse

19

26

And Jesus beholding, said to them: With men this is impossible: but with God all things are possible.

Aspiciens autem ihs dixit illis apud homines hoc inpossibele est apud dm autem omnia possibilia sunt

19

27

Then Peter answering, said to him: Behold we have left all things, and have followed thee: what therefore shall we have?

tunc respondens Petrus dixit ei ecce nos relinquimus omnia et secuti sumus te quid erit nobis

19

28

And Jesus said to them: Amen I say to you, that you who have followed me, in the regeneration, when the Son of man shall sit on the seat of his majesty, you also shall sit on twelve seats judging the twelve tribes of Israel.

Ihs autem dixit illis amen dico uobis quod uos qui secuti estis me in generatione cum sederit filius hominis in sede maiestatis suae Sedebitis et uos super sedes duodecim iudicantes xii tribus Israhel

19

29

And every one that hath left house, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands for my name's sake, shall receive an hundredfold, and shall possess life everlasting.

Et omnis qui liquerit domum uel fratres aut sorores aut patrem aut matrem aut uxores aut filios aut agros propter nomen meum centuplum accipet et uitam aeternam possedebit

19

30

And many that are first, shall be last: and the last shall be first.

Multi autem erunt primi nouissimi et nouissimi primi

 

 

 

Chapter 20

 

20

1

The kingdom of heaven is like to an householder, who went out early in the morning to hire labourers into his vineyard.

Simile est regnum caelorum homini patri familias qui exiit primo mane conducere operarios in ueneam suam

20

2

And having agreed with the labourers for a penny a day, he sent them into his vineyard.

conuentione autem facto cum operaris ex denario dierno misit eos in uineam suam

20

3

And going out about the third hour, he saw others standing in the marketplace idle.

et egresus circa horam tertiam uidit alios stantes in foro otiosos

20

4

And he said to them: Go you also into my vineyard, and I will give you what shall be just.

et illis dixit ite et uos in uineam meam et quod iustum fuerit dabo uobis

20

5

And they went their way. And again he went out about the sixth and the ninth hour, and did in like manner.

illi autem abierunt iterum autem exiit circa sextam et nouam horam et fecit similliter

20

6

But about the eleventh hour he went out and found others standing, and he saith to them: Why stand you here all the day idle?

inuenit alios stantes et dicit illis quid hic statis tota die circa undecimam uero exiit et in otiosi

20

7

They say to him: Because no man hath hired us. He saith to them: Go ye also into my vineyard.

dicunt quia nemo nos conduxit dicit illis ite et uos in uineam meam

20

8

And when evening was come, the lord of the vineyard saith to his steward: Call the labourers and pay them their hire, beginning from the last even to the first.

cum sera autem factum esset dicit dns uiniae procuratori suo uoca operarios et redde illis mercidem incipiens a nouissimis usque ad primos

20

9

When therefore they were come that came about the eleventh hour, they received every man a penny.

cum uenisent ergo qui circa undecimam horam uenerant acceperunt singulos denarios

20

12

But when the first also came, they thought that they should receive more: And they also received every man a penny.

uenientes autem et primi arbitrati sunt quod plus essent accepturi acceperunt et ipsi singulos denarios

20

11

And receiving it they murmured against the master of the house,

et accipieientes murmurabant aduersus patrem familias

20

12

Saying: These last have worked but one hour. and thou hast made them equal to us, that have borne the burden of the day and the heats.

dicentes in nouissimi unam horam fecerunt et pares illos nobis fecisti quia portauimus pondus diei et aestus

20

13

But he answering said to one of them: friend, I do thee no wrong: didst thou not agree with me for a penny?

at ille respondens uni eorum dixit amice non facio tibi iniuriam nonne ex denario conuenisti mecum

20

14

Take what is thine, and go thy way: I will also give to this last even as to thee.

tolle quod tuum est et uade uolo autem et huic nouissimo dare sicut et tibi

20

15

Or, is it not lawful for me to do what I will? Is thy eye evil, because I am good?

aut non licet mihi quod uolo facere an oculus tuus nequam est quia ego bonus sum

20

16

So shall the last be first and the first last. For many are called but few chosen.

sic erunt nouissim primi et primi nouissimi multi sunt enim uocati pauci autem electi

20

17

And Jesus going up to Jerusalem, took the twelve disciples apart and said to them:

Et ascendens ihs Hierusolimam adsumpsit duodecim discipulos secreto et ait illis

20

18

Behold we go up to Jerusalem, and the Son of man shall be betrayed to the chief priests and the scribes: and they shall condemn him to death.

ecce ascendimus Hierusolimam et filius hominis tradetur prncipibus sacerdotum et scribis et condemnabunt eum morte

20

19

And shall deliver him to the Gentiles to be mocked and scourged and crucified: and the third day he shall rise again.

et tradent eum gentibus ad deludendum et flagillendum et crucifigendum et tertia die resurget

20

20

Then came to him the mother of the sons of Zebedee with her sons, adoring and asking something of him.

Tunc accessit ad eum mater filiorum Zebedei cum filis suis adorans et petens aliquid ab eo

20

21

Who said to her: What wilt thou? She saith to him: say that these my two sons may sit, the one on thy right hand, and the other on thy left, in thy kingdom.

qui dixit ei quid uis ait illi dic ut sedeant hii duo filii mei unus ad dexteram tuam et unlls ad sinistram in regno tuo

20

22

And Jesus answering, said: You know not what you ask. Can you drink the chalice that I shall drink? They say to him: We can.

Respondens autem ihs dixit nescitis quid petatis protestis bibere calicern quem ego bibiturus sum dicunt ei possimus

20

23

He saith to them: My chalice indeed you shall drink; but to sit on my right or left hand is not mine to give to you, but to them for whom it is prepared by my Father.

ait illis calicern meum quidem bibetis sedere autem ad dexteram meam aut ad sinistram non est meum dare nobis sed quibus paratum est a patre meo

20

24

And the ten, hearing it, were moved with indignation against the two brethren.

Et audientes illi decim indignati sunt de duobus fratribus

20

25

But Jesus called them to him and said: You know that the princes of the Gentiles lord it over them; and that they that are the greater, exercise power upon them.

ihs autem uocabit eos ad se et ait scitis quia gentium principes dominantur eorum et qui maiores sunt potestatem exercent in eos

20

26

It shall not be so among you: but whosoever is the greater among you, let him be your minister.

non ita erit inter uos sed quicumque uoluerit inter uos maior fieri sit uester minister

20

27

And he that will be first among you shall be your servant.

et qui uoluerit inter uos primus esse erit uester seruus

20

28

Even as the Son of man is not come to be ministered unto, but to minister and to give his life a redemption for many.

Sicut filius hominis non uenit ministrari sed ministrare et dare animam suam redemptionem pro multis

20

29

And when they went out from Jericho, a great multitude followed him.

Et egredientibus eis ab Hericho secuta est eum turba multa

20

30

And behold two blind men sitting by the way side heard that Jesus passed by. And they cried out, saying: O Lord, thou son of David, have mercy on us.

et ecee duo caeci sedentes secus uiam audierunt quia ihs transiret et clamauerunt dicentes dne miserere nostri filii Dauid

20

31

And the multitude rebuked them that they should hold their peace. But they cried out the more, saying: O Lord, thou son of David, have mercy on us.

turba autem increpabat eos ut tacerent at illi magis clamabant dicentes dne miserere nostri filii Dauid

20

32

And Jesus stood and called them and said: What will ye that I do to you?

et stetit ihs et uocauit eos et ait quid uultis ut faciam uobis

20

33

They say to him: Lord, that our eyes be opened.

dicunt illi dne ut aperiantur oculi nostri

20

34

And Jesus having compassion on them, touched their eyes. And immediately they saw and followed him.

missertus autem eorum ihs tetigit oculos eorum et confestim uiderunt et secuti sunt eum

 

 

 

 

Chapter 21

 

21

1

And when they drew nigh to Jerusalem and were come to Bethphage, unto mount Olivet, then Jesus sent two disciples,

Et cum adpropinquassent Hierusolimis et uenissent Bethfage ad montem Oliueti tunc ihs missit duos de discipulis

21

2

Saying to them: Go ye into the village that is over against you: and immediately you shall find an ass tied and a colt with her. Loose them and bring them to me.

dicens eis ite in castellum quod tra uos est et statim inuenietis assinam alligatam et pullum cum ea soluite et adducite mihi

21

3

And if any man shall say anything to you, say ye that the Lord hath need of them. And forthwith he will let them go.

et si quis uobis aliquid dixerit dicite quia dns his opus habet et confestim dimittet eos

21

4

Now all this was done that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying:

hoc autem factum est ut inpleretur quod dictum est per profetam dicentem

21

5

Tell ye the daughter of Sion: Behold thy king cometh to thee, meek and sitting upon an ass and a colt, the foal of her that is used to the yoke.

dicite filiae Sion ecce rex tuus uenit tibi mansuetus et sedens super assinam et pullum filium subiugalis

21

6

And the disciples going, did as Jesus commanded them.

Euntes autem discipuli fecerunt sicut praecipit ihs illis

21

7

And they brought the ass and the colt and laid their garments upon them and made him sit thereon.

et adduxerunt assinam et pullum et inpossuerunt [super] eis uestimenta sua et eum super sedere fecerunt

21

8

And a very great multitude spread their garments in the way: and others cut boughs from the trees and strewed them in the way.

plurima autem turba strauerunt uestimenta sua in uia alii autem cedebant ramos de arboribus et sternebant in uia

21

9

And the multitudes that went before and that followed cried, saying: Hosanna to the son of David: Blessed is he that cometh in the name of the Lord: Hosanna in the highest.

Turbae autem quae praecedebant et quae sequaebantur clamabant dicentes osanna fili Dauid benedictus qui uenturus est in nomine dni ossanna in altissimis

21

12

And when he was come into Jerusalem, the whole city was moved, saying: Who is this?

Et cum intrasset Hierusolimis commota est uniuersa ciuitas dicens quis est hic

21

11

And the people said: This is Jesus, the prophet from Nazareth of Galilee.

populi autem dicebant hic est ihs profeta a Nazareth Galileae

21

12

And Jesus went into the temple of God and cast out all them that sold and bought in the temple and overthrew the tables of the money changers and the chairs of them that sold doves.

Et intrauit ihs in templum di et iecebat omnes uendentes et ementes in templo et mensas nummulariorum et cathedras uendentium columbas euertit

21

13

And he saith to them: It is written, My house shall be called the house of prayer; but you have made it a den of thieves.

et dicit eis scriptum est domus mea domus orationis uocabitur uos autem fecistis illam speloncam latronum

21

14

And there came to him the blind and the lame in the temple: and he healed them.

Et accesserunt ad eum ceci et claudi in templo et sanauit eos

21

15

And the chief priests and scribes, seeing the wonderful things that he did and the children crying in the temple and saying: Hosanna to the son of David, were moved with indignation,

Uidentes autem principes sacerdotum et scribae mirabililia quae fecit et pueros clamantes in templo et dicentes ossanna fili Dauid indignati sunt

21

16

And said to him: Hearest thou what these say? And Jesus said to them: Yea, have you never read: Out of the mouth of infants and of sucklings thou hast perfected praise?

et dixerunt ei audis quid isti dicunt ihs autem dixit eis utique numquam legistis quia ex ore infantium et lactantium perficisti laudem

21

17

And leaving them, he went out of the city into Bethania and remained here.

Et relictis illis abiit foras extra cuitatem in Bethaniam ibique mansit

21

18

And in the morning, returning into the city, he was hungry.

mane autem reuertens in ciuitatem essurit

21

19

And seeing a certain fig tree by the way side, he came to it and found nothing on it but leaves only. And he saith to it: May no fruit grow on thee henceforward for ever. And immediately the fig tree withered away.

et uidit feci arborem unam secus uiam et uenit ad eam et nihil inuenit in ea nisi folia tantum et ait illi numquam ex te fructus nascatur in sempiternum et arefacta est continuo ficulnea

21

20

And the disciples seeing it wondered, saying: How is it presently withered away?

et uidentes discipuli mirati sunt dicentes quomodo continuo aruitficulnea

21

21

And Jesus answering, said to them: Amen, I say to you, if you shall have faith and stagger not, not only this of the fig tree shall you do, but also if you shall say to this mountain, Take up and cast thyself into the sea, it shall be done.

Respondens autem ihs ait eis amen dico uobis si habueritis fidem et non aessitaueritis non solum de ficulnea facietis sed et si monti huic dixeritis tolle te et iacta te in mare fiet

21

22

And all things whatsoever you shall ask in prayer believing, you shall receive.

Et omnia quaecumque petieritis in oratione credentes accipietis

21

23

And when he was come into the temple, there came to him, as he was teaching, the chief priests and ancients of the people, saying: By what authority dost thou these things? And who hath given thee this authority?

Et cum uenisset in templum accesserunt ad eum docentem principes sacerdotum et seniores populi dicentes in qua potestate haec facis aut quis tibi dedit hanc potestatem

21

24

Jesus answering, said to them: I also will ask you one word, which if you shall tell me, I will also tell you by what authority I do these things.

respondens ihs dixit illis interrogabo uos et ego unum sermonem quem si dixeritis mihi et ego uobis dicam in qua potesta haec facio

21

25

The baptism of John, whence was it? From heaven or from men? But they thought within themselves, saying:

babtismum Iohannis unde erat e caelo an ex hominibus at illi cogitabant inter se dicentes si dixerimus e eaelo dicet nobis quare ergo non credidistis illi

21

26

If we shall say, from heaven, he will say to us: Why then did you not believe him? But if we shall say, from men, we are afraid of the multitude: for all held John as a prophet.

si autem dixerimus ex hominibus timemus turbam omnes enim habebant Iohannem sicut profetam

21

27

And answering Jesus, they said: We know not. He also said to them: Neither do I tell you by what authority I do these things.

et respondentes ihu dixerunt nescimus ait illis et ipse nec ego dico uobis in qua potestate haec facio

21

28

But what think you? A certain man had two sons: and coming to the first, he said: Son, go work to day in my vineyard.

Quid autem uobis uidetur homo habebant duos filios et accedens ad primum dixit filii uade hodie operare in uinea mea

21

29

And he answering, said: I will not. But afterwards, being moved with repentance, he went.

ille hr respondens ait nolo postea autem poenetentiam motus habit

21

30

And coming to the other, he said in like manner. And he answering said: I go, Sir. And he went not.

acecedens autem ad alterum dixit similiter at ille respondens ait eo dne et non iuit

21

31

Which of the two did the father's will? They say to him: The first. Jesus saith to them: Amen I say to you that the publicans and the harlots shall go into the kingdom of God before you.

quis ergo ex duobus fecit uoluntatem patris dicunt nouissimus Dicit illis ihs amen dico uobis quia puplicani et meritrices praecedunt uos in regno di

21

32

For John came to you in the way of justice: and you did not believe him. But the publicans and the harlots believed him: but you, seeing it, did not even afterwards repent, that you might believe him.

uenit enim ad uos Iohannis in uia iustitiae et non credidistis ei puplicani autem et meritrices crediderunt ei uos autem uidentes nec poenetentiam habuistis postea ut crederetis ei

21

33

Hear ye another parable. There was a man, an householder, who planted a vineyard and made a hedge round about it and dug in it a press and built a tower and let it out to husbandmen and went into a strange country.

Aliam parabulam audite homo erat pater familias qui plantauit uineam et septem circumdedit ei et fodit in ea turcular et edificauit turrem et locauit eam agriculis et peregre profectus est

21

34

And when the time of the fruits drew nigh, he sent his servants to the husbandmen that they might receive the fruits thereof.

cum autem tempus fructuum adpropinquasset missit seruos suos ad agriculas ut acciperent fructus eius

21

35

And the husbandmen laying hands on his servants, beat one and killed another and stoned another.

agriculae adpraechensis seruis eius alium cederunt alium acciderunt alium uero lapidauerunt

21

36

Again he sent other servants, more than the former; and they did to them in like manner.

iterum missit alios seruos plures prioribus et fecerunt illis similiter

21

37

And last of all he sent to them his son, saying: They will reverence my son.

nouissime autem missit ad eos filium suum dicens uerebuntur filium meum

21

38

But the husbandmen seeing the son, said among themselves: This is the heir: come, let us kill him, and we shall have his inheritance.

agricule autem uidentes filium dixerunt inter se hic est heres uenite occidamus eum et habebim heriditatem eius

21

39

And taking him, they cast him forth out of the vineyard and killed him.

et adpraechensum eum iecierunt extra uineam et occiderunt

21

40

When therefore the lord of the vineyard shall come, what will he do to those husbandmen?

cum ergo uenerit dns uineae quid faciet agriculis illis

21

41

They say to him: He will bring those evil men to an evil end and let out his vineyard to other husbandmen that shall render him the fruit in due season.

aiunt illi malos male perdet et uineam locabit alis agriculis qui reddant ei fructum temporibus suis

21

42

Jesus saith to them: Have you never read in the Scriptures: The stone which the builders rejected, the same is become the head of the corner? By the Lord this has been done; and it is wonderful in our eyes.

dicit illis ihs numquam legistis in scripturis lapidem quem reprobauerunt aedificantes hic factus ÷  in capud anguli a dno factus est istud hoc est mirabile in oculis nostris

21

43

Therefore I say to you that the kingdom of God shall be taken from you and shall be given to a nation yielding the fruits thereof.

ideo dico uobis quia auferetur a uobis regnum di et dabitur genti facienti fructus eius

21

44

And whosoever shall fall on this stone shall be broken: but on whomsoever it shall fall, it shall grind him to powder.

et qui ciciderit super lapidem iustum confringuetur super quem uero ciciderit conteret eum

21

45

And when the chief priests and Pharisees had heard his parables, they knew that he spoke of them.

Et cum audissent principes sacerdotum et Farissei parabulas eius cognouerunt quod de ipsis diceret

21

46

And seeking to lay hands on him, they feared the multitudes, because they held him as a prophet.

et querentes eum tenere timuerunt turbas quoniam sicut profetam eum habebant

 

 

 

Chapter 22

 

22

1

And Jesus answering, spoke again in parables to them, saying:

Et respondens ihs dixit iterum in parabulis eis dicens

22

2

The kingdom of heaven is likened to a king who made a marriage for his son.

simile factum est regnum eaelorum homini regi qui fecit nuptias filio suo

22

3

And he sent his servants to call them that were invited to the marriage: and they would not come.

et missit seruos suos uocare inuitatos ad nuptias et nolebant uenire

22

4

Again he sent other servants, saying: Tell them that were invited, Behold, I have prepared my dinner: my beeves and fatlings are killed, and all things are ready. Come ye to the marriage.

iterum missit alios seruos dicens dicite inuitatis ecce prandium meum paraui tauri mei et altilia occisa et omnia parata uenite ad nuptias

22

5

But they neglected and went their ways, one to his farm and another to his merchandise.

illi autem neglexerunt et abierunt alius in uillam suam alius uero ad negotiationem suam

22

6

And the rest laid hands on his servants and, having treated them contumeliously, put them to death.

reliqui uero tenuerunt ser [eius et contumilia adfectos occiderunt

22

7

But when the king had heard of it, he was angry: and sending his armies, he destroyed those murderers and burnt their city.

rex autem cum audiss iratus est et misis exercitibus suis perdidit homicidas illos et ciuitatem illorum succendit

22

8

Then he saith to his servants: The marriage indeed is ready; but they that were invited were not worthy.

tunc ait seruis suis nuptiae quidem paratae sunt sed qui inuitati erant non fuerunt digni

22

9

Go ye therefore into the highways; and as many as you shall find, call to the marriage.

ite ergo ad exitus uiarum et quoscumque inueneretis uocate ad nuptias

22

12

And his servants going forth into the ways, gathered together all that they found, both bad and good: and the marriage was filled with guests.

et egresi serui eius in uias congregauerunt omnes quos inuenerunt malos et bonos et impletae sunt nuptiae discumbentium

22

11

And the king went in to see the guests: and he saw there a man who had not on a wedding garment.

Intrauit autem rex ut uideret discumbentes et uidit ibi hominem non uestitum ueste nuptiali

22

12

And he saith to him: Friend, how camest thou in hither not having on a wedding garment? But he was silent.

et ait illi amice quomodo hue intrasti non habens uestem nuptialem at ille obmutuit

22

13

Then the king said to the waiters: Bind his hands and feet, and cast him into the exterior darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth.

tunc dixit rex ministris ligatis manibus et pedibus mittite eum in tenebras exteriores ibi erit fletus et stridor dentium

22

14

For many are called, but few are chosen.

multi autem sunt uocati pauci uero electi

22

15

Then the Pharisees going, consulted among themselves how to ensnare him in his speech.

Tunc abeuntes Farissei consilium fecerunt ut caperent eum in sermone

22

16

And they sent to him their disciples with the Herodians, saying: Master, we know that thou art a true speaker and teachest the way of God in truth. Neither carest thou for any man: for thou dost not regard the person of men.

et mittunt ei discipulos suos cum Hirodianis dicentes magister scimus quia uerax es et uiam di in ueritate doces et non est tibi cura de aliquo non enim respicit ad personam hominum

22

17

Tell us therefore what dost thou think? Is it lawful to give tribute to Caesar, or not?

dic ergo nobis quid tibi uidetur licet censum dari Cessari aut non

22

18

But Jesus knowing their wickedness, said: Why do you tempt me, ye hypocrites?

cognita autem ihs nequitia eorum ait quid me temptatis hypochritae

22

19

Shew me the coin of the tribute. And they offered him a penny.

ostendite mihi nummisma census at illi obtulerunt ei denarium

22

20

And Jesus saith to them: Whose image and inscription is this?

et ait illis ihs cuius est imago haec et superscriptio

22

21

They say to him: Caesar's. Then he saith to them: Render therefore to Caesar the things that are Caesar's; and to God, the things that are God's.

dicunt ei [Cessaris tunc ait illis reddite ergo quae sunt] Cessaris Cessari  et quae sunt di do

22

22

And hearing this, they wondered and, leaving him, went their ways.

et audientes mirati sunt et relicto eo abierunt

22

23

That day there came to him the Sadducees, who say there is no resurrection; and asked him,

In illo die accesserunt ad eum Saducei qui dicunt non esse resurrectionem et interrogauerunt eum

22

24

Saying: Master, Moses said: If a man die having no son, his brother shall marry his wife and raise up issue to his brother.

dicentes magister Moises dixit si quis mortuus fuerit non habens filium ut educat fratrem eius uxorem illius et suscitet semen fratri suo

22

25

Now there were with us seven brethren: and the first having married a wife, died; and not having issue, left his wife to his brother.

erant autem autem apud nos septem fratres et primus uxore ducta defunctus est et non habens  semen reliquit uxorem suam fratri suo

22

26

In like manner the second and the third and so on, to the seventh.

similiter secundus et tertius usque ad septimum

22

27

And last of all the woman died also.

nouissime autem omnium et mulier defuncta est

22

28

At the resurrection therefore, whose wife of the seven shall she be? For they all had her.

in resurrectione ergo cuius erit de septem uxor omnes enim habuerunt ea

22

29

And Jesus answering, said to them: You err, not knowing the Scriptures nor the power of God.

respondens autem ihs ait illis erratis nescientes scripturas neque uirtutem di

22

30

For in the resurrection they shall neither marry nor be married, but shall be as the angels of God in heaven.

in resurrectione ergo neque nubent neque nubentur sed erunt sicut angili di in caelo

22

31

And concerning the resurrection of the dead, have you not read that which was spoken by God, saying to you:

de resurrectione autem mortorum non legistis quod dictum est a dno dicente uobis

22

32

I am the God of Abraham and the God of Isaac and the God of Jacob? He is not the God of the dead but of the living.

ego sum ds Abracham et ds Iacob et ds Isac non est ds mortuorum sed uiuentium

22

33

And the multitudes hearing it were in admiration at his doctrine.

et audientes turbae mirabantur in doctrna eius

22

34

But the Pharisees, hearing that he had silenced the Sadducees, came together.

Farissei autem audientes quod silentium inpossuiset Saduceis conuenerunt in unum ad eum

22

35

And one of them, a doctor of the law, asked him, tempting him:

et interrogauit eum unus ex eis legis doctor temtans eum

22

36

Master, which is the great commandment in the law?

magister quod est mandatum magum in lege

22

37

Jesus said to him: Thou shalt love the Lord thy God with thy whole heart and with thy whole soul and with thy whole mind.

ait illi ihs dilegis dnm dm tuum in toto corde tuo et in tota anima tua in tota mente tua

22

38

This is the greatest and the first commandment.

hoc est maximum et primum mandatum

22

39

And the second is like to this: Thou shalt love thy neighbour as thyself.

secundum autem simile est huic dileges proximum tuum sicut te ipsum

22

40

On these two commandments dependeth the whole law and the prophets.

in his duobus mandatis uniuersa lex pendet et profete

22

41

And the Pharisees being gathered together, Jesus asked them,

Congregatis autem Farisseis interrogauit eos ihs

22

42

Saying: What think you of Christ? Whose son is he? They say to him: David's.

dicens quid uobis uidetur de xpo cuius filius est dicunt ei Dauit

22

43

He saith to them: How then doth David in spirit call him Lord, saying:

ait illis quomodo ergo Dauid in spu uocat eum dnm dicens

22

44

The Lord said to my Lord: Sit on my right hand, until I make thy enemies thy footstool?

dixit dns dno meo sede a dextris meis donec ponam inimicos tuos scabillum peduum tuorum

22

45

If David then call him Lord, how is he his son?

Si ergo Dauid uocat eum dnm quomodo filius eius est

22

46

And no man was able to answer him a word: neither durst any man from that day forth ask him any more questions.

et nemo potest respondere ei uerbum neque ausus fuit quicquam ex illa die eum amplius interrogare

 

 

 

Chapter 23

 

23

1

Then Jesus spoke to the multitudes and to his disciples,

Tunc ihs locutus est ad turbas et ad discipulos

23

2

Saying: The scribes and the Pharisees have sitten on the chair of Moses.

dicens super cathedram Moisi sederunt scribe et Farissei

23

3

All things therefore whatsoever they shall say to you, observe and do: but according to their works do ye not. For they say, and do not.

omnia ergo quaecumque dixerint uobis seruate et facite secundum opera uero eorum nolite facere dicunt enim et non faciunt

23

4

For they bind heavy and insupportable burdens and lay them on men's shoulders: but with a finger of their own they will not move them.

Alligant enim onera grauia et inportabilia et inponunt in humeros hominum degito autem suo nolunt ea mouere

23

5

And all their works they do for to be seen of men. For they make their phylacteries broad and enlarge their fringes.

Omnia uero opera faciunt ut uideantur ab hominibus dilatant enim filactiria sua et magnificant fimbrias

23

6

And they love the first places at feasts and the first chairs in the synagogues,

amant autem primos recubitos in caenis et primas cathedras in sinagogis

23

7

And salutations in the market place, and to be called by men, Rabbi.

et salutationes in foro et uocari ab hominibus rabbi

23

8

But be not you called Rabbi. For one is your master: and all you are brethren.

Uos autem nolite uocari rabbi unus enim est magister uester omnes autem uos fratres estis

23

9

And call none your father upon earth; for one is your father, who is in heaven.

et patrem nolite uocare uobis super terram unus enim est pater uester qui in caelis est

23

12

Neither be ye called masters: for one is your master, Christ.

nec uocemini magistri quia magister uester unus est xps

23

11

He that is the greatest among you shall be your servant.

Qui maior est uestrum erit minister uester

23

12

And whosoever shall exalt himself shall be humbled: and he that shall humble himself shall be exalted.

qui autem se exaltauerit humiliabitur et qui se humiliauerit exaltauitur

23

13

But woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, because you shut the kingdom of heaven against men: for you yourselves do not enter in and those that are going in, you suffer not to enter.

Uae autem uobis scribae et Farissei hippocrite quia clauditis regnum caelorum ante hominis uos autem non intratis nec introeuntes sinetis intrare

23

14

Woe to you scribes and Pharisees, hypocrites, because you devour the houses of widows, praying long prayers. For this you shall receive the greater judgment.

[This verse added post-Vulgate.]

23

15

Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, because you go round about the sea and the land to make one proselyte. And when he is made, you make him the child of hell twofold more than yourselves.

Uae uobis scribae et Farissei hipochrite quia circumitis mare et aridam ut faciatis unum prosilitum et cum fuerit factus facitis eum filium gechennae duplo quam uos

23

16

Woe to you, blind guides, that say, Whosoever shall swear by the temple, it is nothing; but he that shall swear by the gold of the temple is a debtor.

uae uobis duces ceci quid dicitis quicumque iurauerit in templum nihil est qui autem iurauerit in auruim templi debitor est

23

17

Ye foolish and blind: for whether is greater, the gold or the temple that sanctifieth the gold?

stulti et ceci quid enim maus est aurum an templum quod scificat aurum

23

18

And whosoever shall swear by the altar, it is nothing; but whosoever shall swear by the gift that is upon it is a debtor.

et quicumque iurauerit in altare nihil est qui autem iurauerit in dono quod est super illud debitor est

23

19

Ye foolish and blind: for whether is greater, the gift or the altar that sanctifieth the gift?

ceci quid enim maius est donum an altare quod scificat donum

23

20

He therefore that sweareth by the altar sweareth by it and by all things that are upon it.

qui ergo iurat in altare iurat in eo et in omnibus quae super illud sunt

23

21

And whosoever shall swear by the temple sweareth by it and by him that dwelleth in it.

et qui iurauerit in templo iurat in illo et in eo qui habitat in ipso

23

22

And he that sweareth by heaven sweareth by the throne of God and by him that sitteth thereon.

et qui iurat in caelo iurat in trono di et in eo qui sedet super eum

23

23

Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites; because you tithe mint and anise and cummin and have left the weightier things of the law: judgment and mercy and faith. These things you ought to have done and not to leave those undone.

Uae uobis scribae et Farissei hipochrite quia decimatis mentem et aretum et cimminum et reliquistis quae grauiora sunt legis iudicium et misericordiam et fidem haec oportuit facere et illa non omittere

23

24

Blind guides, who strain out a gnat and swallow a camel.

Duces caeci exculentes culicem camellum autem gluttientes

23

25

Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites; because you make clean the outside of the cup and of the dish, but within you are full of rapine and uncleanness.

Uae uobis scribae et Farissei hippochrite quia mundatis quod de foris est calicis et parabsidis intus hr pleni sunt rapina et inmunditia

23

26

Thou blind Pharisee, first make clean the inside of the cup and of the dish, that the outside may become clean.

Farisseae ecce munda prius quod intus est calicis et parabsidis ut fiat id quod de fores est mundum

23

27

Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites; because you are like to whited sepulchres, which outwardly appear to men beautiful but within are full of dead men's bones and of all filthiness.

Uae uobis scribae et Farissei hipochrite quia similes ∙ estis sepulchris dealbatis quae a foris apparent hominibus speciosa intus uero plena sunt ossibus portuorum et omni spurcitia

23

28

So you also outwardly indeed appear to men just: but inwardly you are full of hypocrisy and iniquity.

sic et uos a foris paretis quidem hominibus iusti iustus autem pleni estis hypochrisi et iniquitate

23

29

Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, that build the sepulchres of the prophets and adorn the monuments of the just,

Uae uobis scribae et Farissei hipochrite qui aedificatis sepulchra profetarum et ornatis monumenta iustorum

23

30

And say: If we had been in the days of our fathers, we would not have been partakers with them in the blood of the prophets.

et dicitis quia si fuissemus in diebus patrum nostrorum non essemus socii eorum in sanguine profetarum

23

31

Wherefore you are witnesses against yourselves, that you are the sons of them that killed the prophets.

itaque testimonium estis uobismet ipsis quia filii estis eorum qui profetas occiderunt

23

32

Fill ye up then the measure of your fathers.

Et uos inplete mensuram patrum uestrorum

23

33

You serpents, generation of vipers, how will you flee from the judgment of hell?

serpentes genimina uiperarum quomodo fugietis a iudicio gechennae

23

34

Therefore behold I send to you prophets and wise men and scribes: and some of them you will put to death and crucify: and some you will scourge in your synagogues and persecute from city to city.

Ideo ecce mitto ad uos profetas et sapientes et scribas et ex illis occidetis et crucificetis et ex illis flagillabitis in sinagogis uestris et persequemini de ciuitate in ciuitatem

23

35

That upon you may come all the just blood that hath been shed upon the earth, from the blood of Abel the just, even unto the blood of Zacharias the son of Barachias, whom you killed between the temple and the altar.

ut ueniat super uos omnis sanguis iustus qui effussus est super terram a sanguine Abel iusti usque ad sanguinem Sachariae filii Barachiae quem occidistis inter templum et altare

23

36

Amen I say to you, all these things shall come upon this generation.

amen dico uobis uenient haec omnia super generationem istam

23

37

Jerusalem, Jerusalem, thou that killest the prophets and stonest them that are sent unto thee, how often would I have gathered together thy children, as the hen doth gather her chickens under her wings, and thou wouldst not?

Hirusalem [Hirusalem] quae occidis profetas et lapidas eos qui ad te missi sunt quotiens uolui congregare filios tuos quemadmodum gallina congregat pullos suos sub alas suas et noluisti

23

38

Behold, your house shall be left to you, desolate.

ecce relinquetur uobis domus uestra deserta

23

39

For I say to you, you shall not see me henceforth till you say: Blessed is he that cometh in the name of the Lord.

dico enim uobis non ne uidebitis amodo donec dicatis benedictus qui uenit in nomine dni

 

 

 

Chapter 24

 

24

1

And Jesus being come out of the temple, went away. And his disciples came to shew him the buildings of the temple.

Et egressus ihs de templo ibat et accesserunt discipuli eius ut ostenderent ei aedificationes templi

24

2

And he answering, said to them: Do you see all these things? Amen I say to you, there shall not be left here a stone upon a stone that shall not be destroyed.

ipse autem respondens dixit illis uidetis haec omnia amen dico uobis non relinquetur hic lapis super lapidem qui non distruatur

24

3

And when he was sitting on mount Olivet, the disciples came to him privately, saying: Tell us when shall these things be? And what shall be the sign of thy coming and of the consummation of the world?

Sedente autem illo super montem Oliueti accesserunt ad eum discipuli secreto dicentes dic nobis quando haec erunt et quod signum aduentus tui et consummationis saeculi

24

4

And Jesus answering, said to them: Take heed that no man seduce you.

et respondens ihs dixit eis uidete ne quis uos seducat

24

5

For many will come in my name saying, I am Christ. And they will seduce many.

multi enim uenient in nomine meo dicentes ego sum xps et multos seducent

24

6

And you shall hear of wars and rumours of wars. See that ye be not troubled. For these things must come to pass: but the end is not yet.

audituri autem estis proelia et opiniones proeliorum uidete ne turbemini oportet enim haec fieri sed nondum est finis

24

7

For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: And there shall be pestilences and famines and earthquakes in places.

consurget enim gens in gentem et regnum in regnum et erunt pestilentiae et fames et terraemotus per loca

24

8

Now all these are the beginnings of sorrows.

haec hr omnia initia sunt dolorum

24

9

Then shall they deliver you up to be afflicted and shall put you to death: and you shall be hated by all nations for my name's sake.

Tunc tradent nos in tribulationem et occident uos et eritis omnibus gentibus propter nomen meum

24

12

And then shall many be scandalized and shall betray one another and shall hate one another.

Tunc scandalizabuntur multi et inuicem tradent et odio habebunt inuicem

24

11

And many false prophets shall rise and shall seduce many.

et multi seodoprofete surgent et seducent multos

24

12

And because iniquity hath abounded, the charity of many shall grow cold.

et quoniam habundauit iniquitas refrigerescet caritas multorum

24

13

But he that shall persevere to the end, he shall be saved.

qui autem permanserit usque in finem hic saluus erit

24

14

And this gospel of the kingdom shall be preached in the whole world, for a testimony to all nations: and then shall the consummation come.

Et praedicabitur hoc euangelium regni in uniuerso orbe in testimonium omnibus gentibus et tunc ueniet consummatio

24

15

When therefore you shall see the abomination of desolation, which was spoken of by Daniel the prophet, standing in the holy place: he that readeth let him understand.

Cum ergo uideretis abhominationem desolationis quae dicta est a Danielo profeta stantem in loco sco qui legit intellegat

24

16

Then they that are in Judea, let them flee to the mountains:

Tunc qui in Uidia sunt fugient in montes

24

17

And he that is on the housetop, let him not come down to take any thing out of his house:

et qui in tecto non discendat tollere aliquid de domu sua

24

18

And he that is in the field, let him not go back to take his coat.

et qui in agro non reuertatur tollere tonicam suam

24

19

And woe to them that are with child and that give suck in those days.

Uae autem praegnantibus et nutrientibus in illis diebus ∙

24

20

But pray that your flight be not in the winter or on the sabbath.

Orate autem ut non fiat fuga uestra hieme uel sabbato

24

21

For there shall be then great tribulation, such as hath not been from the beginning of the world until now, neither shall be.

Erit enim tunc tribulatio magna qualis non fuit ab initio mundi usque modo neque fiet ∙

24

22

And unless those days had been shortened, no flesh should be saved: but for the sake of the elect those days shall be shortened.

Et nisi brebiati fuissnt dies illi non fieret salua omnis caro sed propter electos breuiabuntur dies illi

24

23

Then if any man shall say to you, Lo here is Christ, or there: do not believe him.

Tunc si quis uobis dixerunt ecce hic xps aut illic nolite credere ∙

24

24

For there shall arise false Christs and false prophets and shall shew great signs and wonders, insomuch as to deceive (if possible) even the elect.

Surgent enim seudo xpi et seudoprofetae et dabunt signa magna et prodigia ita ut m erorem inducantur si fieri potest etiam electi

24

25

Behold I have told it to you, beforehand.

ecce praedixi uobis

24

26

If therefore they shall say to you, Behold he is in the desert: go ye not out. Behold he is in the closets: believe it not.

si ergo dixerint uobis ecce in deserto est nolite exire ecce in penetrabilibus nolite credere

24

27

For as lightning cometh out of the east and appeareth even into the west: so shall also the cowling of the Son of man be.

si ait ergo fulgor exit ab oriente et a paret usque in occidentem itta erit et aduentus filii hominis

24

28

Wheresoever the body shall be, there shall the eagles also be gathered together.

Ubicumque fuerit corpus illic congregabuntur aquile

24

29

And immediately after the tribulation of those days, the sun shall be darkened and the moon shall not give her light and the stars shall fall from heaven and the powers of heaven shall be moved.

Statim autem post tribulationem dierum illorum sol obscurabitur et luna non dabit lumen suum et stelle cadent de caelo et uirtutes caelorum commouebuntur

24

30

And then shall appear the sign of the Son of man in heaven. And then shall all tribes of the earth mourn: and they shall see the Son of man coming in the clouds of heaven with much power and majesty.

et tunc parebit signum fili hominis in caelo et tunc plangent se omnes tribus terrae et uidebunt filium hominis uenientem in nubus caeli cum uirtute multa et maistate

24

31

And he shall send his angels with a trumpet and a great voice: and they shall gather together his elect from the four winds, from the farthest parts of the heavens to the utmost bounds of them.

et mittet angelos suos cum tuba et uoce magna et congrabant electos eius a quatuor uentis et a summis caelorum usque ad terminos eorum

24

32

And from the fig tree learn a parable: When the branch thereof is now tender and the leaves come forth, you know that summer is nigh.

ab arbore autem fici discite parabulam cum iam ramus eius tener fuerit et folia nata scitis quia prope est aestas

24

33

So you also, when you shall see all these things, know ye that it is nigh, even at the doors.

ita et uos cum uideretis haec omnia scitote quia prope est in ianuis

24

34

Amen I say to you that this generation shall not pass till all these things be done.

amen dico uobis quia non praeteribit haec generatio donec omnia haec fiant

24

35

Heaven and earth shall pass: but my words shall not pass.

caelum et terra transibunt uerba uero mea non praeteribunt

24

36

But of that day and hour no one knoweth: no, not the angels of heaven, but the Father alone.

De die autem ∙ illa et hora nemo scit neque angeli caelorum nisi pater solus

24

37

And as in the days of Noe, so shall also the coming of the Son of man be.

Sicut autem in diebus Noe ita [erit et aduentus filii hominis]

24

38

For, as in the days before the flood they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, even till that day in which Noe entered into the ark:

[sicut enim erant in diebus] ante diluium comedentes et bibentes et nubentes et nuptum tradentes usque ad eum diem quo intrauit in arcam Noe

24

39

And they knew not till the flood came and took them all away: so also shall the coming of the Son of man be.

et non cognouerunt donec uenit diluium et tulit omnes ita erit et aduentus filii hominis

24

40

Then two shall be in the field. One shall be taken and one shall be left.

Tunc duo erunt in agro unus adsumetur et unus relinquetur

24

41

Two women shall be grinding at the mill. One shall be taken and one shall be left.

duae molentes in mola una adsumetur et una relinquetur

24

42

Watch ye therefore, because you know not what hour your Lord will come.

uigelate ergo quia nescitis qua [hora] dns uester uenturus sit

24

43

But this know ye, that, if the goodman of the house knew at what hour the thief would come, he would certainly watch and would not suffer his house to be broken open.

illud autem scitote quoniam si sciret pater familias qua hora fur uenturus esset uigilaret utique et non sineret perfodiri domum suam

24

44

Wherefore be you also ready, because at what hour you know not the Son of man will come.

ideoque et uos estote parati quia nescitis qua hora filius hominis uenturus est

24

45

Who, thinkest thou, is a faithful and wise servant, whom his lord hath appointed over his family, to give them meat in season?

Quis nam fidelis est seruus et prudens quem constituit dominus suus super familiam suam ut det illis cibum in tempore

24

46

Blessed is that servant, whom when his lord shall come he shall find so doing.

Beatus ille seruus quem cum uenerit dns eius inuenerit sic facientem

24

47

Amen I say to you: he shall place him over all his goods.

amen dico uobis quoniam super omnia bona sua constituet eum

24

48

But if that evil servant shall say in his heart: My lord is long a coming:

Si autem dixerit malus seruus ille in corde suo moram facit dns meus uenire

24

49

And shall begin to strike his fellow servants and shall eat and drink with drunkards:

et ceperit percutere conseruos suos manducet autem et bibet cum ebreis

24

50

The lord of that servant shall come in a day that he hopeth not and at an hour that he knoweth not:

ueniet dns serui illius in die qua non sperat et hora qua ignorat

24

51

And shall separate him and appoint his portion with the hypocrites. There shall be weeping and gnashing of teeth.

et diuidet eum partemque eius ponet cum hippochritis illic erit fletus et stridor dentium

 

 

 

Chapter 25

 

25

1

Then shall the kingdom of heaven be like to ten virgins, who taking their lamps went out to meet the bridegroom and the bride.

Tunc simile erit regnum caelorum x uirginibus quae accipientes lampades suas exierunt obiam sponso et sponsae

25

2

And five of them were foolish and five wise.

quinque autem ex eis erant fatuae et quinque prudentes

25

3

But the five foolish, having taken their lamps, did not take oil with them.

sed quinque fatuae acceptis lampadibus non sumpserunt oleum secum

25

4

But the wise took oil in their vessels with the lamps.

prudentes uero acciperunt oleum in uassis suis cum lampadibus

25

5

And the bridegroom tarrying, they all slumbered and slept.

moram autem faciente sponso dormitauerunt omnes et dormierunt

25

6

And at midnight there was a cry made: Behold the bridegroom cometh. Go ye forth to meet him.

media hr nocte clamor factus est ecce sponsus uenit exite obiam ei

25

7

Then all those virgins arose and trimmed their lamps.

tunc surrexerunt omnes uirgines ille et ornauerunt lampades suas

25

8

And the foolish said to the wise: Give us of your oil, for our lamps are gone out.

fatue autem sapientibus dixierunt date nobis de oleo uestro quia lampades nostrae extinguntur

25

9

The wise answered, saying: Lest perhaps there be not enough for us and for you, go ye rather to them that sell and buy for yourselves.

respondens autem prudentes dicentes nonne forte non suficiet nobis et uobis ite putius ad eos uendentes et emitte uobis

25

12

Now whilst they went to buy the bridegroom came: and they that were ready went in with him to the marriage. And the door was shut.

dum autem irent emere uenit sponsus et quae parate erant intraurunt cum eo ad nuptias et clausa est ianua

25

11

But at last came also the other virgins, saying: Lord, Lord, open to us.

nouisime ueniunt et relinque uirgines dicentes dne dne aperi nobis

25

12

But he answering said: Amen I say to you, I know you not.

at ille respondens ait amen dico uobis quod nescio uos

25

13

Watch ye therefore, because you know not the day nor the hour.

ugilate itaque quia nescitis diem neque horam

25

14

For even as a man going into a far country called his servants and delivered to them his goods;

Sicut [enim] homo peregre profeciscens uocauit seruos suos et tradidit illis bona sua

25

15

And to one he gave five talents, and to another two, and to another one, to every one according to his proper ability: and immediately he took his journey.

Et uni dedit quinque tallenta alii autem duo alii uero unum unicuice secundum opera sua et profectus est statim

25

16

And he that had received the five talents went his way and traded with the same and gained other five.

abit autem quicumque tallenta acciperet et operatus est in eis et lucratus est alia duo quiquinque

25

17

And in like manner he that had received the two gained other two.

similiter et qui duo acciperet lucratus est alia duo

25

18

But he that had received the one, going his way, digged into the earth and hid his lord's money.

qui autem unum acciperet habens fodit in terram et abscondit pecuniam dni sui

25

19

But after a long time the lord of those servants came and reckoned with them.

post multum uero temporis uenit dns seruorum illorum et possuit rationem cum eis

25

20

And he that had received the five talents coming, brought other five talents, saying: Lord, thou didst deliver to me five talents. Behold I have gained other five over and above.

et accedens qui quinque tallenta acciperet obtullit alia quinque tallenta dicens [domine] quique talenta mihi tradidisti ecce alia quinque superlucratus sum

25

21

His lord said to him: Well done, good and faithful servant, because thou hast been faithful over a few things, I will place thee over many things. Enter thou into the joy of thy lord.

ait illi dns eius euge serue bone et fidelis quia super paucae fuisti fidelis super multae constituam intra in gaudium dni tui

25

22

And he also that had received the two talents came and said: Lord, thou deliveredst two talents to me. Behold I have gained other two.

accesit alter et qui duo talenta acciperet et ait dne duo talenta tradidisti mihi ecce alia duo lucratus sum

25

23

His lord said to him: Well done, good and faithful servant: because thou hast been faithful over a few things, I will place thee over many things. Enter thou into the joy of thy lord.

ait illi dns eius euge serue bone et fidelis quia super pauca fuisti fidelis super multe te constituam intra in gaudium dni di tui

25

24

But he that had received the one talent, came and said: Lord, I know that thou art a hard man; thou reapest where thou hast not sown and gatherest where thou hast not strewed.

accedens hr et qui unum tallentum acciperet ait dne scio quia homo durus es metis ubi non seminas et congregas ubi non sparasti

25

25

And being afraid, I went and hid thy talent in the earth. Behold here thou hast that which is thine.

et timens ego abui et abscondit tallentum tuum in terra ecce habes quod tuum

25

26

And his lord answering, said to him: Wicked and slothful servant, thou knewest that I reap where I sow not and gather where I have not strewed.

respondens autem dns dixit ei seruae male et piger sciebas quia meto ubi non semino et congrego ubi non sparsi

25

27

Thou oughtest therefore to have committed my money to the bankers: and at my coming I should have received my own with usury.

oportuit ergo te committere peccuniam meam nummularis et ueniens ego recipissem utique quod meum est cum ussura

25

28

Take ye away therefore the talent from him and give it him that hath ten talents.

tollite itaque ab eo tallentum et date ei qui habet decim tallenta

25

29

For to every one that hath shall be given, and he shall abound: but from him that hath not, that also which he seemeth to have shall be taken away.

Omni habenti dabitur et habundabit ei autem qui non habet et quod uidetur habere auferetur [ab eo]

25

30

And the unprofitable servant, cast ye out into the exterior darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth.

[et inutilem] iecite in tenebras exteriores illic erit fletus et stridor dentium

25

31

And when the Son of man shall come in his majesty, and all the angels with him, then shall he sit upon the seat of his majesty.

Cum autem uenerit filius hominis in maiestate sua et omnes angeli cum eo tunc sedebit super sedem maiestatis suae

25

32

And all nations shall be gathered together before him: and he shall separate them one from another, as the shepherd separateth the sheep from the goats:

et congregabuntur ante eum omnes gentes et separabit eos ab inuicem sicut pastor segregat oues ab hedis

25

33

And he shall set the sheep on his right hand, but the goats on his left.

et statuet oues quidem a dextris [suis] haedos autem a sinistris

25

34

Then shall the king say to them that shall be on his right hand: Come, ye blessed of my Father, possess you the kingdom prepared for you from the foundation of the world.

tunc dicet rex his qui a dextris eius erunt ∙ uenite benedicti patris mei possedite ∙ regnum ∙ paratum uobis a constitutione mundi

25

35

For I was hungry, and you gave me to eat: I was thirsty, and you gave me to drink: I was a stranger, and you took me in:

essuriui enim et dedistis mihi manducare sitiui et dedisti mihi bibere hospes eram et colligistis me

25

36

Naked, and you covered me: sick, and you visited me: I was in prison, and you came to me.

nudus et operuistis me infirmus et uisitasti me in carcere eram et uenistis ad me

25

37

Then shall the just answer him, saying: Lord, when did we see thee hungry and fed thee: thirsty and gave thee drink?

Tunc respondebunt ei iusti dicentes dne quando te uidimus essurientem et paumus sitientem et dedimus tibi potum

25

38

Or when did we see thee a stranger and took thee in? Or naked and covered thee?

quando autem te uidimus hospitem et collegimus te aut nudum et cooperumus

25

39

Or when did we see thee sick or in prison and came to thee?

aut quando te uidimus infirmum aut in carcerem et uenimus ad te

25

40

And the king answering shall say to them: Amen I say to you, as long as you did it to one of these my least brethren, you did it to me.

et respondens rex dicit illis amen dico uobis quandiu fecistis uni de his fratribus meis minimis mihi fecistis

25

41

Then he shall say to them also that shall be on his left hand: Depart from me, you cursed, into everlasting fire, which was prepared for the devil and his angels.

tunc dicet his qui a senistris erunt discedite a me maledicti in ignem aeternam qui praeparatus est diabulo et angelis eius

25

42

For I was hungry and you gave me not to eat: I was thirsty and you gave me not to drink.

essuriui enim et non dedistis mihi manducare sitiui et non dedistis mihi potum

25

43

I was a stranger and you took me not in: naked and you covered me not: sick and in prison and you did not visit me.

hospes eram et non colligistis me nudus et non operuistis me infirmus et in carcere et non uissitasti me

25

44

Then they also shall answer him, saying: Lord, when did we see thee hungry or thirsty or a stranger or naked or sick or in prison and did not minister to thee?

Tunc respondebunt et ipsi dicentes [domine] quando te uidimus essurientem aut sitientem aut hospitem aut nudum aut infirmum uel in carcem et non ministrauimus tibi ∙

25

45

Then he shall answer them, saying: Amen: I say to you, as long as you did it not to one of these least, neither did you do it to me.

Tunc respondebit illis dicens amen dico uobis quandiu non fecistis uni de minoribus his nec mihi fecistis

25

46

And these shall go into everlasting punishment: but the just, into life everlasting.

et ibunt hii in suplicium aeternum iusti autem in uitam aeternam

 

 

 

Chapter 26

 

26

1

And it came to pass, when Jesus had ended all these words, he said to his disciples:

Et factum est cum consummasset ihs sermones hos omnes dixit discipulis suis

26

2

You know that after two days shall be the pasch: and the Son of man shall be delivered up to be crucified.

scitis quia post biduum pascha fiet et filius hominis tradetur ut crucificatur

26

3

Then were gathered together the chief priests and ancients of the people, into the court of the high priest, who was called Caiphas:

tunc congregati sunt principes sacerdotum et seniores populi in atrium priincipes sacerdotum qui decebatur Caiphas

26

4

And they consulted together that by subtilty they might apprehend Jesus and put him to death.

et consilium fecerunt ut ihm dolo tenerent [et occiderent]

26

5

But they said: Not on the festival day, lest perhaps there should be a tumult among the people.

dicebant autem non in die festo ne forte tumultus fieret in populo

26

6

And when Jesus was in Bethania, in the house of Simon the leper,

Cum autem esset ihs in Bethania in domu Simonis leprosi

26

7

There came to him a woman having an alabaster box of precious ointment and poured it on his head as he was at table.

accessit ad eum mulier habens olbastrum unguenti praetiosi et effudit super capud eius recumbente ipso

26

8

And the disciples seeing it had indignation, saying: To what purpose is this waste?

uidentes autem discipuli indignati sunt dicentes ut quid perditio haec

26

9

For this might have been sold for much and given to the poor.

potuit enim istud uenundari pretio multo et dari pauperibus

26

12

And Jesus knowing it, said to them: Why do you trouble this woman? For she hath wrought a good work upon me.

sciens autem ihs ait illis quid molesti estis mulieri bonum opus operata est in me

26

11

For the poor you have always with you: but me you have not always.

nam semper pauperes habebitis uobiscum me autem non semper habebitis

26

12

For she in pouring this ointment on my body hath done it for my burial.

Mittiens enim haec unguentum hoc in corpus meum ad sepeliendum me fecit

26

13

Amen I say to you, wheresoever this gospel shall be preached in the whole world, that also which she hath done shall be told for a memory of her.

amen dico uobis ubicumque praedicatum fuerit hoc euangelium in toto mundo dicetur et quod haec fecit in memoriam eius

26

14

Then went one of the twelve, who was called Judas Iscariot, to the chief priests.

Tunc abiit unus de duodecim qui dicitur Iudas Scariotha ad  principes sacerdotum

26

15

And said to them: What will you give me, and I will deliver him unto you? But they appointed him thirty pieces of silver.

et ait illis quid  uultis mihi dare et ego uobis eum tradam at illi constituerunt ei trigenta argenteos

26

16

And from thenceforth he sought opportunity to betray him.

et exinde querebat oportunitatem ut eum traderet

26

17

And on the first day of the Azymes, the disciples came to Jesus, saying: Where wilt thou that we prepare for thee to eat the pasch?

Prima autem die Azemorum accesserunt discipuli ad ihm dicentes ubi uis paremus [tibi] comedere pascha

26

18

But Jesus said: Go ye into the city to a certain man and say to him: The master saith, My time is near at hand. With thee I make the pasch with my disciples.

at ihs dixit ite in ciuitatem ad quendam et dicite ei magister dicit tempus meum prope est apud te facio pascha cum discipulis meis

26

19

And the disciples did as Jesus appointed to them: and they prepared the pasch.

et fecerunt discipuli sicut constituit illis ihs et praeparauerunt pascha

26

20

But when it was evening, he sat down with his twelve disciples.

Uespere autem facto discubuit cum duodecim discipulis suis

26

21

And whilst they were eating, he said: Amen I say to you that one of you is about to betray me.

et manducantibus illis dixit amen dico uobis quia unus uestrum me tradet

26

22

And they being very much troubled began every one to say: Is it I, Lord?

et contristati sunt nimis caeperunt singuli dicere numquid ego sum dne

26

23

But he answering said: He that dippeth his hand with me in the dish, he shall betray me.

quibus ille respondens dixit qui intinguit mecum manum in parapside hic me tradet

26

24

The Son of man indeed goeth, as it is written of him. But woe to that man by whom the Son of man shall be betrayed. It were better for him, if that man had not been born.

filius quidem hominis uadit sicut scriptum est de eo uae autem illi per quem filius hominis tradetur bonum erat nonnas hominem

26

25

And Judas that betrayed him answering, said: Is it I, Rabbi? He saith to him: Thou hast said it.

respondens autem Iudas qui traditurus eum erat dixit numquid ego sum rabbi ait illi ihs tu dixisti

26

26

And whilst they were at supper, Jesus took bread and blessed and broke and gave to his disciples and said: Take ye and eat. This is my body.

ipsis autem manducantibus accipit ihs panem et benedixit ac fregit et dedit discipulis suis dicens accipite et manducate hoc est corpus meum

26

27

And taking the chalice, he gave thanks and gave to them, saying: Drink ye all of this.

et accipiens calicem gratias egit et dedit illis dicens bibite ex hoc omnes

26

28

For this is my blood of the new testament, which shall be shed for many unto remission of sins.

hic est enim sanguis meus nobi testamenti qui pro multis effundetur in remisionem peccatorum

26

29

And I say to you, I will not drink from henceforth of this fruit of the vine until that day when I shall drink it with you new in the kingdom of my Father.

dico autem uobis quia non bibam amodo de hoc geniminae uitis usque in illum diem quo illud bibam uobiscum nouum in regno patris mei

26

30

And a hymn being said, they went out unto mount Olivet.

et imno dicto exierunt in montem Oliueti

26

31

Then Jesus saith to them: All you shall be scandalized in me this night. For it is written: I will strike the shepherd: and the sheep of the flock shall be dispersed.

Tunc dixit ihs discipulis suis omnes uos scandalum patiemini in me in ista nocte scriptum est percutiam pastorem et dispergentur oues gregis sui

26

32

But after I shall be risen again, I will go before you into Galilee.

sed cum resurrexero præcedam uos in Galileam

26

33

And Peter answering, said to him: Although all shall be scandalized in thee, I will never be scandalized.

respondens autem Petrus dixit et si omnes scandalizati fuerint in te ego numquam scandalizabor

26

34

Jesus said to him: Amen I say to thee that in this night before the cock crow, thou wilt deny me thrice.

dicit illi ihs amen dico tibi quod in hac nocte antequam gallus cantet ter me negabis

26

35

Peter saith to him: Yea, though I should die with thee, I will not deny thee. And in like manner said all the disciples.

ait illi Petrus etiam si oportuerit me mori tecum non te negabo similiter et omnes discipuli dixierunt

26

36

Then Jesus came with them into a country place which is called Gethsemani. And he said to his disciples: Sit you here, till I go yonder and pray.

tunc uenit ihs cum illis in agnum qui dicitur Gezamani et dicit discipulis suis sedite hic donec eam illuc orare

26

37

And taking with him Peter and the two sons of Zebedee, he began to grow sorrowful and to be sad.

et adsumpto Petro et duobus filis Zebedei caepit contristari et metus esse

26

38

Then he saith to them: My soul is sorrowful even unto death. Stay you here and watch with me.

tunc dicit illis tristis est anima mea usque ad mortem sustinete hic et uigelate mecum

26

39

And going a little further, he fell upon his face, praying and saying: My Father, if it be possible, let this chalice pass from me. Nevertheless, not as I will but as thou wilt.

et progresus [pusillum] procedit in faciem suam orans et dicens [mi] pater si fieri potest transeat a me calix iste uerumtamen non sicut ego uolo sed sicut tuuis

26

40

And he cometh to his disciples and findeth them asleep. And he saith to Peter: What? Could you not watch one hour with me?

et inuenit ad discipulos suos et inuenit eos dormientes et dicit Petro sic non potuistis una hora uigilare mecum

26

41

Watch ye: and pray that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak.

uigilate et horate ne intretis in temtationem sps quidem prumtus est caro autem infirma

26

42

Again the second time, he went and prayed, saying: My Father, if this chalice may not pass away, but I must drink it, thy will be done.

iterum secundo habiit et horauit dicens pater mihi si non potest hic calix transire nisi bibam illum fiat uoluntas tua

26

43

And he cometh again and findeth them sleeping: for their eyes were heavy.

et uenit iterum et inuenit eos dormientes erant enim oculi eorum grauati

26

44

And leaving them, he went again: and he prayed the third time, saying the selfsame word.

et relictis illis iterum abiit et orauit tertio euntem sermonem dicens

26

45

Then he cometh to his disciples and said to them: Sleep ye now and take your rest. Behold the hour is at hand: and the Son of man shall be betrayed into the hands of sinners.

Tunc uenit ad discipulos suos et dicit illis dormite iam et requiescite ecce adpropinquauit ora et filius hominis tradetur in manus peccatorum

26

46

Rise: let us go. Behold he is at hand that will betray me.

surgite eamus ecce adpropinquauit qui me tradet

26

47

As he yet spoke, behold Judas, one of the twelve, came, and with him a great multitude with swords and clubs, sent from the chief priests and the ancients of the people.

Adhuc ipso loquente ecce Iudas unus de duodecim uenit et cum eo turba multa cum gladis et fustibus misi a principibus sacerdotum et senioribus populi ∙

26

48

And he that betrayed him gave them a sign, saying: Whomsoever I shall kiss, that is he. Hold him fast.

Qui autem tradidit eum dedit illis signum dicens quemcumque oculatus fuero ipse est tenete eum

26

49

And forthwith coming to Jesus, he said: Hail, Rabbi. And he kissed him.

et confestim accedens ad ihm dixit aue rabbi et osculatus eum

26

50

And Jesus said to him: Friend, whereto art thou come? Then they came up and laid hands on Jesus and held him.

dixitque illi ihs amice ad quod uenisti tunc accesserunt et manus iniecerunt in ihm et tenueruntur [eum]

26

51

And behold one of them that were with Jesus, stretching forth his hand, drew out his sword: and striking the servant of the high priest, cut off his ear.

Et ecce unus ex his qui erant cum ihu extens manum et exemit gladium et percutiens seruum principis sacerdotum amputauit auriculam eius

26

52

Then Jesus saith to him: Put up again thy sword into its place: for all that take the sword shall perish with the sword.

Tunc ait illi ihs conuerte gladium tuum in locum suum omnes enim qui acciperint gladium in gladio peribunt

26

53

Thinkest thou that I cannot ask my Father, and he will give me presently more than twelve legions of angels?

an putas quia non possum rogare patrem meum et exibebit mihi modo plus quam xii legiones angelorum

26

54

How then shall the scriptures be fulfilled, that so it must be done?

quomo ergo inplebuntur scripturae quia sic oportet fieri

26

55

In that same hour, Jesus said to the multitudes: You are come out, as it were to a robber, with swords and clubs to apprehend me. I sat daily with you, teaching in the temple: and you laid not hands on me.

In lla hora dixit ihs turbis tamqu ad latron  uenistis cum gladis et fustibus conpræchendere me cotidie aput uos sedebam docens in templo et non me tenuistis

26

56

Now all this was done that the scriptures of the prophets might be fulfilled. Then the disciples, all leaving him, fled.

Hoc autem totum factum est ut implerentur scripturae profetarum discipuli omnes relicta eo fugerunt

26

57

But they holding Jesus led him to Caiphas the high priest, where the scribes and the ancients were assembled.

at illi tenentes ihm duxerunt ad Caifan principem sacerdotum ubi scribae et seniores conuenerunt

26

58

And Peter followed him afar off, even to the court of the high priest, And going in, he sat with the servants, that he might see the end.

Petrus autem sequebatur eum a longe usque in atrium prmcipes sacerdotum et ingressus in atrio sedebat cum ministris ut uideret finem rei

26

59

And the chief priests and the whole council sought false witness against Jesus, that they might put him to death.

Principes autem sacerdotum et omne concilium querebant falsum testimonium contra ihm ut eum morti traderent

26

60

And they found not, whereas many false witnesses had come in. And last of all there came two false witnesses:

et non inuenerunt eum et cum multi falsi testes accesserent Nouissime autem uenerunt duo falsi testes

26

61

And they said: This man said, I am able to destroy the temple of God and after three days to rebuild it.

et dixerunt hic dixit possum distruere templum di et post triduum aedificare illud

26

62

And the high priest rising up, said to him: Answerest thou nothing to the things which these witness against thee?

[et] surgens princeps sacerdotum ait illi nihil respondes ad ea quae isti testificatur aduersum te

26

63

But Jesus held his peace. And the high priest said to him: I adjure thee by the living God, that thou tell us if thou be the Christ the Son of God.

ihs autem tacebat et princeps sacerdotum ait illi adiuro te per dm uiuum ut dicas nobis si tu es xps filius di

26

64

Jesus saith to him: Thou hast said it. Nevertheless I say to you, hereafter you shall see the Son of man sitting on the right hand of the power of God and coming in the clouds of heaven.

dicit illi ihs tu dixisti Uerumtamen dico uobis amodo uidebitis filium hominis sedentem ad dexteram uirtutis et uenientem in nubibus caeli

26

65

Then the high priest rent his garments, saying: He hath blasphemed: What further need have we of witnesses? Behold, now you have heard the blasphemy.

Tunc princeps sacerdotum sacerdotum scidit uestimenta sua ait blasfemauit quid adhuc egemus testibus ecce nunc audistis tis blasfemiam

26

66

What think you? But they answering, said: He is guilty of death.

quid uobis uidetur respondentes dixerunt reus est mortis

26

67

Then did they spit in his face and buffeted him. And others struck his face with the palms of their hands,

Tunc expuerunt in faciem eius et colaphis eum caederunt alii autem palmas in faciem eius dederunt

26

68

Saying: Prophesy unto us, O Christ. Who is he that struck thee?

dicentes profetiza nobis xpe quis est qui te percussit

26

69

But Peter sat without in the court. And there came to him a servant maid, saying: Thou also wast with Jesus the Galilean.

Petrus uero sedebat foris in atrio et accessit ad eum una ancella dicens et tu cum ihu Galileo eras

26

70

But he denied before them all, saying: I know not what thou sayest.

at ille negauit coram omnibus dicens nescio quid dicis

26

71

And as he went out of the gate, another maid saw him; and she saith to them that were there: This man also was with Jesus of Nazareth.

Exeunte autem illo ianuam uidit eum alia et ait his qui erant ibi et hic erat cum Nazareo

26

72

And again he denied with an oath: I know not the man.

et iterum regnauit cum iuramento dicens quia non noui hominem

26

73

And after a little while, they came that stood by and said to Peter: Surely thou also art one of them. For even thy speech doth discover thee.

et post pussillum accesserunt qui stabant et dixerunt Petro uere tu ex illis es nam et loquella tua manifestum te facit

26

74

Then he began to curse and to swear that he knew not the man. And immediately the cock crew.

Tunc caepit detestari et iurare quia non nouissent hominem et continuo gallus cantauit

26

75

And Peter remembered the word of Jesus which he had said: Before the cock crow, thou wilt deny me thrice. And going forth, he wept bitterly.

et recordatus est Petrus uerbi ihu quod dixerat priusquam gallus cantet ter me negauis et egressus foras amaris sime fleuit

 

 

 

Chapter 27

 

27

1

And when morning was come, all the chief priests and ancients of the people took counsel against Jesus, that they might put him to death.

Mane autem facto consilium feeerunt omnes principes sacerdotum et omnes populi aduersus ihm ut morti traderent

27

2

And they brought him bound and delivered him to Pontius Pilate the governor.

et uinctum adduxerunt eum et tradiderunt Pontio Pilato praesidi

27

3

Then Judas, who betrayed him, seeing that he was condemned, repenting himself, brought back the thirty pieces of silver to the chief priests and ancients,

Tunc uidit Iudas qui eum tradidit quia damnatus est penetentia ductus retulit trigenta argenteos principibus sacerdotum et senioribus

27

4

Saying: I have sinned in betraying innocent blood. But they said: What is that to us? Look thou to it.

dicens peccaui tradens sanguinem iustum ∙ at illi dixerunt quid ad nos tu uideris

27

5

And casting down the pieces of silver in the temple, he departed and went and hanged himself with an halter.

et proiectis [argenteis in templo recessit et abiens laqueo] se suspendit

27

6

But the chief priests having taken the pieces of silver, said: It is not lawful to put them into the corbona, because it is the price of blood.

Tunc principes sacerdotum acceptis argenteis dixerunt non licet eos mittere in corban quia praetium sanguinis est

27

7

And after they had consulted together, they bought with them the potter's field, to be a burying place for strangers.

Consilio autem initio emerunt ex illis agrum figuli in sepulturam perigrinorum

27

8

For this cause that field was called Haceldama, that is, the field of blood, even to this day.

propter hoc uocatus est ager ille Acheldemach id est ager sanguinis usque in odiernum diem

27

9

Then was fulfilled that which was spoken by Jeremias the prophet, saying: And they took the thirty pieces of silver, the price of him that was prized, whom they prized of the children of Israel.

Tunc inpletum est quod dictum est per Heremiam profetam dicentem et acceperunt tringenta argenteos pretium adpraetiati quem adpraetiauerunt filii Israhel

27

12

And they gave them unto the potter's field, as the Lord appointed to me.

et dederunt eos in agrum figuli sicut constituit mihi dns

27

11

And Jesus stood before the governor, and the governor asked him, saying: Art thou the king of the Jews? Jesus saith to him: Thou sayest it.

Ihs autem stetit ante praesidem et interrogauit eum praesis dicens tu es rex Iudeorum dicit ei ihs tu dicis

27

12

And when he was accused by the chief priests and ancients, he answered nothing.

et cum accussaretur a principibus sacerdotum et senioribus nihil respondit

27

13

Then Pilate saith to him: Dost not thou hear how great testimonies they allege against thee?

dicit illi Pilatus non audis quanta aduersum te dicunt testimonia

27

14

And he answered him to never a word, so that the governor wondered exceedingly.

et non respondit ei ad ullum uerbum ita ut miraretur praesis uechementer

27

15

Now upon the solemn day the governor was accustomed to release to the people one prisoner, whom they would.

Per diem autem sollempnem consuerat praesis dimittere populo unum uinctum quem uoluissent

27

16

And he had then a notorious prisoner that was called Barabbas.

habebant autem tunc uinctum quem uoluissent insignem qui dicebatur Barabbas

27

17

They therefore being gathered together, Pilate said: Whom will you that I release to You: Barabbas, or Jesus that is called Christ?

congregatis ergo illis dixit Pilatus quem uultis demittam uobis Barabban an ihm qui dicitur xps

27

18

For he knew that for envy they had delivered him.

sciebat enim quod per inuidiam tradidissent eum

27

19

And as he was sitting in the place of judgment, his wife sent to him, saying: Have thou nothing to do with that just man; for I have suffered many things this day in a dream because of him.

Sedente autem illo pro tribunali missit ad illum uxor eius dicens nihil sit tibi et iusto illi multa enim passa sum hodie per uisum per illum

27

20

But the chief priests and ancients persuaded the people that they should ask Barabbas and make Jesus away.

Principes autem sacerdotum et seniores persuasserunt [populis] ut peterent Baraban ihm uero perderent

27

21

And the governor answering, said to them: Whether will you of the two to be released unto you? But they said: Barabbas.

respondens autem praesis ait illis quem uultis uobis de duobus demitti at illi dixerunt Barabban

27

22

Pilate saith to them: What shall I do then with Jesus that is called Christ? They say all: Let him be crucified.

Dixit illis Pilatus quid igitur faciam de ihu qui dicitur xps

27

23

The governor said to them: Why, what evil hath he done? But they cried out the more, saying: Let him be crucified.

dicunt omnes crucifigatur ait illis praesis quid enim mali fecit at illi magis clamabant dicentes crucifigatur

27

24

And Pilate seeing that he prevailed nothing, but that rather a tumult was made, taking water washed his hands before the people, saying: I am innocent of the blood of this just man. Look you to it.

Uidens autem Pilatus quia nihil proficeret sed magis tumultus fieret accepta aqua lauit manus coram populo dicens innocens ego sum sanguine iusti huus uos uideretis

27

25

And the whole people answering, said: His blood be upon us and upon our children.

et respondens omnis populus dixit sanguis huius super nos et super filios nostros

27

26

Then he released to them Barabbas: and having scourged Jesus, delivered him unto them to be crucified.

Tunc dimissit illis Baraban ihm autem flagillatum tradidit eis ut crucifigeretur

27

27

Then the soldiers of the governor, taking Jesus into the hall, gathered together unto him the whole band.

Tunc milites praesidis suscipientes ihm in praetorio congregauerunt ad eum uniuersam coortem

27

28

And stripping him, they put a scarlet cloak about him.

et exeuntes eum calamidem coccineam circumdederunt ei

27

29

And platting a crown of thorns, they put it upon his head, and a reed in his right hand. And bowing the knee before him, they mocked him, saying: Hail, King of the Jews.

et plectentes coronam de spinis possuerunt super caput eius et arundinem in dexteram eius et genu flexo ante eum inludebant dicentes haue rex Iudeorum

27

30

And spitting upon him, they took the reed and struck his head.

Et expuentes in eum acciperunt arundinem et percutiebant caput eius

27

31

And after they had mocked him, they took off the cloak from him and put on him his own garments and led him away to crucify him.

et postquam inlusserunt ei exuerunt eum calamidem et induerunt eum uestimentis eius et in duxerunt eum ut crucifigeretur

27

32

And going out, they found a man of Cyrene, named Simon: him they forced to take up his cross.

Exeuntes autem inuenerunt hominem Cirenium uenientem obuiam sibi nomine Simonem hunc angarizauerunt ut tolleret crucem eius

27

33

And they came to the place that is called Golgotha, which is the place of Calvary.

et uenerunt in locum qui dicitur Golgotha quod est Caluariae locus nominatus

27

34

And they gave him wine to drink mingled with gall. And when he had tasted, he would not drink.

et dederunt ei uinum bibere cum felle mixtum et cum gustasset noluit bibere

27

35

And after they had crucified him, they divided his garments, casting lots; that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying: They divided my garments among them; and upon my vesture they cast lots.

Postquam autem crucifixerunt eum diuisserunt uestimenta eiussortem mittentes

27

36

And they sat and watched him.

et sedentes seruabant eum

27

37

And they put over his head his cause written: THIS IS JESUS THE KING OF THE JEWS.

et inpossuerunt super caput eius hic est ihs xps rex Iudeorum

27

38

Then were crucified with him two thieves: one on the right hand and one on the left.

tunc crucifix erunt cum duos latrones unus a dextris et hunus a sinistris

27

39

And they that passed by blasphemed him, wagging their heads,

prætereuntes autem blasfemabant eum mouentes capita sua

27

40

And saying: Vah, thou that destroyest the temple of God and in three days dost rebuild it: save thy own self. If thou be the Son of God, come down from the cross.

et dicentes ua qui distruebas templum et in triduo illud reaedificabas salua te ipsum si filius di es discende de cruce

27

41

In like manner also the chief priests, with the scribes and ancients, mocking said:

similiter et principes sacerdotum inludentes cum scribis et senioribus dicentes

27

42

He saved others: himself he cannot save. If he be the king of Israel, let him now come down from the cross: and we will believe him.

alios saluos fecit se ipsum non potest saluum facere si rex Israhel est discendat nunc de cruce et credimus ei

27

43

He trusted in God: let him now deliver him if he will have him. For he said: I am the Son of God.

confidet in do et nunc liberet eum si uult dixit enim quia di filius sum

27

44

And the selfsame thing the thieves also that were crucified with him reproached him with.

Id ipsum hr et latrones qui crucifixerant cum eo inproperabant ei et post quam crucifixerunt

27

45

Now from the sixth hour, there was darkness over the whole earth, until the ninth hour.

a sexta autem hora tenebrae factae sunt super uniuersam terram usque ad horam nonam

27

46

And about the ninth hour, Jesus cried with a loud voice, saying: Eli, Eli, lamma sabacthani? That is, My God, My God, why hast thou forsaken me?

et circa horam nonam clamauit ihs uoce magna dicens Heli Heli lama sabatha hoc est ds meus ds meus ut quid me dereliquisti

27

47

And some that stood there and heard said: This man calleth Elias.

Quidam autem illic stantes et audientes dicebant Heliam uocat iste

27

48

And immediately one of them running took a sponge and filled it with vinegar and put it on a reed and gave him to drink.

et continuo currens unus ex eis acceptam spungeam impleuit acaeto et inpossuit arundini et dabat ei bibere

27

49

And the others said: Let be. Let us see whether Elias will come to deliver him.

caeteri uero dicebant snne uideamus an uidiamus an ueniet Helias liberans eum alius autem accepta lancea pupungit latus eius et exit aqua et sanguis

27

50

And Jesus again crying with a loud voice, yielded up the ghost.

ihs autem iterum clamauit uoce magna emissit spm ∙

27

51

And behold the veil of the temple was rent in two from the top even to the bottom: and the earth quaked and the rocks were rent.

Et ecce uelum templi scisum est in duas partes a summo usque deorsum et terra mota est et petræ scisae sunt

27

52

And the graves were opened: and many bodies of the saints that had slept arose,

et monumenta aperta sunt et multa corpora scorum qui dormierunt surrexerunt

27

53

And coming out of the tombs after his resurrection, came into the holy city and appeared to many.

et euntes de monumentis post resurrectionem eius uenerunt in scam ciuitatem et apparunt multis

27

54

Now the centurion and they that were with him watching Jesus, having seen the earthquake and the things that were done, were sore afraid, saying: Indeed this was the Son of God.

Centorio hr et qui cum eo erant custodientes ihm uiso terraemotu et his quae fiebant timuerunt ualde dicentes uere di filius erat iste

27

55

And there were there many women afar off, who had followed Jesus from Galilee, ministering unto him:

erant autem ibi multae uidentes a longe quae sequtae erant ihm a Galilea ministrantes ei

27

56

Among whom was Mary Magdalen and Mary the mother of James and Joseph and the mother of the sons of Zebedee.

inter quas erat Maria Magdalene et Maria Iacobi et Ioseph mater filiorum Zebedei

27

57

And when it was evening, there came a certain rich man of Arimathea, named Joseph, who also himself was a disciple of Jesus.

Cum autem sero factum esset uenit quidam homo diues ab Arimathia nomine Ioseph qui et ipse erat discipulus ihu ∙

27

58

He went to Pilate and asked the body of Jesus. Then Pilate commanded that the body should be delivered.

hic accessit ad Pilatum et petiuit corpus ihu Tunc Pilatus iusit dari corpus

27

59

And Joseph taking the body wrapped it up in a clean linen cloth:

et cum accipisset Ioseph corpus ihu inuoluit illud in sindone mundo

27

60

And laid it in his own new monument, which he had hewed out in a rock. And he rolled a great stone to the door of the monument and went his way.

et possuit eum in monumento suo nouo quod exciderat in Petra et aduoluit saxum magnum ad hostium monumenti et discessit

27

61

And there was there Mary Magdalen and the other Mary, sitting over against the sepulchre.

erat autem ibi Maria Magdalena et altera Maria sedentes contra sepulchrum

27

62

And the next day, which followed the day of preparation, the chief priests and the Pharisees came together to Pilate,

altera autem die quae est post parasceuen conuenerunt principes sacerdotum et Farissei ad Pilatum

27

63

Saying: Sir, we have remembered, that that seducer said, while he was yet alive: After three days I will rise again.

dicentes domine rememorati sumus quod seductor ille dixit adhuc uiuens post tertium [tres] diem resurgam

27

64

Command therefore the sepulchre to be guarded until the third day: lest perhaps his disciples come and steal him away and say to the people: He is risen from the dead. And the last error shall be worse than the first.

iube ergo custodiri sepulchrum usque in hodiernum diem ne forte uenient discipuli eius et furentur eum et dicant surrexit a mortuis et erit nouissimus error peior priori

27

65

Pilate saith to them: You have a guard. Go, guard it as you know.

ait illis pilatus habetis milites ite custodite sicut scitis

27

66

And they departing, made the sepulchre sure, sealing the stone and setting guards.

illi autem abeuntes munierunt sepulchrum signantes lapidem cum custodibus

 

 

 

Chapter 28

 

28

1

And in the end of the sabbath, when it began to dawn towards the first day of the week, came Mary Magdalen and the other Mary, to see the sepulchre.

Uespere autem sabbati quae lucescit [in primam] sabbati uenit Maria Magdalenae et altera Maria uidere sepulchrum

28

2

And behold there was a great earthquake. For an angel of the Lord descended from heaven and coming rolled back the stone and sat upon it.

et ecce terraemotus factus est magnus angelus enim dni discendit de caelo et accedens reuoluit lapidem et sedebat super eum

28

3

And his countenance was as lightning and his raiment as snow.

Erat autem aspectus eius sicut fulgor et uestimenta eius candida sicut nix

28

4

And for fear of him, the guards were struck with terror and became as dead men.

prae timore autem eius exteriti sunt custodes et facti sunt uelud mortui

28

5

And the angel answering, said to the women: Fear not you: for I know that you seek Jesus who was crucified.

respondens autem angelus dixit mulieribus nolite timere uos scio enim quod ihm xpm qui crucifixus est quiretis

28

6

He is not here. For he is risen, as he said. Come, and see the place where the Lord was laid.

non est hic surrexit enim sicut dixit uenite et uidete locum ubi possitus erat dns

28

7

And going quickly, tell ye his disciples that he is risen. And behold he will go before you into Galilee. There you shall see him. Lo, I have foretold it to you.

et cito euntes dicite discipulis eius quia surrexit a mortuis et ecce praecedet uos in Galileam ibi eum uidebitis ecce dixi uobis

28

8

And they went out quickly from the sepulchre with fear and great joy, running to tell his disciples.

et exierunt cito de monumento cum timore et gaudio magno currentes nuntiare discipulis eius

28

9

And behold, Jesus met them, saying: All hail. But they came up and took hold of his feet and adored him.

et ecce ihu occurit illis dicens habetae Illi autem accesserunt et tenuerunt pedes eius et adoraunt eum

28

12

Then Jesus said to them: Fear not. Go, tell my brethren that they go into Galilee. There they shall see me.

tunc ait illis ihs nolite timere sed ite nuntiate fratribus meis ut eant in Galileam ibi me uidebunt

28

11

Who when they were departed, behold, some of the guards came into the city and told the chief priests all things that had been done.

quae abiissent ecce quidam de custodibus uenerunt in ciuitatem et nuntiauerunt principibus sacerdotum omnia quae facta fuerant

28

12

And they being assembled together with the ancients, taking counsel, gave a great sum of money to the soldiers,

Et congregati cum senioribus consilio accepto pecuniam copiosam dederunt militibus

28

13

Saying: Say you, His disciples came by night and stole him away when we were asleep.

dicentes dicite quia discipuli eius nocte uenerunt et furati sunt eum nobis dormientibus

28

14

And if the governor shall hear of this, we will persuade him and secure you.

et si hoc auditum fuerit a praeside nos suadebimus ei et securos uos faciemus

28

15

So they taking the money, did as they were taught: and this word was spread abroad among the Jews even unto this day.

at illi accepta pecunia fecerunt sicut erant instructi et defulgatum est uerbum istud aput Iudeos usque in hodiernum diem

28

16

And the eleven disciples went into Galilee, unto the mountain where Jesus had appointed them.

Undecim autem discipuli eius abierunt in Galileam in montem ubi constituerat illis ihs

28

17

And seeing him they adored: but some doubted.

et uidentes eum eum adorauerunt quidam autem           dubitauerunt

28

18

And Jesus coming, spoke to them, saying: All power is given to me in heaven and in earth.

et accedens ihs locutus est eis dicens data est mihi omnis potestas in caelo et in terra

28

19

Going therefore, teach ye all nations: baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost.

euntes ergo nunc docete omnes gentes babtizantes eos in nomine patris et fili et spu sci

28

20

Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And behold I am with you all days, even to the consummation of the world.

docentes eos obseruare omnia quaecumque mandaui uobis et ecce ego uobiscum sum omnibus diebus usque ad consummationem saeculi finit finit ∙∙∙